27 augustus 2012

TUUPE NAAR 14 OKTOBER

ONS CHARTER VOOR RONSE

TUUPE VUIR RONSE
is een Onafhankelijke Alliantie
van en voor alle Ronsenaars en niet-Ronsenaars
die van Ronse houden
en samen willen gaan voor de Renaixance
van een gastvrij tolerant en taalhoffelijk Ronse:
Stad met Uitzicht op de wereld van nu en morgen.


De alliantie wordt gedreven door het vertrouwen in de toekomst van Ronse.

Het is aan de bestuurders van Ronse om uit te maken welk wettelijk (taal)kader ze daartoe willen maar het is aan hun kiezers, dus aan elke Ronsenaar individueel, om op 14 oktober te bepalen wie ze daartoe mandateren en om wat te doen.

Voor de alliantie ‘Tuupe vuir Ronse' zelf primeren vanuit de vrijheid van opinie van eenieder vooral de veiligheid, de vredige verdraagzaamheid en de oprechte taalhoffelijkheid.

‘Tuupe vuir Ronse ‘ is aldus een constructief gemeenschappelijk Ronsies draagvlak van waaruit de Ronsese bestuurders, vrijwilligers, trendsetters en Ronsenaars van hier en elders onze geliefde stad dag na dag, step by step beter en (nog) mooier maken.

De Alliantie ‘Tuupe vuir Ronse' doorbreekt hiermee het doemdenken met vastberaden Ronsies voluntarisme .

WAT WILLEN WE TUUPE VUIR RONSE?

° Verdere uitvoering van het Strategisch Plan

° Maximale veiligheid voor alle Ronsenaars.
Thuis, op straat, in de bank.

° Gastvrije maar klare afspraken met eenieder die in Ronse komt leven

° Een (opr)echte dialoog daarover met de nieuwe Ronsenaars, zonder uitzondering noch uitsluiting van wie ook.

° Een fraaie, serene en propere stadskern.

° Dringende relance van het winkelcentrum in de binnenstad.

° Renovatie van het ‘Oude Vrije’.

° Vrijwaring van ons mooiste erfgoed.

° Respect en zorg voor het duizendjarige Fiertel-Werelderfgoed.

° Ronsies STOP- Plan: vlotter en veiliger verkeer voor wandelaars, fietsers, Openbaar & Personenvervoer.

° Een globaal fietspadenplan, 'De Eerste Wielerstad van het land' waardig.

° Herziening van het verkeersplan in de binnenstad.

° Verkeersluwe Oude Vrijheid.

° Taalhoffelijke stad met een correcte invulling van het wettelijk taalstatuut.

° Verdere onsluiting op mensenmaat.

° Stadsvriendelijke industriële en ambachtelijke ontwikkeling.

° Aanleg van een atletiekpiste in het Rosco, onze roemrijke atletiekreputatie waardig.

° Ronsese gekozenen die het algemeen belang van alle Ronsenaars doen primeren boven het extreme populisme, het enge electoralisme, het partijpolitieke cliëntelisme, het persoonlijk politiek carrièrisme, de al dan niet verdoken netwerken van de macht en het eigenbelang.

° Permanente promotie van ons geliefd Ronse buiten de stadsgrenzen.

TUUPE VUIR RONSE IS DUS ZOVEEL MEER DAN
EEN BETOGING VAN EEN DAG
EEN BEUROOLIETSIE VAN EEN NACHT
EN EEN WAKKERE BELLEMAN:

HET IS ONZE DOORDACHTE
GEDEELDE
NIEUWE VISIE OP RONSE


Verkiezingskandidaten van alle Ronsese partijen individueel, of partijen in hun geheel die ‘TUUPE VUIR RONSE’ vermelden in hun verkiezingspropaganda engageren zich hiermee onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk tegenover hun kiezers tot het onderschrijven van hogervermeld charter voor Ronse.

(U vindt 'Tuupe Vuir Ronse' ook terug op Facebook.)