14 juni 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (99)

NA 30.OOO CLICKS TUUPE

THE PLACE TO BE VOOR ALLE RONSENAARS

LUIS IN DE PELS EN TALK OF THE TOWN


Nu al meer dan 17.000 bezoekers klikten samen meer dan 30.000 keren deze blog aan. We stevenen nu af op 20.000 ‘unieke’ lezers. En het gaat maar door. In mei kwamen er alweer zo’n 5.500 clicks bovenop. We noteren piekdagen tot 350 hits.
We hebben het hier vandaag over een uniek mediaforum dat de hele kiezersbevolking van Ronse overschrijdt. Dra evenaart ons lezersbestand de totale bevolking van Ronse. Duizelingwekkend snel is het gegaan.


Van boomerang gesproken

De lokale politieke kandidaat-potentaat die, eind oktober jongstleden, probeerde om de mij welbekende pennenvriend Walter Ego te muilkorven in de traditionele lokale pers van Ronse, mag van mij vandaag dan ook best een bakje pralines.

Aan diens blinde machtsdrang dank ik het idee om hier in mijn auteursblog ‘De Nieuwe Ronsenaar’ op te starten. Meteen daarop volgde het mooiste boomerang-effect dat ik me als mediaman zelf nooit had durven dromen.

Met tienduizenden hebben jullie De Nieuwe Ronsenaar gemaakt tot wat hij is. Een totaal nieuw niet-commercieel ongebonden mediaforum. Place to be voor alle Ronsenaars hier of in ballingschap. Talk of the town. Luis in de pels van politici. Noch broodheren noch opdrachtgever. Van en voor alle Ronsenaars van goede wil. Zonder uitsluiting van de minsten onder ons.

Wat Ronse beroert

We zullen blijven berichten over wat Ronse beroert. We zullen blijven doorgaan. Van Ronsese politiek tot anekdotiek. Dit alles gelardeerd met Egotrips en literaire schrijfsels. Want dit blijft een uit de hand en uit zijn lezersbestand gelopen auteursblog.

We zullen Ronse bezingen als de leukste stad van Vlaanderen. De stad waarvan wij houden omdat het een stad zoals geen ander is

We zullen ons daartoe gedragen als chauvinistische Ronsenaars. We zullen Ronse eren als Koningin der Vlaamse Ardennen. We zullen van ons afbijten, keihard waar het moet. Poëzie noch pathos zullen we schuwen als het erop aankomt vernedering te counteren.

Nie mei oes

Misbruik van het vertrouwen der Ronsenaars zullen we samen ontmaskeren. We zullen niet dulden dat gretige arrivisten Ronse bezigen om zichzelf te verrijken met het zoveelste vetbetaald doch voor Ronse vruchteloos politiek mandaat.

Elke vorm van speculatie op zogenaamd residentiële Ronsese gronden zullen we ontmaskeren als doorkijkaffairisme.

Het racisme dat kinderkopjes telt in kribbes, het religieus extremisme dat de klok terugdraait, het fanatisme, het straatgeweld, het achterlijk obscurantisme, de steriele polarisatie zullen we genadeloos blootleggen.

‘De Laatsten der Mohikanen’ die vanuit hun hautain bourgeois-franskiljonisme onze kleurrijke volksaard, onze onsterfelijke Tavi-personages, onze zo gekoesterde Hermesschat, ons onnavolgbaar Ronsies weglachen, zullen we duidelijk maken dat hun parvenu-snobisme erop zit, dat ze met hun kleinburgerlijke bekrompenheid onze rug op kunnen.

Het voorbeeld van Paola

Altijd voort zullen we aldus doorgaan. De beste pennen van Ronse zullen we hier we ten allen tijde journalistiek asiel aanbieden. Dat spreekt. Crépin, Lux Bon, sWietie, Placier en co zijn hier altijd welgekomen om van Omer Pevenaege nog te zwijgen. En hoe zou het nog met Beowulf zijn?

Aanstormend literair talent zullen we zo nodig een literaire stek aanbieden op deze blog.

Ronsenaars van elders bieden we nu al gastcolumns aan in onze rubriek 'Weg van Ronse'. Géraldine vanuit Reims, Sara vanuit Lanzarote(andere kandidaten mailen hiervoor naar stef.vancaeneghem@skynet.be)

Ronsese beleidsverantwoordelijken bieden we spontaan een Tribune aan waar het erop aankomt de Renaixance te promoten.

Naar onze buren overheen de Collines schrijven we in onze 'Lettres du Cat Sauvage' in hun eigen taal: bij wijze van hoffelijkheid en ten teken van gastvrije Ronsese goede wil. In afwachting dat zij eindelijk het voorbeeld van onze voormalige Italiaanse migrante koningin Paola willen volgen en zelf de onze leren…
A bon entendeur, salut.

Wat u elders niet leest... of pas later

Lezers krijgen zelf ten allen tijde het laatste woord in de commentruimte onderaan elke stellingname. (Wie moeilijkheden ondervindt om in de blog te geraken, kan zijn tekst altijd makkelijk kwijt via mail op hogervermeld adres met vermelding 'comment ter publicatie.'

Samen maken we aldus van De Nieuwe Ronsenaar uw Ronsese favoriete blog waar u telkens weer leest wat u elders niet leest… of pas later. Dag en nacht bij u thuis ter uwe beschikking. Samen voor ons geliefd Ronse.

Uik zien gedaacht, moer tuupe vuir Roonse.