18 april 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (119)

CHAPEAU MONSIEUR MICHIELS!

POLLE PAP DANS LA FOSSE AUX LIONS

LIONS RONSE-RENAIX VERGEVEN PP MICHIELS…

GEBREKKIGE KENNIS VAN HET FRANS…..


In de Passe-Partout wordt ons vandaag nog eens een schitterend staalkaartje geserveerd van bescheten bourgeoisdom, zoals dat enkel nog in één van de allerlaatste bastions van het totaal achterhaalde unitaire domdenken in Ronse wordt bedreven.

Op 17 maart kwam de gewezen Soulsister-helft PP Michiels (‘Polle Pap’ voor de kenners) hier zijn overigens schitterende stemtalenten etaleren voor de ‘Lions Club Ronse- Renaix'.

Uit het verslag daarover in Passe-Partout vernemen we hoe de voorzitter van Lions Club Ronse-Renaix eerst zijn ‘sponsers’ bedankt, waarna het licht uitgaat. Blijkbaar letterlijk en figuurlijk.

Eerst, zo meldt ons de verslaggever, presenteert Paul zichzelve met de Champagne-ijsbrekende woorden: ‘Je suis un chanteur exceptionel’. (Let op de taalfout Frans).

‘Voor het concert‘, zo lezen we verder,‘had hij zich geexcuseerd voor de zwakke kennis van de Franse taal.’ (Let op de taalfout Nederlands).

Dat Polle Pap dan afsluit met een Frans covertje van Jacques Dutronc, vindt de rapporteur van Lions Club Ronse-Renaix gewoonweg for-mi-da-bel.

‘Na het concert vertrouwt hij mij toe: ‘zo wou ik afsluiten we zitten hier toch op de taalgrens.’

‘Ik kan er enkel maar aan toevoegen: chapeau Monsieur Michiels.’


Beste Paul Michiels,

Je bent inderdaad un santeur exepzionel. Niemand die daaraan twijfelt. Anders had je toch nooit de Amerikaanse top gehaald met je vriend Jan Leyers voor dat onvergankelijke ‘Way to your heart’. Chapeau daarvoor en… proficiat trouwens met je buitengewoon orgaan, waar al die Lions-madammen-met-een-schuimwijnglas blijkens het verslag zo wild van worden.

Oui, mais voilà une fois: Ronse is een Vlaamse stad. En het is niet omdat een paar hardleerse franskiljonse pipo’s en hun Vlaamse Lions-lakeien dat in hun clubje zo hardnekkig blijven negeren, dat het daarom minder zo is.

Verontschuldig je hier dan ook nooit meer voor je zwakke kennis van het Frans tegenover diegenen die zelf, vanuit hun onwil zo te lezen noch de ene noch de andere landstaal onder de knie hebben.

Want het Nederlands, hun moedertaal (die je trouwens dik gezaaid terugvindt tot in al hun achternamen) zijn ze hier altijd blijven verloochenen. En het Frans dat ze broebelen om zich beter te wanen dan de rest ...ach. Beste Polle jongen, ik kan je hier maar beter niet tippen waarop Lion in het Frans zoal rijmt, zeker?