27 oktober 2006

DE BENIEUWDE RONSENAAR (19)

TUUPE

VOOR EEN VLAAMS VERDRAAGZAAM RONSE

Een jaar geleden werd deze blog opgericht als een bescheiden literaire en journalistieke stek voor diverse geschriften.

Eén maand later gaven we hier, geholpen door omstandigheden die we eerder al uit de doeken deden, 'De Nieuwe Ronsenaar' als eigentijds mediaforum voor alle Ronsenaars onderdak.

Bedoeld als een totaal a-commercieel en onafhankelijk mediaforum voor alle Ronsenaars zonder onderscheid van afkomst, religieuze of filosofische overtuiging die met ons willen ijveren voor een Vlaams & Verdraagzaam Ronse.

Nu, een jaar later, noteert onze onverbiddelijke teller 60.488 clicks. Deze massale belangstelling, die zich nu ook onverminderd voortzet na de verkiezingen, wijst op een levendige interesse voor al wat beweegt en verandert in het rijke Ronsese leven.

We zullen dat vertrouwen van zoveel bezoekers niet beschamen. We zullen ons daarbij zoals voorheen door niks of niemand laten leiden, inpalmen, noch beïnvloeden. We ontzeggen eenieder het recht om onze pen vast te houden.

Zeker waar het er ons om te doen is het conservatieve elitarisme, het reactionaire racisme en extremisme, het bekrompen bourgeois-domdenken, het rabiate franskiljonisme, het oudbakken unitarisme genadeloos terug te fluiten in Ronse.

Het is een al te doorzichtige truc van de kampioenen van de zerotolerantie om nu, wanneer blijkt dat de Ronsese kiezer hen niet volgt in hun doemdenken en in hun overmoedige egotrip naar de macht, te schermen met datgene waarvan ze zelf hun handelsmerk hebben gemaakt: demonisering en haat.

Niet met ons. Onverdraagzaamheid terugfluiten, heeft juist alles te maken met verdraagzaamheid en niet omgekeerd. Dit omkeren is een al te doorzichtige intellectuele perversie, waar je zo doorheen kijkt.

We willen samen met u, beste lezer, een veilig en vreedzaam Ronse.

We willen, vanwege oude en nieuwe Ronsenaars respect voor onze Nederlandse taal, voor onze instellingen, voor onze waarden, voor onze westerse cultuur, onze zeden, onze gebruiken.

We willen daartoe ijveren in dialoog. Met oog voor alle aspecten van integratie, met goede communicatie, met zorg voor alle rechten van de nieuwe Ronsese mens.

We roepen hier alle nieuwe Ronsenaars op om Nederlands te leren. Om ons als Vlamingen, anders dan de franskiljonse eentalige bourgeois van weleer, te respecteren. Onze religie. Onze filosofische overtuiging. Onze samenleving. Ons straatbeeld. Onze geavanceerde beschaving en haar vaak moeizaam verworven wetten met rechten èn plichten.

We willen onaantastbaar respect voor elke Ronsese baby, van wie we ons niet willen afvragen vanwaar hij komt, maar voor wie we een Ronse willen waar het goed opgroeien is.

Om op deze ingeslagen weg door te gaan hebben we - op 8 oktober, dag van de ommekeer ten goede - De Nieuwe Ronsenaar herdoopt ‘De Benieuwde Ronsenaar.’

Daarmee willen we het verlangen vertolken van elke Ronsenaar die benieuwd uitkijkt naar de Renaixance voor alle jonge Ronsenaars.

Tuupe vuir Roonse.