01 augustus 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (120)

KORTRIJKS BURGEMEESTER
WIL RONSE ERBIJ!

STEFAAN DE CLERCK

ZIET RONSE MEEDRAAIEN
IN EURODISTRICT
MET RIJSEL

In mei vroeg De Nieuwe Ronsenaar in een open brief aan Stefaan De Clerck, burgemeester van Kortrijk waarom Ronse niet betrokken werd in de grensoverschrijdende plannen van een zogenaamd Eurodistrict.


Het gaat hier om een belangrijk nieuw grensoverschrijdend samenwerkingsverband binnen de metropool Rijsel.

Burgemeester van Kortrijk, gewezen Justitieminister en partijvoorzitter De Clerck is er voor Vlaanderen de drijvende kracht en promotor van.

Stefaan De Clerck blijkt zo’n samenwerking met Ronse nu inderdaad te zien zitten.

Dat schrijft hij ons vandaag in zijn antwoord.


Zijn antwoord geven we hierna , omwille van het belang voor Ronse, graag integraal weer. Zie ook onze open brief aan De Clerck in De Nieuwe Ronsenaar (90).

Aan de Ronsese beleidsmensen om deze commerciële, economische en toeristische kans voor Ronse te grijpen. Een nieuwe stap naar de Ronsese Renaixance.

Schrijft ons Stefaan De Clerk:

Met bijzondere aandacht heb ik uw open brief van 18 mei ‘met heel Rijsel, maar niet met Ronse’ gelezen. Ik hoef u wellicht niet te vertellen dat ik rotsvast geloof in het belang van de goede grensoverschrijdende samenwerking binnen de metropool Rijsel.

Dit is geen gesloten geheel, wel een dynamisch samenwerkingsverband. Het is dan ook evident dat andere steden aangetrokken worden door het Eurodistrict.

Wat uw concrete opmerking betreft tot deelname van Ronse als grensoverschrijdende stad. In ‘Eurodistrict’, dit is het voorstel voor organisatie van een beheersstructuur voor de Frans-Belgische metropool Lille, hebben we het letterlijk zo gesteld:

‘4.2. Geassocieerde gebieden, steden en gemeenten: De gebieden, steden en gemeenten die zich niet binnen het referentiegebied bevinden, maar die eraan grenzen of die in de onmiddellijke nabijheid liggen, zouden moeten kunnen worden betrokken bij de activiteiten van het Eurodistrict, na goedkeuring door haar leden’.

Laat me toe het zo te stellen: een dynamische grensoverschrijdende samenwerking, binnen het Eurodistrict Rijsel, beperkt zich niet tot stugge structuren en vastgelegde grenzen.

In een toekomstige uitbreidingsronde, zullen die steden en gemeenten die getuigen van eenzelfde dynamiek als het Eurodistrict, als het ware automatisch in die grensoverschrijdende samenwerking betrokken worden.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan De Clerck

Burgemeester van Kortrijk