07 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (85)

EXCLUSIEF NIEUWS

DE TOP ROND BURGEMEESTER LUC DUPONT

IN PRIMEUR: DE TIEN NAMEN BOVENAAN DE CD&V


Hardnekkige stille informatiegaring maakt het ons mogelijk u vandaag exclusief de top tien van de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen mee te geven.
Met deze mensen rond zijn kopmanschap wil burgemeester Luc Dupont een nieuw mandaat veroveren. Die top verenigt zekerheid, vernieuwing en verjonging. De eerste vijf plaatsen liggen vast. De plaatsen zes tot tien geven we onder voorbehoud van onderlinge wissels. Belangrijk is dat deze mensen aan de kop staan rond Luc Dupont.
We melden hier ook de opmerkelijke recup-operatie van ex-NVA-voorzitter Paul Carteus door de CD&V.
1. Luc Dupont
2. Agnes Van Crombrugge
3. Yves Deworm
4. Joris Vandenhoucke
5. Angélique Syroit

6. Jan Foulon
7. Diederik Van Hamme
8. Brigitte Van Houtte
9. Guy Heylens
10.Ignace Michaux


Dupont gaat voor verlenging

De burgemeester van Ronse staat voor de moeilijkste verkiezing van zijn leven. Bekwaamheid, dossierkennis, degelijkheid van bestuur, ernst en evenwicht worden zijn belangrijkste troeven.

Luc Dupont heeft tegenover ons al te kennen gegeven dat dit hoe dan ook zijn laatste mandaat wordt als burgemeester. Zich vastklampen aan de macht zit er dus voor hem zeker niet in. Vooral wil Luc Dupont de door hem ingezette relance doorzetten en het Strategisch Plan implementeren.

Luc Dupont ontpopte zich, in perfect tandem met stadssecretaris Linda Vandekerkhove, de afgelopen zes jaar tot de ware leader van het Ronsese beleid.

Burgemeesteresse

Agnes Van Crombrugge is de populairste politica van Ronse. Ze heeft er eens en voorgoed voor gekozen dat vertrouwen van de kiezer te beantwoorden als schepen. Agnes had de eerste vrouwelijke ‘burgemeesteresse’ van Ronse kunnen zijn. Ze houdt het wat dat betreft echter op die rol in Tavi en buigt bescheiden het hoofd voor de onklopbare bestuursbekwaamheid van haar kopman Dupont.

Zekerheid en onzekerheid

Schepen van Openbare Werken Yves Deworm staat voor moeilijke verkiezingen. Aan de ene kant is er zijn onmiskenbare bestuursbekwaamheid die zich vooral uit in de uiterst geslaagde stadsrenovatie. Aan de andere kant is Yves stilaan op de retour.

Het zal dan ook vooral van zijn score afhangen of hij zijn schepenambt kan blijven bezetten.

Sereen en sportief

Schepen Joris Vandenhoucke wordt de stemmenmagneet van de nieuwe generatie. Vandenhoucke wist zich in moeilijke startomstandigheden (na het pijnlijk vertrek van Michel Vandendaele) te ontpoppen tot een zeer verdienstelijk schepen van Cultuur en geloofwaardig beleidsman. Populair en zonder kapsones.

Joris Vandenhoucke wacht nu de grote doorbraak. Al ligt hij er zelf niet wakker van en ziet hij deze verkiezingen sereen en sportief tegemoet. Hij wordt hoe dan ook een vaste waarde in het Ronsies beleid van de toekomst.

Angélique

De CD&V slaagt met Angélique Syroit in de dubbele optie van vrouwvriendelijkheid én verjonging. Voor wie haar (nog) niet kent: zij was de gedreven danscoach die met haar ballerina’s duizenden Ronsenaars deed ‘drumen vaan Roonse’ op de muziek van Louis Prima en Tavi’s Tifanie danssupport gaf in Mylène Farmers Génération Désenchantée. Ongetwijfeld een verfrissende verschijning in de al te verzuurde Ronsese politiek van de chagrijnbrouwers.

Coming Man Jan

Jan Foulon is behalve de voorzitter van CD&V Ronse ook de coming man en de gedoodverfde opvolger van Luc Dupont aan het roer van Ronse. Jan Foulon zit als all-round doemens volkomen ingebakken in het sociaal-sportief-en maatschappelijk weefsel van Ronse.

Als jurist beschikt hij over uitstekende papieren om gaandeweg het beleid van Ronse te sturen. Een gezonde ambitie is hem niet vreemd doch verblindt hem lang niet. Wat komen moet, dat komt. Aan zijn oprechte inzet voor Ronse kan niet worden getwijfeld. Jan Foulon is onbetwistbaar de sterkste Ronsese (en mogelijks nationale) CD&V-troef voor de toekomst.

Wiskundige zekerheden

Met de wiskundeleraar Guy Heylens speelt de CD&V op de mathematische zekerheid van een door de wol geverfde partijman die zijn stemmen bijeen sprokkelt en de meanders van de lokale politiek onderhand even goed kent als de wonderen der algebra.

Brigitte houdt van Ronse

De advokate Brigitte Van Houtte is afkomstig van Kortrijk en woont met haar echtgenoot dokter Van Overmeeren op de Markt. Ze houdt van Ronse, maakt zich verdienstelijk in de Cultuurraad en wil er helemaal voor gaan.

Brigitte is een nieuwe Ronsenarese die echt van Ronse is gaan houden. Kan tellen als voorbeeld voor verzuurde Ronsenaars die de stad defaitistisch verlaten omdat ze zich te goed achten voor de uitdagingen van een maatschappij op de grens van vele culturen.

Diederik van Ronse

Diederik Van Hamme is één van de artsen die openlijk vraagtekens plaatst achter de extreem-etnische verenging van de Ronsische politiek door zijn collega-arts Erik Tack. Van Hamme zal ongetwijfeld kunnen terugvallen op zijn breed professioneel krediet. Van Hamme is een belangrijke CD&V-troef die helaas, mede door de zware professionele prioriteiten, niet ten volle kan worden uitgespeeld.

Michaux-qu’il-est-beau

De verrassing in de toptien komt van de jonge Ignace Michaux. De outfit van deze netjes afgeborstelde jongeman die er steeds bijloopt als was hij de trouwjongen van dienst, valt allicht te verklaren door het feit dat Ignace in het beroepsleven dienst doet aan het koninklijk hof. Noblesse oblige.

Onder die royale stijfheid, noem het vormelijkheid, schuilt volgens diegenen die hem kennen echter een best fijne en warme kerel achter wiens naam veel jonge kiezers worden verwacht. Verjonging dus.


Paul Carteus: doorzichtige recupoperatie

Tenslotte nog deze primeur verder op de lijst. Paul Carteus, de ex-voorzitter van de Nieuwe Vlaamse Alliantie die daar ontslag nam na de affaire Leyn (zie eerdere verslaggeving) en toen beweerde de politiek te verlaten, blijkt nu zelf opgevist te worden op de CD&V-lijst.

Een handige maar al te doorzichtige recup-operatie om toch nog NVA-kiezers mee te graaien? Zeer de vraag of één NVA-kiezer in dat electorale spel meegaat.