28 november 2018

BLOGSTUKKENEuropa wil de eerste ‘klimaat-neutrale’ economie van de planeet aarde worden. Energie-efficiëntie. Hernieuwbare energie. Fossiele brandstoffenstop. Elektrificatie. Schone luchtvaart. Het klinkt als een gezamenlijke brief aan Sinterklaas van een klasje genetisch verknipte vlegels. Bij hun wensbrief een six-pack recycleerbare blikjes in plasticverpakking, een bundel vers gemanipuleerde rapen en bespoten wortels.

Ik denk niet dat Stephen Hawking in de Sint geloofde. ‘De aarde wordt vanuit zoveel hoeken bedreigd, dat ik moeilijk nog positief kan blijven’ schrijft hij in zijn afscheid van deze planeet. ‘Onze natuurlijke hulpbronnen worden met alarmerende snelheid leeggezogen. Stijgende temperaturen, smeltend poolijs, ontbossing, overbevolking, ziekte, oorlog, voedselgebrek, watergebrek en decimeren van het aantal diersoorten. Al deze problemen zijn oplosbaar. Geen ervan is opgelost. De opwarming van de aarde wordt door ons allemaal veroorzaakt. We willen auto’s, reizen en een hogere levensstandaard. Het probleem is dat het, tegen de tijd dat mensen echt doorhebben wat er echt aan de hand is, te laat kan zijn. Toch zijn er veel politici die de realiteit van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering of het vermogen van de mens die te stoppen blijven ontkennen. Hierdoor bestaat het gevaar dat de opwarming van de aarde zichzelf gaat in stand houden. Als het al niet zover is’.

Ook de ondernemerswereld wil nu snel een echte transitie-switch. Anders is ook de economische schade niet meer te overzien bij zowel werkgevers als werknemers. Voor de opgestapte Franse minister van Ecologische Transitie Nicolas Hulot is de paradox al langer duidelijk. Nicolas Hulot :‘On ne doit pas opposer la fin du mois avec la fin du monde’. De transitie naar schone energie kan dus niet zomaar. De Franse president Emmanuel Macron zegt nu zowel zijn ex-minister Hulot als het gele volksprotest ‘bien compris’ te hebben. Macron: ‘Dat sommige mensen het op het einde van de maand moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen, mag geen reden zijn om de klimaatuitdaging niet ernstig te nemen. Er is inderdaad het einde van de maand en het einde van de wereld. We gaan ons om allebei bekommeren’. Macron wil niet dat de ecologische ommezwaai de ongelijkheid nog doet toenemen.

Door de stijging van de temperatuur van het zeewater smelten de ijskappen en komen enorme hoeveelheden kooldioxide vrij van de oceaanbodem. Door deze beide effecten kan ons klimaat gaan lijken op dat van Venus. Maar dan wel met een temperatuur van 250 graden Celsius. En kokendhete regens van zwavelzuur. Stephen Hawking.

Laat nu net éen van de zeven Europese opties om de klimaatopwarming tegen te gaan het opvangen en opslaan van C02 zijn. Noorwegen is vragende partij om Europees CO2 op te halen en... onder de zeebodem op te slaan. Heel opmerkelijk. Het smelten van de ijskappen aan Noord- en Zuidpool reduceert de fractie van de zonne-energie die naar de ruimte wordt teruggekaatst, waardoor de temperatuur verder stijgt. Tegelijk doet de klimaatverandering het amazonewoud en de andere regenwouden zienderogen krimpen. Ze maakt aldus een einde aan een van de belangrijkste manieren waarop koolstofdioxide uit de atmosfeer wordt gehaald. Het stijgen van de temperatuur van het zeewater kan het afgeven van grote hoeveelheden kooldioxide die nu nog vastzitten op de oceaanbodem in de vorm van waterstofverbindingen tot gevolg hebben. Deze beide verschijnselen zullen het broeikaseffect nog doen toenemen en daarmee de opwarming van de aarde versterken.

Zelf hoeft Stephen Hawking het bewijs van die postume waarschuwing gelukkig voor hem niet meer bevestigd te zien. Hij rust in vrede onder de sterren en de zwarte gaten. Bijgezet als hij is in Westminster Abbey tussen zijn persoonlijke helden Isaac Newton en Charles Darwin.

‘Mijn Tuin van Heden’. Dagboeknotities.
(Illustratie: Het station van Ronse door Vincent Gyselinck).