13 december 2021

 BETOVERINGEN (34).

IN BROEKE
EES DAAT IET.

Hiernaast mijn schrijfstekje al veertig jaar in Broeke. Hier hebben we onze drie schatten zien opgroeien, dan zoals het hoort elk hun geluk weten vinden elders. Vandaag komen hun eigen loeties hier met me sjotten onder de plataan.
'Nee papoe, Barcelona is echt
allang niet meer wat het was' .
Dit is het huisje van al mijn betoveringen. Hier schreef ik in de luwte van de grote schrijfkanonnen en hun mediatieke show een na een hardnekkig eigenzinnig en vrijgevochten mijn romans, theaterstukken en liedjesteksten. Nachtwerk was het, bovenop mijn broodwinning als journalist. Want er moest brood op de plank en als onbekendeling tegen de sterren op blijven schrijven in Vlaanderen...man man man.
***
Spannend verhaal.
Ooit vroeg iemand van 'Rotary Vlaamse Ardennen' me na een lezing in 'Salons Remington' over mijn roman 'De Nalatenschap', omtrent het verzet en de gruwel van de concentratiekampen 'of mijn boek een beetje spannend was.'
Aan 'Théootje' Devacht kon ik dat bij mijn research vooraf niet meer vragen: of sterven op handen en voeten op de vloer van Bergen-Belsen 'een beetje spannend was'.
Wel aan zijn boezemvriend Maurice Bouchez die de gruwel overleefde en mij het hele relaas van hun lijdensweg samen deed.
Eerst werden ze stapvoets gevolgd door de Gestapo vanaf de Wijnstraat. Opgepakt in het Bruulpark. De nacht door hard 'aangepakt' in een door de nazi's opgevorderd 'SS Heim' op de Grote Markt. In het cachot gesmeten in het stadhuis van Ronse. Vandaar weg gevoerd naar Gent. Daar gemarteld in een villa van de nazi's in het miljoenenkwartier. Vandaar op dodenkonvooi naar de kampen.
Spannend genoeg zo?
Dan nu het digestifke.
***
Hier in Broeke blies ik ook al mijn vervulde verzuchtingen en onvervulde verlangens door mijn collectie 'Toots Hard Bopper' en andere muilschuiverkes van Hohner. Denkend aan, weg dromend bij alle wonderlijke momenten die het leven me hier schonk.
Als ik hier ooit weg ga, wat er vroeg of laat zit aan te komen, hoop ik dat een even hopeloos romantische mens als deze overjaarse 'softie' hier dezelfde magie vinden mag als ik, tussen mijn stuk voor stuk bovenbeste buren.
In Broeke
ees dat iet.
Da vinde
nievers niet.