07 augustus 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (121)

SCENARIO VOOR DE RENAIXANCE

Hét wonderdraaiboek voor de hergeboorte van Ronse bestaat niet. Wel worden de stapstenen zichtbaar die zullen leiden naar de Renaixance. De Nieuwe Ronsenaar zet ze op een rij. Voor het eerst. Lang niet voor het laatst.

Hierna de punten die De Nieuwe Ronsenaar hard gaat bepleiten met alle positieve Ronsenaars die met ons dromen van een ander en beter Ronse.

Strategisch Plan

Onvoorwaardelijke steun aan de uitvoering van het Strategisch Plan zoals gelanceerd door het huidig bestuur in samenwerking met de hele Ronsese administratie.

Renovatie Hermes-site

Dringende totaalrenovatie van de historische kern rond Sint-Hermes en oude Sint-Martinus.

Verkeersarm maken van het oude hart van de stad.

Herwaardering van de hele buurt van Sint-Martensstraat tot Watermolenstraat en Priesterstraat.

Van Markt tot Marktje

Doorsteek van Markt tot Marktje.

Creatie van een flaneerpassage die, naast Hotêl Amour, de prachtige Grote Markt verbindt met de te renoveren Kleine Markt.

Ronse op zijn best

In elkaar vloeiende integratie van de Hermessite met Hermeskerk, crypte, beiaard, oude St.Martens, Hoge Mote, Brouwerij, Textielmuseum, Folkloremuseum, gerenoveerd Albertpark met esplanade (zoals aan het Mouroitplein), Bibliotheek, De Nieuwe Leie.

Hermes van alle tijden

Nieuw te realiseren Multimediaal Hermes Centrum dat de geschiedenis herbergt van de legendarische man die Ronse maakte.

Multimediale trigger in het hart van de oude site.

Met erin alle kunst-en kerkschatten rondom de verering , de geschiedenis van Bellemannen, dragers, gilden, geuzen, ruiterverenigingen, brandweer, de waanzinbestrijding, duivelbezwering, historiek van de stoet, markante Fiertelfiguren, Hermes, duivel, Trommel Fluitje. Privécollecties. Uitleenprojecten.

Samenwerking Stad en Provincie.

Van Rijsel tot Ronse

Door de inschakeling van Ronse in het Eurodistrict Rijsel-Kortrijk-Ronse-Doornik zullen de vermaledijde faciliteiten die Ronse al zoveel miserie opleverden voor het eerst sinds een halve eeuw echt kunnen worden uitgespeeld als economische, commerciële en toeristische troef.

Twee bestuurstermijnen

Ronse is niet op één dag gemaakt. Dus is het realistisch om voor dit alles uit te gaan van twee bestuurstermijnen.

Op de drempel van 2020 zal de huidige renovatie aldus naadloos overlopen in een compleet gerenoveerde historische kern en een volledig andere binnenstad.

Tuupe vuir Roonse

Dat Ronse, naast dit vitale herstel van de historische kern, nog bijkomende nieuwe troeven moet uitspelen, spreekt vanzelf. En dan liefst méér dan één.

Aan de nieuwe bestuurders die ons de komende weken het beste voor Ronse gaan beloven om voor de proppen te komen met al hun ideeën, visies en creatief huiswerk terzake.

Als we er met deze webstek samen in slagen de massale belangstelling van onze straks 25.000 individuele blogbezoekers en 40.000 reloadclickers (herbezoekers) positief te kanaliseren door systematisch te focussen op de stad die ons zo dierbaar is, dan vieren we bij leven en welzijn op 1 januari 2020 met zijn allen de Renaixance in een mooie, open, gastvrije en hartelijke stad.

Alwaar het respect voor onze historische westerse eigenheid én voor de geavanceerde beschaving van morgen elkaar in een harmonisch evenwicht houden.

You may say that

I’m a dreamer
but I’m not
the only one

may be someday
you'll join us
and Ronse will be
as one

(naar John Lennon)