03 februari 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (48)

HEET VAN DE NAALD: BREUK BIJ HET VLAAMS BELANG

JOOST HYSSELINCKX GEEFT BRUI
AAN ALLEENHEERSCHAPPIJ ERIK TACK


Hieronder heet van de naald in De Nieuwe Ronsenaar deze opmerkelijke mededeling van Vlaams Belang kopstuk Joost Hysselinckx.
We onthouden ons - voorlopig - van alle commentaar.

'Omdat de heer Erik Tack, Vlaams parlementair, fractieleider in de gemeenteraad, campagneleider met zelfverkregen vetorecht op de samenstelling van de lijst, beheerder van de financiƫn, archivaris van de verslagen en jarenlang voorzitter, kortom alle verantwoordelijkheden, er niet in slaagt een coherente ploeg te besturen;

Omdat hij een parcours van zes jaar achter de rug heeft alleen gekenmerkt door achtereenvolgende ontslagen van bestuur, voorzitters en raadsleden, telkenmale gevolgd door spreekverbod;

Omdat de afdeling nu stuurloos geworden is door het ontslag van de pas aangestelde voorzitter Dhr. Vanden Bussche en door het ongenoegen van resterende leden;

Omdat hij erop aandringt dat het nationaal partijbestuur mij uit de partij zet;

Omdat hij mij dwingt op het doodlopende spoor van de provincieraad en het verbod nog deel uit te maken van de gemeenteraad na 2006;

Omdat hij om persoonlijke redenen zijn parlementair mandaat verkiest boven een mogelijke deelname in het bestuur van onze stad en zo het grootste kiezersbedrog pleegt;

Omdat hij tegen alle partijstatuten in en op ondemocratische wijze bepaalde personen naar voor schuift als voorzitter en op deze wijze een lijstvorming onmogelijk maakt;

Omdat om al deze redenen de kans klein is geworden dat het Vlaams Belang in Ronse nog aan de gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen, ten minste met enige kans op vooruitgang,


zal ik mij vanaf vandaag en ook na 2006 ten volle verder inzetten voor een Vlaams en leefbaar Ronse, buiten bestaande partijstructuren om.

Ik zal mijn mandaat als gemeenteraadslid te Ronse vanaf nu in deze optiek uitoefenen.

Joost Hijsselinckx.