26 mei 2009

FEESTBOEK


Pollentijd. Mijn ogen tranen, ook al heb ik geen verdriet. Het Nieuwsblad lanceert op zijn lokale site alweer een nieuwe spraakmakende poll: veroorzaakt de Ronsese jeugd van tegenwoordig volgens jou veel overlast?

Oh my god. Weer zo’n retorisch clichévraagje waarop de honderd verbitterden van dienst geacht worden zeer voorspelbaar ja te antwoorden. Dit in het kader van een beter imago voor Ronse. ’t Ja je zou als burgemeester voor minder een algehele infostop afkondigen.
Je hebt na alle besparingsronden en herstructureringen nu eenmaal de krant die je verdient. Alle willekeur aan de correspondent van dienst en alle journalisten in dienst terug naar de Brusselse glazen kooi. Of dan maar definitief naar huis met twee overbruggingen: één voor je portemonee, één voor je hart dat op je vijftigste genadeloos gebroken wordt.

Ik heb zin om hier eens een poll te lanceren over al die vragen van Het Nieuwsblad. Vindt U dat Het Nieuwsblad bijdraagt tot het goed gevoel bij de Ronsenaars? Vindt U dat Het Nieuwsblad zijn vragen kleurt en stuurt?

Of dan over dingen die nooit gevraagd worden. Veroorzaken de Ronsese ouwe knarren van tegenwoordig volgens jou veel overlast?

(Ja. Het zijn zelfgenoegzame zelfzuchtige etterbakken en ze kankeren de oren van mijn kop. Ze kennen de nieuwe voorrangregels niet. Ze duwen je met hun karretje weg van de kassa. Ze komen van Tenerife en klagen over de Russen die het hele koud buffet op hun bord kieperen en hen alleen wat sla overlaten. Ze klagen over de hitte op hun appartement, boeken een reis naar de woestijn van Jordanië. Ze schrijven liefst anonieme gifcommentaren en verkondigen aan wie het horen wil dat we hier eens een echte dictatuur nodig hebben. Ze zijn zo chagrijnig en verbitterd als de pest. Ze sleuren met hun vijfenzeventig percent de overige vijfentwintig percent lieve zachtmoedige openhartige dynamische vrijwillige optimistische ouderen mee in de negatieve spiraal van hun verontwaardiging over alles, behalve over hun eigen egoïsme).

Facebook. Terug naar de toestanden op de schoolkoer. Jij mag mee voetballen, jij niet. Pesterijtjes hier, complimentjes daar. De wereld wordt één groot Feestboek. Rotary en Lions zijn nu al passé. Op naar de virtuele wereldclub waarin je gevraagd of gewraakt wordt. Besloten kliekjes en clans. Alleman thuis in je computer als vriend of dan juist niet. En alles meteen on screen, je hele bestaan te grabbel voor iedereen.

Facebookconversatie:

‘Ik moet vandaag onder de scan.’
Vind ik leuk! (duim omhoog).
‘De scan was zeer slecht.’
Vind ik leuk! (duim omhoog).
‘Ik haal de zomer niet.’
Vind ik leuk! (duim omhoog).

‘Feestboek’.
Happy Days in Ronse.
Copyright Stef Vancaeneghem.