15 oktober 2012

VERTROUWENSBREUK

COALITIE MET SOCIALISTEN
BREEKT NOG VOOR ZE START

CD&V-GROEN TEKENT BESTUURSAKKOORD
MET N-VA en LIBERALEN


‘Nadat op zondagavond een mondelinge coalitieovereenkomst was tot stand gekomen tussen CD&V – Groen en SPA heeft CD&V-Groen moeten constateren dat op maandag 15 oktober SPA achter de rug van CD&V-Groen parallelle onderhandelingen zijn opgestart met de N-VA en de Liberale Unie teneinde een alternatieve coalitie tot stand te brengen zonder CD&V-Groen, nochtans de grootste partij.

Daarop heeft CD&V-GROEN vastgesteld dat het vertrouwen in haar huidige coalitiepartner SPA onherroepelijk werd geschonden.

Derhalve werd op 15 oktober een coalitieovereenkomst ondertekend tussen CD&V-Groen, N-VA en de Liberale Unie voor de komende 6 jaar.

CD&V Groen levert de burgemeester (Luc Dupont), 3 schepenen (Ignace Michaux, Joris Vandenhoucke en Jan Foulon) en een vierde schepen gedurende 2 jaar (Agnes Van Crombrugge).
Groen levert 1 schepen (Wouter Stockman).

N-VA levert de voorzitter van het OCMW (Wim Vandevelde), 1 schepen gedurende 4 jaar (Brigitte Vanhoutte) en de voorzitter van de gemeenteraad (Lieven Dhaeze).
De Liberale Unie levert 1 schepen gedurende 4 jaar (Rudi Boudringhien) en 1 schepen gedurende 2 jaar (Tom Deputter).
De drie partijen hebben de vaste wil een hechte en stabiele meerderheid te vormen en de stad te besturen in het belang van de Ronsenaar.’


Tot zover een mededeling van CD&V-Groen N-VA en de Liberale Unie vanavond.

(Vervolgt ongetwijfeld...)