05 november 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (21)

DE
OPERATIE
BESCHADIG
BOUDRINGHIEN


EERHERSTEL
VOOR
EEN
GEPAKTE
SOCIALE
LIBERAALVLD-voorzitter Bart Somers wil dat de Vlaamse liberale partij een progressieve centrumpartij wordt, met veel aandacht voor de zwakkeren en voor het verenigingsleven.

‘Een liberale partij kan alleen maar progressief en sociaal zijn,’ zegt Somers dit weekend in De Standaard.

‘We moeten in de eerste plaats perspectief creëren voor wie onderaan de maatschappelijke ladder staat, voor wie zonder werk zit, voor wie minder kansen heeft gekregen’, aldus Somers.

En verder: ‘Liberalisme is per definitie sociaal’.

Het zijn zinnen die het voormalige Ronsese VLD-boegbeeld Rudi Boudringhien (nu GBIC) al langer dan Somers zelf in de mond heeft.

Boudringhien, Eerste Schepen van Ronse nota bene, werd in zijn eigen VLD aan de kant geduwd door obscure (inmiddels alweer ontslagnemende) bestuursleden die hun sympathie voor extreem-rechts tot in mails toe ventileerden, openlijk speculeerden op en zich voorbarig verheugden over een machtsgreep van Het Vlaams Belang in Ronse.

Gedemoniseerd

Rudi Boudringhien, die zijn sociaal liberalisme hoog in het vaandel draagt, werd vanuit zijn eigen bestuur gedemoniseerd als de man die ‘alleen maar een paar biertjes had laten brouwen’, ‘een foldertje had uitgegeven’, ‘de computers in het kantoor toerisme had laten vernieuwen’, ‘de belastingen had laten verhogen’ en voor de rest een lakei werd genoemd van de coalitiepartners.

Als vernielingsoperatie van binnenuit kon dat tellen. Dat Boudringhien door degelijk bestuur de Ronsenaars een miljoenenoverschot serveerde en het Ronsese belastinggeld niet over de balk gooide , werd hem ei zo na vanuit eigen liberale kwalijk genomen.

Tegenover zoveel kwade trouw, tegenover dergelijke doelgerichte georkestreerde vernietingsoperatie deed Rudi Boudringhien wat hem te doen stond: hij hield de eer aan zich en stapte op.

Hij werd daarin overigens prompt gevolgd door het gros van zijn bestuur, de in VLD-kringen alom gewaardeerde Leonel Rubbens inbegrepen.

In het Brusselse VLD-hoofdkwartier werden de scheldmails aan het adres van Boudringhien (waarvan sommige in ons bezit) niet eens bekeken.

In het krijt

Vandaag zegt partijvoorzitter Bart Somers exact wat Rudi Boudringhien hier in Ronse altijd consequent luidop is blijven zeggen. De woorden van Somers kunnen die van Boudringhien zijn, zoveel maanden geleden al.

De VLD Ronse staat bij Boudringhien vandaag met andere woorden geen klein beetje in het krijt: niet omgekeerd. De VLD Ronse heeft zich flagrant laten manipuleren door obscure lieden die de partij op haar absolute dieptepunt hebben gemaneuvreerd en die met stille trom weer verdwenen nadat hun Operatie Beschadig Boudringhien zich compleet tegen de eigen partij had gekeerd.

Elitair rechts intentieproces

Het siert Rudi Boudringhien dat hij de jongste tijd al veel meer verzoenende taal heeft gesproken dan wie ook, zichzelf liberaal blijft noemen in hart en nieren en voor de komende verkiezingen zijn mensen zelfs oproept…VLD te stemmen.

Rudi Boudringhien had ook gewoon geen andere keuze dan te doen wat hem te doen stond, wou hij politiek overleven in een eigen vijandige omgeving die hem vanuit een minachtend elitair rechts intentieproces politiek dood wou.

De waarheid gebiedt ons te schrijven dat geen van de twee huidige VLD verkozenen, noch huidig interim-voorzitter Patrick De Dobbeleer, noch de nieuwverkozen Tom Deputter, ook maar van verre de hand hadden in deze operatie. Integendeel. De Dobbeleer deed er alles aan om de breuk eerst te voorkomen, dan te lijmen.

Na de overstap naar de lijst Boudringhien van voorzitter Frans Vandenbossche heeft Patrick De Dobbeleer echter de wild om zich heen grijpende chaotiek in de partij nooit meer onder controle gekregen. Net zomin als de ter hulp geroepen (sociale liberaal…) Herman De Croo.

De hardnekkige waarheid

De nationale VLD-instanties doen er goed aan, willen ze de waarheid dienen, vandaag dan ook eerlijk toe te geven dat Boudringhien helemaal geen herrie schoppende schismatieke Jean-Marie De Decker is, maar gewoon een loyale sociale liberaal die flagrant in de zak is gezet door langs lopende herrieschoppers die van de VLD-Ronse een kopie wilden maken van Het Vlaams Belang en die in hun grootheidswaan dachten dat de Ronsese kiezer de kopie zou verkiezen boven het origineel. Boudringhien was de man die weg moest omdat hij in de weg stond van hun extreem rechts nepliberalisme.

Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. Liever dan met klachten te zwaaien, doet VLD Ronse er goed aan nu deemoedig de echte oorzaken van deze rampzalige Ronsese breuk onder ogen te zien. De eerste stap naar de heropstanding is de erkenning van fouten. Alleen bij extremisten staat falen niet in het woordenboek.

Als Bart Somers het meent met dat sociale liberalisme, introduceert hij vandaag veeleer dan morgen de procedure van eerherstel voor Rudi Boudringhien.
Als De Dobbeleer en Deputter het menen met de heropbouw van de VLD in Ronse (er is geen reden om daaraan te twijfelen) dan kunnen ze nooit omheen de waarheid – die ze kennen - omtrent deze mislukte Operatie Beschadig Boudringhien door dilettanten die hun partij op de rand van de afgrond brachten in Ronse.