27 december 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (28)

De wensen van het Vlaams Belang

In Passe-Partout publiceert het Vlaams Belang deze week een advertentie met nieuwjaarswensen aan alle Ronsenaars. Daarin deze opmerkelijke passage, speciaal gericht aan het stadspersoneel :

‘Een wat ons betreft betreurenswaardig schrijven van het college van Burgemeester en schepenen van 2 februari 2005 maande ons aan onze wensen aan het stadspersoneel, zoals de voorbije jaren gebruikelijk was, niet meer aan te bieden.’

Het Belang ziet zich daarom verplicht het stadspersoneel het beste toe te wensen via de Passe-Partout.


Discussies en wrevel onder collega’s

De Nieuwe Ronsenaar slaagde erin de hand te leggen op de bewuste brief van 2 februari. Hij is gericht aan Erik Tack, gemeenteraadslid en fractieleider van het Vlaams Belang. Namens het college van burgemeester en schepenen is de brief getekend door burgemeester Luc Dupont en stadssecretaris Linda Vandekerkhove. Hierna wat erin staat.

‘Opnieuw lokte uw actie bij heel wat personeelsleden ongenoegen op. Niet iedereen is ermee opgezet van een bepaalde politieke partij persoonlijke briefwisseling op naam te krijgen.
Geen enkele politieke partij, behalve uw fractie, richt zich rechtstreeks tot alle personeelsleden via de werkvloer.
Gelet op de klachten die we van verschillende mensen ontvingen, vragen we dan ook met aandrang in de toekomst dergelijke werkwijze niet meer te hanteren.
Een stedelijke administratie dient neutraal en objectief te werken en het voeren van politieke propaganda geeft aanleiding tot discussies en wrevel onder collega’s wat zeker de werking van de diensten niet ten goede komt.
Indien u per se de nieuwjaarswensen wil blijven sturen, dan volgt u de geijkte weg, namelijk via de post.'

Beling Belang ?

Het Vlaams Belang pakt in dezelfde advertentie uit met een tekening van de Belleman, luid bellend voor het Vlaams Belang (‘Beling Belang.’.)
Op de achtergrond staat een tekening van de obelisk, stadhuis, Sint-Hermeskerk en…een moskee.
Benieuwd hoe Fiertelcomité, genootschap der bellemannen, dragers en gilden aankijken tegen deze politisering van de aloude Fiertelommegang.