03 april 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (74)

DE WORDING VAN KSK RONSE VLAAMSE ARDENNEN

PLEIDOOI VOOR EEN ZUID-OOST-VLAAMSE TOPPLOEG


Met de overname van Associated Weavers door Beaulieu en een stilaan wurgend geldtekort is het bij KSK Ronse vijf voor twaalf. Hierna een pleidooi voor een nieuwe toekomst.

Met exact tien punten voorsprong op hekkensluiter Deinze en een twaalftal punten achterstand op leider Bergen nestelt KSK Ronse zich vandaag als stevige meespeler in tweede klasse op een vrij behoorlijke elfde plaats. Ronse laat hiermee ploegen als KV Mechelen achter zich, wat Mark Uytterhoeven er ook van vinde.
Maar wat kopen we ermee voor de toekomst? Een stand van zaken en een blik op de toekomst. Of hoe KSK zich kan inschrijven in het elan naar de Renaixance.


Nadat onlangs is bekend geworden dat Beaulieu voortaan de plak zwaait over hoofdsponsor Associated Weavers, deed de KSK-Ronse voorzitter een dringende oproep naar het stadsbestuur om snel met meer substantiële steun over de brug te komen voor de club. Bezorgd wordt afgewacht hoe de nieuwe broodheren van AW tegen het levensnoodzakelijk sponsorship gaan aankijken. Wordt het minder, wordt het meer?

Wil KSK meespringen op de kar van het ovenverse toekomstplan voor Ronse, dan is de club op zijn beurt toe aan een gedurfd voluntaristisch ambitieus draaiboek. Geld vragen zonder plan is niet meer genoeg. De tijd dringt. Tekenende details en ernstige aanwijzingen wijzen erop dat de club in de alarmzone vertoeft naar af.

Club in gevaar

Tekenende details. Na de match tegen Antwerp maakte de trainer van die bezoekende ploeg in Het Volk zijn beklag over…het gebrek aan warm water voor zijn spelers, verstopte toiletten. Kortom: over de toestand van de infrastructuur bij KSK Ronse, ‘een tweede klasser onwaardig’.

Ernstige aanwijzing. De gokchinees Ye liep hier vorig jaar één maand rond met een valies vol geld. Met misdaadgeld probeerde hij noch min noch meer de club over te nemen om hem te manipuleren en te corrumperen. Hij beloofde aan wie hem geloven wou één miljoen euro voor de club. In ruil daarvoor wou hij de controle over de sportieve leiding van KSK voor zijn dirty business.

Het bestuur reageerde hierop passend en bedankte voor de oneer. Vooralsnog is het niet duidelijk welke schade aan de club via de benadering van een paar (sindsdien alweer verdwenen) spelers door Ye in die periode is verricht. Volgens een gokexpert hoort KSK Ronse alvast bij de vijf verdachte clubs waarop vorig seizoen in matches ongewoon hoge gokbedragen werden ingezet. Vooral de terugmatches tegen Waasland, Virton en Aalst zijn zowel trainer Laverge (die toen gedegouteerd ontslag nam) als de trouwe KSK-supporters vanwege de al te opmerkelijke forfaitcijfers of wonderbaarlijke wendingen in de strot blijven steken.

Gezonde sportieve ambitie

Hebben het bestuur en het sportief management toen vrij alert (zij het toch iets trager dan had gekund) gereageerd en de Chinees met zijn gokmiljoenen wandelen gestuurd, dan toont deze affaire vooral hoe kwetsbaar Ronse blijft in hogere afdeling met een budget van ocharme om en bij de 500.000 euro.

Het gemopper over het manke infrastructurele onderhoud, de poging tot omkoping van de hele cub en de hulpkreet van de voorzitter naar het stadsbestuur toe bevestigen drie keer dezelfde malaise: KSK Ronse is een bedreigde club.

Hier echter alleen maar schrijven dat het niet goed gaat, aantonen waarom, de symptomen van de kwaal zien, dat ware al te gemakkelijk. Waar het ook voor de straks 10.000 fidele lezers van De Nieuwe Ronsenaar (meer daarover weldra) op aankomt, is dat KSK Ronse zich op korte termijn kan handhaven en tegelijk de middelen verwerft om zijn sportieve ambities op lange termijn waar te maken.

Elke voorzitter heeft de plicht om steeds meer en beter te willen voor zijn club. Elke supporter heeft het recht hogerop te willen. Elke speler heeft de sportieve plicht om zijn ploeg fair naar de hoogste triomfen te knallen. Een club zonder sportieve dromen is een dode club. Een club zonder degelijk jongerenbeleid heeft geen toekomst.


Een unieke grensoverschrijdende club

Maar hoe dit alles bereiken? Door van KSK de topploeg te maken van de hele regio Zuid-Oost-Vlaanderen met als achterban niet alleen Ronse, maar ook Kluisbergen, Maarkedal en jawel Oudenaarde. Een stevige regionale support voor grote en ernstige investeerders. Wat Zulte-Waregem lukt in eerste klasse (met ex-KSK trainer Franky Dury) voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, kan Ronse voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

Bovendien kan zo’n ploeg die – dank zij het succesvolle sportieve management van Yves Van Coppenolle - nu al stevig ingebed zit in het Waalse en Noord-Franse spelersreservoir voluit zijn brugfunctie spelen tussen het nijvere Zuid-Oost-Vlaanderen, industriële trekpleister Henegouwen en groeipool Noord-Frankrijk.

Bedrijven met nationale allure en armslag als Eldi hebben banden met zowel Kluisbergen als Leuze. Behalve AW in Ronse en Beaulieu in Kruishoutem liggen er in de industriezones van Ronse en Oudenaarde extra-sportieve kansen.

Bedrijven als Samsonite, Willy Naessens, Delmulle, Alsico, Veranda Willems om er een paar te noemen, kunnen met zo’n regionale topploeg vanuit de Vlaamse Ardennen een gebied aanboren dat begint van onder de Gentse rand en reikt tot ver voorbij de Tournaisis. Met aldaar trouwens ook nogal wat Ronsese investeerders: Eddy Devos Constructions, Jacques Crucke, Holvoet-Chemie... Van Willequet Potatoes in Nazareth (met roots in Kluisbergen en Ronse) tot Lutosa in Leuze van de familie Vandenbroucke.

Met stip op de sportieve landkaart


Ongetwijfeld is dit alles makkelijker op het net gedropt (bijna schreef ik op papier gezet) dan concreet uitgewerkt. Het voorgaande wil enkel illustreren wat de potentiële industriële draagkracht zou kunnen zijn van zo’n club.

Uit het strategisch plan van de stad Ronse blijkt dat er in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan tussen de 45 en 60 hectaren gereserveerd is voor een nieuw bedrijventerrein dat aansluit bij de bestaande ambachtelijke zone: op een voetbalshot van het Orphale Cruckestadion. Businessclub en Vip-arrangementen kunnen er alleen maar wel bij varen.

Ronse opent bovendien naast dat stadion op 1 september ook de nieuwe sporthal. ‘Vanaf het najaar 2006 wordt de sport-en recreatiezone langs de Leuzesteenweg hét sportieve Mekka van Ronse en omgeving’, schrijft het bestuur daarover in de brochure van het Toekomstplan Ronse die elke Ronsenaar dra in de bus krijgt.

Zaalvoetbal, volleybal, basketbal, handbal, tennis, badmington, hockey, klimmen, judo en yoga het zal er allemaal kunnen. ‘Een nieuw sportbeleidsplan zal investeren in mensen, clubs en sportactiviteiten. Dit unieke project zal Ronse met stip op de sportieve landkaart zetten’, aldus nog het Strategisch Plan voor Ronse.

De faciliteiten als troef

Want of men dat nu wil of niet, voetbal blijft dé grote publiekssport. Voetbal is een spel dat mensen van alle rangen en rassen rond de bal bijeenbrengt. In die zin is dat ‘Mekka van Ronse en omgeving’ niet eens zo’n slechte woordkeuze. Is er een mooier antwoord op het helaas ook in Ronse voortwoekerend racisme en sluimerend separatisme dan een sportieve multiculturele en grenzenoverschrijdende club die jonge spelers bijeenbrengt van Zuid-Oost-Vlaanderen alover Henegouwen tot Noord-Frankrijk?

Ronse kan met zo’n club eindelijk van die faciliteiten maken wat ze altijd al hadden moeten zijn: een unieke troef. Het veronderstelt dan wel een hoop brainstorming en planning van voorzitter en bestuur rond de nieuwe structuur, werking en marketing van zo’n ploeg.

De drempel voor inschrijvingsgelden ligt bijvoorbeeld vaak onbereikbaar hoog voor aankomend lokaal voetbaltalent. Zeker voor tal van straatvoetballertjes die dromen van een degelijke omkadering. Die omkadering kan in een regioclub opgetild worden op Heizeldiploma-niveau.

Een hier vaak gehoorde kritiek op KSK is dat de eigen Ronsese jeugd geen kansen krijgt en al te vaak is moeten wijken voor dure huurlingen die direct resultaat moeten geven in de eerste ploeg. Het heeft veel jongeren weggejaagd naar de rand. Die jongeren terughalen in één grote organisatie waarin de besten dan echte kansen krijgen. Jonge mensen, zoals Animo Ronse het terecht voorstelt in het Lap-plan (zie eerder) nu en dan 's naar de tribunes halen met tegemoetkomingen, kaderend in het beleid van de stad. Jeugd van Ronse en omgeving bijeen brengen op KSK. Is er wat mooier?

Voetballen middenin het groen

Dat profs of semi-profspelers worden aangetrokken is begrijpelijk en verklaarbaar. De supporter wil zijn ploeg vooral wil zien winnen. Als het moet, desnoods met een ster uit Ivoorkust. Maar op lange termijn vervreemdt het een club wel van zijn stad en streek. Ronse kan daarom gaandeweg een regionale topploeg worden met steeds meer input van jongeren uit de hele omgeving en met de nodige versterking van buitenaf.

Er kunnen initiatieven worden bedacht in samenwerking met de stad om het ticketbeleid te integreren in het snel opstekend bed-and-breakfast wandel-en fietstoerisme. Genieten middenin de groene heuvels…van ondermeer een mooie match.

En wie weet, op een dag: Zulte-Waregem achterna in eerste. Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre. Een staten-generaal van SK met de burgemeesters van Ronse, Oudenaarde, Kluisbergen en Maarkedal, met regionale industriekapiteins, met jeugdwerkers en sportbeleidsmensen dringt zich op. Zeker wanneer SK zich wil inschrijven in de Renaixance van Ronse.

Utopie dit alles? You may say I’m a dreamer. But I’m not the only one. May be some day you’ll join us. And Ronse will be as one.

* Met dank aan de jonge Ronsenaars, de trouwe KSK-supporters, de zaakvoerders en bronnen uit het KSK-bestuur die me voor dit pleidooi inspireerden met hun ideeën en creatieve gedachten. Tuupe vuir Roonse.