08 oktober 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR

OPPOSITIE VINDT CAMOUFLAGETRUKEN MAAR NIKS

GROOT ALARM VOOR RONSESE MARKT

ALS MARKTKRAMER BEN IK VERLOREN…


Het gaat helemaal niet goed met de wekelijkse Markt van Ronse. Tussen 2001 en 2007 is het aantal vaste markthandelaars al gedaald met meer dan een derde.

Volgens het stadsbestuur is er door de heraanleg van de Grote Markt in jui 2003 minder ruimte beschikbaar. Verschillende markthandelaars zouden door de langdurige werken hun stopzetting hebben ingediend. Andere verklaringen voor de achteruitgang zijn volgens het bestuur pensionering, stopzetting van de ambulante activiteit en het niet naleven van het politiereglement op openbare markten.

Nochtans blijken nogal wat marktkramers die vroeger beschikten over een standplaats in Ronse nu een stek te hebben verworven in Oudenaarde, Brakel en andere. Bovendien zouden steeds meer Ronsese(!)kopers…vooral busgewijs de markten van Oudenaarde en Brakel verkiezen boven die van Ronse.

Dan heb je een vernieuwd mooi marktplein met mooie terrasjes, blijven zowel de marktkramer als de kopers steeds vaker weg.


GEEN CONSTANTE HERLOKALISATIE

Voor raadslid Christiane Modde, die vanuit een grote beroepservaring terzake spreekt, wordt het dan ook de hoogste tijd voor een doordacht plan om de woensdag-en zaterdagmarkt nieuw leven in te blazen.

Dat het stadsbestuur beslist om de vele lege plaatsten midden de markt te herschikken, is volgens haar maar een doekje voor het bloeden. Niks meer dan camouflage om het falen en de échte redenen voor de achteruitgang te verdoezelen.

Van zijn kant interpelleert raadslid Rudi Boudringhien vanavond al het bestuur over een overwogen verhuizing voor de vervangmarkt van Olifantstraat naar Kerkplein. Boudringhien ziet zo’n helemaal verhuizing niet zitten. Tal van vrije beroepen in de omgeving van het Kerkplein zouden daardoor immers gehinderd worden in hun activiteiten, alleen al door de parkeerproblemen. Ook de begrafenissen en andere diensten in de Sint-Martenskerk worden erdoor bemoeilijkt. Raadslid Boudringhien wijst overigens op de investeringen in de Olifantstraat om de marktkramers te voorzien van elektriciteit. Hij suggereert het stadsbestuur dan ook veeleer de eventuele verwerving van een belangrijke bijkomende oppervlakte in de Oude Vesten (de gebouwen van Datra) als mogelijke oplossing voor één vaste stek van de verplaatste markt.

OPERATIE RED RONSE’S MARKT

Voor raadslid Christiane Modde is die veelvuldige herlokalisatie van de Markt (voor de kermis, de kerstmarkt, de gastronomiebeurs) op zichzelf al rampzalig voor de markthandelaren. Ze moet dan ook tot het strikte minimum worden herleid.

Raadslid Modde, die het marktgebeuren tot in de kleinste hoekjes kent en situeren kan, vindt dat het stadsbestuur in overleg met de Unie van Marktramers en Unizo actief moet rekruteren om nieuwe marktkramers naar Ronse te krijgen. Dan liefst met een veel grotere diversiteit van producten.

De plaatsing van de kramen moet ook veel oordeelkundiger. Zo dat de grote trekpleisters (visboer,kaasboer, bakker) niet allemaal bijeen staan en de aantrekking er op andere marktstandplaatsen bij inboet.

Ook dient het aanbod van gelijkaardige zaken (met uitzondering van groenten, fruit, vlees) te worden beperkt tot hooguit drie. Bij het toekennen van de plaatsing moet er rekening gehouden worden met de anciënniteit, met de bezetting in lengte en diepte en dient zelfs een algehele herschikking van de richting van de gangen te worden overwogen.

Christiane Modde: ‘Van de Unie van Marktramers mag verwacht worden dat zij, in samenspraak met het stadsbestuur, stevige acties onderneemt om het marktgebeuren aantrekkelijker te maken. Ze moet er ook meer bekendheid aan geven door het publiceren van het plan met de vaste markkramers in de lokale bladen.

GEEN POLITIEK MAAR ACTIE

Het aantal vaste markkramers zakte de afgelopen zeven jaar van 83 naar 58 op wensdag en van 94 tot 63 op zaterdag. Dat zijn inderdaad verontrustende cijfers.

De weldoordachte en pertinente voorstellen van raadslid Christiane Modde (Vlaams Belang) en de geplande interpellatie van Rudi Boudringhien (GBIC)komen dan ook meer dan op hun tijd.

Aan schepen Gunther Deriemaker (Spa-Groen), verantwoordelijk voor het Marktbeleid, om deze terechte opmerkingen vanuit de oppositie vooral niet te vermalen in een contraproductief welles-nietesspel van meerderheid tegen oppositie.

Ronse heeft hoge nood aan een echt nieuwe grondige impuls voor het hele marktgebeuren.

De markt moet niet alleen mooi ogen met leuke terrasjes: hij moet vooral zijn en blijven wat zijn naam zegt dat hij is. Anders krijgen we het beeld dat we hierboven meegeven. Mooi maar... leeg.