24 oktober 2007

DE BENIEUWDE RONSENAARGROND SCHUIFT WEG ONDER GEPLAND GIFSTORT

ACTIECOMITE EN BURGEMEESTERS BIJ MINISTER

ASBESTSTORTERS HEBBEN GEEN GELDIGE BOUWVERGUNNING


Met doeltreffende bezoeken van het Actiecomité tegen asbest en van de burgemeesters van Ronse en Maarkedal aan het kabinet van Leefmilieuminister Hilde Crevits zijn beslissende stappen gezet in het verzet tegen het kankergif in onze regio.

Kon het Actiecomité fors uitpakken met het wetenschappelijk stevig onderbouwde en – brandend actuele - argument dat het geplande stort in een onstabiele grondzone ligt en derhalve via mogelijke grondverzakkingen zeer hoge risico’s inhoudt, dan haalden de burgemeesters van Ronse en Maarkedal uit met een definitief sleutelargument in het verzet: de storters hebben géén geschikte bouwvergunning.

Eensgezind verzet op hoog niveau

Hieronder citeren we uit het verslag van Brigitte Minne, woordvoerder van het Actiecomité dat De Benieuwde Ronsenaar via een gunstige wind bereikt:

Brigitte Minne: ‘We konden alle argumenten met de nodige dynamiek brengen. We kregen rustig de tijd om dit stap voor stap op te bouwen. Onze gesprekspartner was één en al oor. Hij was ook wel onder de indruk van onze dossierkennis. Het onderhoud duurde ongeveer een goed uur. Er werd ons gezegd dat Minister Crevits met dit dossier toch wel verveeld zat en niet zomaar de gunstige adviezen klakkeloos kon volgen. Gevreesd wordt dat de beslissing kan aanleiding geven tot een procedure voor de Raad van State. Men wil dus goed onderbouwd beslissen.’

‘Wij zijn er wonderwel in geslaagd om deze ontmoeting naar een hoger niveau te brengen dan het louter 'herkauwen' van de argumenten uit het beroep. Het was hartverwarmend om in Brussel te horen dat de stad Ronse en onze burgemeester onze actie steunden. We hadden het gevoel dat men in Brussel op zoek is naar iets dat de minister in staat stelt om - tegen de gebruiken in - het gunstig advies van de gewestelijke milieucommissie niet te volgen. Hoop doet leven.'

Geen geldige bouwvergunning

Zoals burgemeester Luc Dupont ons vrijdag al meldde (zie onze eerdere berichtgeving daarover) hebben de burgemeesters van Ronse en Maarkedal een megatroef op de tafel liggen om het asbeststort tegen te houden.

Want ook al levert minister Crevits - tegen alle gezond verstand en globaal streekverzet in - een gunstig advies: het ontbreekt de storters aan een geldige volledige bouwvergunning.

Begin juli leverde de stad Ronse immers een bouwvergunning af aan de firma Bohez, de vorige eigenaar van de groeve. Die geldt echter enkel voor een stortplaats waarop géén asbesthoudende materialen gestort worden.

Dus, zelfs met een milieuvergunning van minister Crevits op zak, kunnen de gifstorters zonder bouwvergunning niet aan de slag.
Daarvoor zijn immers zowel een milieuvergunning als een bouwvergunning nodig. Voor zover bekend heeft de firma ook nog geen enkele stap gezet om de onvolledige bouwvergunning uit te breiden.

Klare taal

Aan de ene kant heeft minister Crevits nu voldoende argumenten om met een goed onderbouwd dossier de milieuvergunning te verwerpen. Zonder daarbij een procedure bij de Raad van State te riskeren. Aan de andere kant pakken de burgemeesters van Ronse en Maarkedal uit met een sleutelargument: zonder bouwvergunning geen stort. Die vergunning is er niet en komt er niet.

Minister Crevits zal nu nooit meer kunnen zeggen dat ze het allemaal niet geweten heeft. Geen asbest in de longen van onze kinderen en kleinkinderen.