14 september 2012

14 OKTOBER: CHARTER DAY VOOR RONSE

DE KOPSTUKKEN EN HET CHARTER

Alle lijsttrekkers van Ronse
werden de afgelopen week gevraagd het

CHARTER VOOR RONSE

te onderschrijven. Ziehier nog eens de voorgelegde tekst.


° Verdere uitvoering van het Strategisch Plan
° Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars. Thuis, op straat, in de bank.
° Gastvrije maar klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven
° Een (opr)echte dialoog daarover met de nieuwe Ronsenaars, zonder uitzondering noch uitsluiting van wie ook.
° Een fraaie, serene en propere stadskern.
° Dringende relance van het winkelcentrum in de binnenstad.
° Renovatie van het ‘Oude Vrije’.
° Vrijwaring van ons mooiste erfgoed.
° Respect en zorg voor het duizendjarige Fiertel-Werelderfgoed.
° Ronsies STOP- Plan: vlotter en veiliger verkeer voor wandelaars, fietsers, Openbaar & Personenvervoer.
° Een globaal fietspadenplan, 'De Eerste Wielerstad van het land' waardig.
° Herziening van het verkeersplan in de binnenstad.
° Verkeersluwe Oude Vrijheid.
° Taalhoffelijke stad met een correcte invulling van het wettelijk taalstatuut.
° Verdere onsluiting op mensenmaat.
° Stadsvriendelijke industriële en ambachtelijke ontwikkeling.
° Aanleg van een atletiekpiste in het Rosco, onze roemrijke atletiekreputatie waardig.
° Ronsese gekozenen die het algemeen belang van alle Ronsenaars doen primeren boven het extreme populisme, het enge electoralisme, het partijpolitieke cliëntelisme, het persoonlijk politiek carrièrisme, de al dan niet verdoken netwerken van de macht en het eigenbelang.
° Permanente promotie van ons geliefd Ronse buiten de stadsgrenzen.


HUN ANTWOORDEN KRIJGT U HIER VOLGENDE WEEK.TUUPE VUIR RONSE: ZOVEEL MEER DAN EEN SLOGAN: EEN NIEUWE GEDEELDE VISIE OP DE TOEKOMST VAN RONSE