26 oktober 2020

 AVONDUREN

Ronse, een handleiding.
9. Macht alleen.
Lang doen De Zusters van Barmhartigheid op Hogerlucht waarin ze echt goed zijn: goede werken. Zoals het preventief laten wegnemen van je amandelen als dat nog medische mode is. Het redden van je rug met kine en een resem vitaminespuitjes na bij het Wit-Gele Kruis. Het repareren van vingerkootjes en alle onderdelen van je lichaam.
Tot de Zusters van Barmhartigheid de paar letters in hun barmhartigheid die het hele verschil maken onderweg kwijt geraken aan de valstrikken van hun gestadig groeiende macht.
Op het hoogtepunt ervan wordt het Burgerlijk Hospitaal van onze stad ingepalmd. Omgetoverd tot zaal van de gemeenteraad met uitzicht op zagen zonder inzicht.
Opgepeuzeld in het eeuwigdurend gespin tussen Octopus Dei versus Broeders van het Grootoosten in hun schimmige ateliers alwaar ze, sinds hun achtervolging en vervoer naar de concentratiekampen door de nazi’s, vanuit zelfbehoud het licht liefst in alle discretie zoeken. Hoe zou je zelf zijn. Chat échaudé craint l’eau froide.
Doch de grootmeesters van passer en schort en hun wereldse broeders dienen deze keer te passen. Het hospitaal verdwijnt.
Als het om de zorg gaat, hebben de zusters hier voortaan de macht voor zich alleen.
Niet alleen de zorg bovendien. Met alom bekend Ronsenaar kanunnik André Dewolf, nu consequent in bescheidenheid die hem siert pastoor van de Patersparochie, krijgen ze bovendien de slimste mens van de hele Caritas Catholica (‘De Guimardstraat’) cadeau binnen dictafoonbereik, als het er om gaat hun belangen te behartigen van hun school de Sancta Maria, bij uitbreiding de hele christelijke onderwijscampus met de 'Broeders’ (Glorieux), Sint-Antoniuscollege en Paters.
De verse grenzeloze macht van het grote geld verschuift hiermee van de ooit oppermachtige textielbazen met hun vermaledijde schouderklopjes, hun plat paternalisme en hun als huisjesmelkers lucratieve steegjes, naar de nieuwe grootste werkgever van de stad.
Moeder Overste laat zich voortaan met haar zusters van Barmhartigheid in dure Rover rond rijden en bezet prompt de meest statige woning van de hele Wijnstraat, de machtige grote burgerwoonst van Médard De Jaegher, de eerste radioloog van Ronse. Want echte barmhartigheid begint bij jezelf.
Net als vroeger bij de baronnen gaat de nieuwe grenzeloze macht ondertussen gepaard met een personeelsbeleid waarin zowel de beste medici als de andere medewerkers als puppets on a string horen te dansen naar de pijpen van de nieuwe machthebbers van de grote zieltjesfabriek.