26 oktober 2005

EGOSTRIP (26)

SKETCHUP

ZEIRAUTOOLERANSIE OOP ZIEN ROONSIES

Stadswacht 1 (Zero Zero Zeese) en Stadswacht 2 (Zero Zero Zeiven) op ronde langs Brul, Priesterstraat en achter Sint-Hermes…

Zero Zero Zeese : Iek voer moa ‘t beestie ees daamoes van hier aaf disperseiren. Goa luupt langst de canaren deur den Bruul en azoe noer den Bluuten. Iek luupe ondertscheussen langst de Poepestroete en tuus kierek aachter de kirke. noer ‘t klie Moerktsie. Me komen tuupe an d’ouwe Kliene Kirke. Heidet verstoen oof moeket noonekier explikairen ?.

Zero Zero Zeiven : Marcheirt oujen wokie tookie ? Kekt iesties oos oa pilden niet plaat ‘n stoen. Lek giesteren..

Zero Zero Zeese : Voer wie pakte moa duizeliere ! Keir zuive weist oon in de Gaamaa. Vrie strave. Mei Titanicium.

Zero Zero Zeiven : Gedeike.‘k Been oweire mien oud bruud vergaiten voer de canarkies. ‘k Zwieretoa, teinweurdig wek niemir woer da mienen koop ‘n stoet.. Bon, tot bienen ‘n betsie tuus.
*
Zero Zero Zeese : Allo Zero Zero Zaiven ? Der ‘t stoet hier ‘n woaf oop hieren balkon te zengen van Mon mec à moi c’est toi. Ondertscheussen den Beugieschen vlage ‘t ontieren an hieren geivoo.

Zero Zero Zeiven : Nie mei weu’n. Dadees mademoiselle Zeesse. Alle doegen stoet ze zoa boaten oop hieren balkounk hieren drapau te stroaken. Dadees voor oos de Fietoo passert. Azuu loeten. Gien koosten an doen. Bon, waaten dakiek moe signaleiren, oop de kiooske zieten z’hir mei verzeikerst wui voafentwintig snooties tuupe. Wadoek ?

Zero Zero Zeese : Wa steiken z’oat?

Zero Zero Zeiven : Sjieken. Smuren. Spiekoon. Schuifoon. Wadoek ?.

Zero Zero Zeese : Azuu loeten. Iek stoe hier intscheussen aachter de gruute kirke. ‘t Ees hir nen verdaachten persuun mei vrie lang hoer.

Zero Zero Zeiven : Wa doetie ?

Zero Zero Zeese : Peuten groeven. Stienen oproepen. Flak an de hoof van de crypte. Verwietigt sebiet de combi.

Zero Zero Zeiven : Wa zoek. Daades paaster Moo. Ie zoekt oa geu zie laiven noer de piespoot vaan Soissons. Gie koosten an doen. Azuu loeten. Zeeg, iek stoer hier ondertscheussen aan den Bluuten. Ze zieten hier verzeikerst mei voafentwintig snooties tuupe. En alemoele mei heuder voale voeten oop de banken.

Zero Zero Zeese : Wa doen ze ?

Zero Zero Zeiven : Sjieken. Spiekoon . Schuifoon. En surtout smuren. Van die zuive gedroeide. Mei geest ien. Wadoek ?

Zero Zero zeese : Azuu loeten. Oof waacht ‘n minuutsie : zeegt euder dan ze sebiet euder voale bottinen van de stadsbanken moeten doen. Oof tees ‘n rapport. Zeeg aproupou Zero Zero Zeiven, waten moete goa tuus heen voer ‘t eiten kameroed ? ‘k Stoe just hier an oezen snackbaar in de Sint-Martiesstroete?

Zero Zero Zeiven : Voer moa nen Argenteuil. Mei pikoos.

Zero Zero Zeese : Minuutse. ‘t Kom hier noo ‘n woaf boa moa zoegen dan z’ hier sacooche aafgesnakt in de Bruul.. Heide goa doer niets gezien da suspect was ?

Zero Zero Zeiven : Juust ne stien oof twie van den trotwaar da loos ees. Ket opgeschreiven.

Zero zero zeese : Bon. Tuus kuine me ‘t schuune azuu loeten. Madam, luistert hier. Zuwui iekzuive oos mienen colleiga Zero Zero Zeiven, men heen weudre niets suspects gezien. En foateloak n’eedaat oezen rayon niet uuk. ‘n Ataaka oof ‘n aanrandenge, dat ees mier voor de Kasteudreive. Boa oes eest juust voer ooster ieveranst naate bloeren oof schlaape taaken ien oa weizen hangen. En d’abord ‘t ees oes uure voer ‘t aiten. Kom misschien bienen ‘n betsie waire. Oos m’hier tuus noog stoen. Want m’heen oezen gruuten toer vandoege. Danees gie lachspui. Wettet.