17 augustus 2012

TUUPE VUIR OES

WAT SP.A RONSE ONS VERZWIJGT
WOORDVOERDER WORDT ZELF
NIEUWE PROJECTMANAGER VAN RONSE


Julien Vandenhoucke, de communicatieverantwoordelijke van de Ronsiese socialisten, wordt op 1 september zelf de nieuwe projectmanager van de Stad Ronse.

Dat staat niét in de persmededeling die hij deze week namens de partij verstuurde waarin het vertrek wordt aangekondigd van schepen Suzy Arijs na 18 jaar goede diensten aan Ronse. Als voorbeeld van een sterk staaltje politiek outplacement voor (door?) kandidaat-burgemeester Gunther Deriemaker kan dat alvast tellen. Vandenhoucke wordt projectmanager voor de opvolging van ‘grootstedelijke projecten.’ Het gaat hier volgens de betrokkene zelf, die ik vanochtend belde, om 'een nieuwe functie'.


Ik vraag Julien Vandenhoucke of hij verwacht dat zijn benoeming door veel Ronsenaars beschouwd zal worden als een voortzetting van de oude politiek gestuurde benoemingsdans.

‘Ik kan me inbeelden dat die perceptie zal ontstaan. Maar ik kan je verzekeren dat alles volgens het boekje is verlopen. Zowel bij de mondelinge als de schriftelijke overigens anonieme examens. Daar bovenop kwam dan nog een volledig onafhankelijke externe audit. Ik werk in Brussel en heb 's avonds maar net nog de tijd om mijn 2,5 jarige kleuter in bed te stoppen. Ik ga voor Ronse.’

Ik wil de overigens sympathieke (de foto hierboven laat het wat anders vermoeden doch dit is foute perceptie, ik kom erop terug) Julien Vandenhoucke graag geloven. Ik wens hem bij deze alle succes en hoop dat hij denderende projecten voor Ronse kan stimuleren.

Staande ovatie voor opstap-Suzy

De partij ziet er blijkbaar ook geen graten in dat hij die nieuwe job blijft combineren met die van communicatieverantwoordelijke voor de sp.a Ronse. Of wat daar voor doorgaat. Want bij dat laatste moet je je zo te horen niet al te veel voorstellen. Een beetje lastig vraag vermag Julien graag meteen door te schuiven naar de betrokkenen, de lijsttrekker, de partijvoorzitster. Bijvoorbeeld de vraag die zich vandaag bij menig Ronsenaar opdringt: waarom Suzy Arijs dan tot op de algemene ledenvergadering van 13 augustus - met naar schatting 100 aanwezigen - gewacht heeft om kenbaar te maken dat ze nu toch afhaakt. Een beetje zoals Agnes Van Crombrugge op het feest van de Heilige Hermes zou aankondigen dat ze haar tweede plaats op de CD&V-lijst aan laat ons zeggen Angélique Syroit wegschenkt.

'Ik kan me inbeelden dat die perceptie zal ontstaan. Maar ik kan je verzekeren dat alles volgens het boekje is verlopen.' (Julien Vandenhoucke. SP.A-woordvoerder en toekomstig Projectmanager van Ronse).Ook voor alle vragen over de bepaald lastige bestuursgesprekken tussen de huidige partners (SP.A & CD&V ) die er na de tweestrijd Dupont-Deriemaker voor de sjerp zitten aan te komen, verwijst de toekomstige projectmanager naar de lijsttrekker en de partijvoorzitster die deze gesprekken zullen voeren.

Communicatie in de Ronsiese politiek, het blijft moeilijk. En dan maar foeteren over de foute perceptie en de vermaledijde pers. Oh ja: Suzy Arijs geeft niet thuis. Suzy wafels aan het bakken allicht.

Veel maakt het eigenlijk niet meer uit. Officieel luidt de uitleg over haar vertrek na de algemene ledenvergadering als volgt: ‘Schepen van lokaal sociaal beleid en wijkontwikkeling Suzy Arijs zal zich niet opnieuw kandidaat stellen. Ze kreeg van de aanwezigen een staande ovatie als blijk van appreciatie voor haar jarenlange inzet voor onze stad. Ze blikt met trots terug naar de vele projecten die zij in haar 18 jaren als schepen heeft kunnen verwezenlijken maar wenst nu ruimte te laten voor het jong talent binnen sp.a Ronse.’

Schone weders, buiten.