08 juni 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (97)

FIETOOKRIEBOOS

bon hoe ziet het kameroed

komde goa aaf voer de Fietoo

‘k zoet gieren begienen weiten

ziet dat van hier voer wie pakte moa

me goen noogaal ientsie branden in de zoone

me goen broen lek merguez

merguez de marrakesh

’t goenter gesnooteboolieserd zoan

van den drugen deust

hiete pierden paast doervaan oop

aal auver ’n gruut tapoat oop de moerkt

’t stoet in de gazeete

Zeeraar Cuuber mei zien Vicky

Vicky…wa zeegt Agneskie doervan te?

zien lievelengspird ah bon

auver ’n schuu wiet tapoat

vaan den Aawee

voer nie wieg te slieren

mei Vicky

op glaatte boene

‘k wiele dat iest noonekier zien

die pirdebiesten ’n zoan dat nie gewuine

ze goen heur noog mier opjoen

mei de puuten omhuuge

’t hangen nieve drapauts uuke

mei d’armwariets vaa Roonse

mei ’n vees bluut woaf deroop

den deiken goet ientsie verschieten

da kaan nie miessen

’t woepenscheud vaan Roonse

wa dat gienen deuboon oerend

noa eest ‘n bluut woaf

tein de vuigoogriep

woovie goe hem verslieken

ien zien zeivieste miesteirie

ze goen de Sint Heermeeskirke meidroen

in de corteeze

’n kirke giel in de zenk

vees gereparerd deur Vizenk

de kierke vaan zien gruutpeire Pauwie

’n heede dat nie gekend

wie kende goa foateloak

weut meiklapen vaan Roonse

en ge’n kent hir niemand

goe goa noer de meesse van de due beivoerders

‘k zoe kuinen

zulang dame muin goen

’n zoame zuive niet duud

pakte goa it mei tein de zoone

voer oop oa weizen

jook en ‘k slieke ’n piele uuk

moet oa noa drogeiren te

’n piele tein de poolen voer nie te blieten

blieten doeme tooch kameroed

joom oezen Fietoo

niet da scheunder ees meins

’t za rap weire gepasserd zoan

‘k poaze van noer de foetbôl te koaken

zoade goa noa guu zoot

’t waas voer oa te kluten

zondag neuchtend tuus

lek dame gezoad heen

zet oa ’n autau boa moa

me keunen tuupe noer ginter luupen

pakte goa iets mei tein de bloeren?

‘k smiere wa veet aan mien tienen

en ‘k paake wui ’n tubekie pommaade mei

tein de frootengen aan mie gemaachte

ge zoat ne wietie