13 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (62)

Dupont & Deriemaker

Sleutelfiguren in het oog van de storm


De huidige coalitie zit met een probleem. Als rechterflank van de alliantie tussen CD&V en Spa-Groen is de VLD compleet aan het imploderen. Dit zowel voor wat de lijst betreft als achter de schermen, in het bestuur.
Nadat Yves Dufour eerder al boos opstapte omdat hij zich gepasseerd voelde op de lijst, is het dus nu de beurt aan het volkse Ronsese liberale kopstuk Rudi Boudringhien om boos weg te lopen van een lijst waarop de gewezen afvallige André Deruyver de tweede plaats bezet achter kopman Patrick De Dobbeleer.

Sluipend gif

Wie het bepaald verrassend vond dat de VLD nièt uitpakte met haar eerste schepen als kopman, de politieke logica zelf nochtans, moet weten dat Rudi Boudringhien in eigen kring de jongste tijd systematisch zwaar onder vuur werd genomen door een paar nieuwkomers en intriganten in het bestuur die er niet voor terugdeinzen in soms lasterlijke mails gif te spuien op al wie hun visie niet deelt. Ondertussen vrolijk Joost Hysselinckx van Het Belang van Ronse opvrijend. Want je weet maar nooit waarvoor zoiets nog dienen kan.
Het zijn diezelfde gifspuiters die ‘Doobie’ dan wel sympathiek maar toch iets te licht vinden, die de nochtans betrouwbare beleidsman Rudi Boudringhien met gemak voor ‘onbekwame’ laten doorgaan en die vandaag met al hun intellectueel elitarisme tekenen voor de grootste ravage van de Ronsese liberale partij sedert de LDR-dissidentie van Deruyver en zijn fransdolle companen.

Mexicaans leger

De liberale partij van Ronse is aldus gaandeweg verworden tot een soort Mexicaans leger waar ongeveer eenieder op eenieder vuurt tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Voor zover er nog echt doordachte beleidsvisies op Ronse worden gekoesterd, heffen ze mekaar voortdurend op.
Alle goede bedoelingen ten spijt, slagen noch voorzitter Frans Vandenbossche noch Johnny Verledens erin vat te krijgen op dit amalgaam van individualisten, parvenu’s, arrivisten die zowel de oudere liberale garde als bekwame jongeren de pas afsnijden met hun betweterige opstelling als grote redders van Ronse.
Zelfs Herman De Croo is er de afgelopen dagen blijkbaar niet in geslaagd zijn troepen alhier tot de rede te brengen. Hadden de liberalen aanvankelijk de sleutel van het bestuur, dan wordt het voor hen nu vooral puin ruimen en wonden likken. Patrick De Dobbeleer had het zich als lijsttrekker allicht allemaal anders voorgesteld. ’t Is maar de vraag of hij het nu zelf nog wel wil.


Erop of eronder

De CD&V en de Spa, de coalitiepartners van deze imploderende VLD, zijn nu vooral aangewezen op mekaar. Met aan de extreem-rechtse overkant een Vlaams Belang dat aast op een doorbraak naar het bestuur en aan de eigen rechterflank een compleet verbrokkelende liberale partner, worden burgemeester Luc Dupont en Spa-Groen kopman Gunther Deriemaker de twee absolute sleutelfiguren met wie de huidige coalitie zal staan of vallen.
Luc Dupont gaat voluit voor zijn tweede en laatste mandaat als burgemeester. Hij heeft al hard gewerkt aan de Renaixance, heeft zich ontpopt als de ware leader van Ronse en wil het begonnen werk afmaken. Hij trekt met een eensgezinde ploeg naar de verkiezingen.
Gunther Deriemaker van zijn kant is de eerste echt wervende populaire socialistische kopman sinds Orphale Crucke. Hij is verstandig genoeg om te beseffen dat zijn tijd nog komt. In afwachting kan hij met Pol Kerckhove en Suzy Arijs en zijn nieuwe companen van Groen! Peter Nachtegaele en Wouter Stockman het herstel van zijn partij inluiden. Het zal nodig zijn. Want aan de overkant zal het Vlaams Belang er alles aan doen om aan een meerderheid te geraken. Ook dat is de politieke logica zelf. Dissidenten genoeg alvast, om daarbij dan allerlei allianties te bedenken.

(Vervolgt ongetwijfeld).

Copyright DeNiRo. Bronvermelding verplicht.