28 december 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (29)

Yves Dufour : VLD verdeelde postjes à la tête du client

In een brief aan de voorzitter en het bestuur van VLD- Ronse, aan zijn vrienden, sympathisanten en diegenen die zijn kandidatuur genegen waren en aan de media, legt Yves Dufour omstandig uit waarom hij geen vrede kan nemen met de hem toegewezen vierde plaats op de VLD lijst. Ook geeft hij uitleg bij de reden waarom hij zich terugtrekt als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zoals we dit hier in primeur al meldden. (Zie ook De Nieuwe Ronsenaar 27: 'Verbolgen Yves Dufour haakt af').Omdat we bij de melding van dit nieuws Yves Dufour toen zelf niet konden bereiken, geven we hierna graag voluit zijn stellingname. Zegt Yves Dufour:

‘De VLD partij van de Burger ging op dinsdag 20 december in besloten vergadering over tot verkiezing van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006. Als resultaat hiervan werd mij de vierde plaats aangeboden. Gezien dit aanbod mij niet kan bekoren, heb ik besloten mijn kandidatuur in te trekken. Daarnaast steunt mijn besluit op de volgende drie principes.

1. Er was een globaal akkoord binnen de partij dat men met de lijstvorming zou wachten tot er een degelijk verkiezingsprogramma was. Doel hiervan: kandidaten aantrekken die over de nodige kunde en expertise beschikken om het programma ook daadwerkelijk uit te voeren en deze kandidaten de gepaste plaatsen op de lijst toe te kennen. Dit principe werd niet gerespecteerd. Nog steeds is er geen programma. ‘Ronse Residentieel’ blijkt dus tot op vandaag een holle slogan te zijn. Het bestuur van de VLD afdeling Ronse verdeelde liever postjes ‘à la tête du client’ dan voluit te gaan voor een project met mensen die het project kunnen dragen.

2. Ik werd gevraagd om in een voorbereidende fase een compilatienota verkiezingsprogramma te maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met
briefwisseling kan ik aantonen dat men bij de VLD-afdeling Ronse mij als enige zag die in staat was en dergelijke nota te maken. Door het verzoek van een
aantal TOP-kandidaten kreeg ik niet de gelegenheid deze nota voor te stellen en toe te lichten aan de bestuursleden voor de kieslijsten werden gestemd. Ik mocht met andere woorden de verdienste van het werk niet verzilveren. Een groter gebrek aan respect bestaat niet! Ik kan alleen maar hopen dat men de intellectuele eerlijkheid opbrengt om mijn nota’s niet in te pikken. Laat het me even op z’n De Croo-iaans uitdrukken. Men vraagt u een sportmotor voor te bereiden. Men legt die motor op een boerenkar en dan mag je nog niet eens co-piloot zijn, laat staan piloot. Maar moet je wel aan de kar gaan duwen.

3. Reeds 18 jaar lang ben ik actief in de liberale beweging te Ronse. Ik ben achtereenvolgens voorzitter geweest van jong VLD en VLD. Ik was actief in de Arrondissementele en Provinciale besturen van Jong VLD en VLD. Ik was zelfs Lid van het Nationaal Bestuur Jong VLD. Deze inspanningen die ik steeds belangeloos en volledig gratis heb gedaan hebben veel tijd ingenomen. Tijd die ten koste is gegaan van mijn familie en van mijn bedrijf. Time is money. Ik ben het aan mezelf verplicht die tijd te investeren aan mensen die me wel waarderen.

Mijn besluit staat vast. Ik ben geen kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal me echter steeds blijven inzetten voor de liberale beweging te Ronse met mijn principes als wapen. Ooit moet die muur van onredelijkheid omvallen. Pas dan zal de liberale partij in Ronse een sterke partij zijn.’

(Noot van De Nieuwe Ronsenaar: Vervolgt, ongetwijfeld).