13 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (61)

EXCLUSIEF !

NIEUWE ZWARE BREUK BINNEN RONSESE VLD

RUDI BOUDRINGHIEN KOMT OP MET
LIJST GEMEENTEBELANGEN


Volgens eigen informatie die De Nieuwe Ronsenaar bereikt en die ons inmiddels is bevestigd door de betrokkene komt eerste schepen Rudi Boudringhien van de VLD op met een eigen lijst onder de naam Gemeentebelangen.
Een zevental liberalen en niet van de minste overwegen hem hierin te volgen. Deze mensen zouden eerstdaags gezamenlijk de stap naar de lijst van Boudringhien zetten.

‘Lijst is uitgekocht’

Zegt ons hierover Rudi Boudringhien: ‘Mijn beslissing is in eerste instantie niet ingegeven door de manier waarop de VLD -lijst tot stand is gekomen en er nu uitziet. Hoewel die lijst op een zeer ongezonde manier is tot stand gekomen. Ze is gewoon uitgekocht.'

Pardon?

Rudi Boudringhien (herhaalt): 'Iedereen in Ronse weet dat die lijst gewoon is uitgekocht.’


Putsch wederom poets?

Eerste Schepen Boudringhien: ‘De belangrijkste reden voor mijn opstappen is echter dat er binnen de VLD geen ernstige liberale werking meer mogelijk is. U moet weten, er werd in de VLD namelijk een regelrechte putsch geforceerd.'

Door wie?

'Door nieuwkomers in het bestuur die van politiek geen kaas hebben gegeten en denken dat ze het licht hebben gezien. Die hebben het bestuur danig gemanipuleerd en uitgebreid tot ze over een meerderheid zijn gaan beschikken om hun ding te doen.'

Comeback Yves Dufour ?

Hierover door ons ondervraagd, bevestigt Rudi Boudringhien nog dat hij zeker wil gaan praten met Yves Dufour die eerder ook al opstapte. Dit vanuit ongenoegen met de hem toebedeelde plaats op de lijst.

Boudringhien stond op de VLD-lijst als uittredend eerste schepen op de laatste plaats. Het was algemeen bekend dat hij het daar zeer moeilijk mee had.
Nu gaat hij dus als kopman met een eigen lijst: Gemeentebelangen.
Hierover door ondervraagd onthoudt VLD-Kopman Patrick De Dobbeleer zich op dit moment van elke commentaar.

Vervolgt ongetwijfeld.

Copyright DeNiRo. Verplichte bronvermelding.