03 maart 2011

TUUPE VUIR RONSE

VENI VIDI VINCI...
DE GELDGLEUVEN VAN RONSESchepen Joris Vandenhoucke zal het toch een keer moeten explikeren aan de Ronsenaars onder welke voorwaarden Ronse voor zijn parkingbeheer in zee gaat met mega-concern Vinci Park, de kampioen der ondergrondse en bovengrondse geldgleuven. Over hoeveel geld gaat het exact? Hebben andere bedrijven kansen gehad? Zijn er tegemoetkomingen en compensaties afgesproken? Zo ja welke? Waarom is de gemeenteraadscommissie niet bijeengekomen daarover? Waarom was er niemand van de gemeenteraad uitgenodigd op de infovergadering met de omwonenden?

Voor minder dan totale transparantie over wat er precies met het internationale mega-parkeerbedrijf is geregeld, kan je het als Ronsese bestuurder niet maken wil je volgend jaar met geheven hoofd naar je kiezer. De voltallige oppositie vindt alvast unisono en unaniem dat ze hier totaal buitenspel is gezet. En dat kan niet. Joris Vandenhoucke en Luc Dupont mogen de regeling met Vinci dan al hebben afgedwongen bij stemming van meerderheid tegen oppositie, er blijft een wrang gevoel hangen. Wordt ongetwijfeld verder uitgespit: tot elke euro van de Ronsenaar naar boven is gegraven. Azui 'n goet dat nie zeu.
De stad Ronse mag voortaan zelf haar bouwvergunningen afleveren. Ronsenaars moeten voor hun bouwvergunningen en verkavelingen niet langer langs de Vlaamse en Provinciale overheid. Schepen Deworm noemt dat een historische gebeurtenis. De ‘historische gebeurtenissen’ volgen elkaar in sneltempo op tegenwoordig. Men herinnere zich dat de oude Sint-Martinuskerk onlangs in nieuwe privéhanden is gegaan en in de toekomst wordt omgebouwd tot winkelcentrum. De stad Ronse was niet geïnteresseerd in een aankoop en zegt geen geld te hebben voor het historisch gebouw waarvan de toren al stadsbezit is en bovendien geklasseerd als erfgoed...

Vanaf de paasvakantie krijgen de Ronsiese 'Pimpompuulekies',(dat zijn kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die tijdens de schoolvakanties geen opvang vinden) onderdak in het Koninklijk Atheneum onder de hoede van het OCMW. Deze opvang geldt evenwel niet voor de Kerstvakantie. Hij is bedoeld voor ouders die beiden werken en met hun peuters geen blijf weten. De dagprijs varieert van 3 tot 10 euro, maaltijd niet inbegrepen en al naargelang de verblijfsduur. Van werken en niet werken gesproken: Ronse telt nu 1321 werklozen. Dat zijn er 38 meer dan 2,5 jaar geleden. Ronse is daarmee de sterkste stijger. Hoeveel werklozen Oudenaarde telt, wil je hier niet lezen. Een pak minder. Allez vooruit: 787.

Via de contacten bij de uitbouw van het Textielinnovatie Centrum gaat Ronse nu toch samenwerken met de Eurometropool Lille-Tournai-Kortrijk. Ronse krijgt een vertegenwoordiger in de werkgroepen cultuur en economische ontwikkeling en gaat ook samenwerken met het Internationaal Textiel Innovatiecentrum van Roubaix. Beter laat dan nooit en beter een heel klein beetje dan niet.

Dat schepen Yves Deworm een hoop mandaten bekleedt in de sociale (en in het verleden ook al eens minder sociale) immosector hoeven we de straks 450.000 keren tuupe klikkenden van deze blog niet meer te vertellen. Zo zetelt de cumulandus maximus van Ronse Deworm ondermeer in de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die maatschappij tekende voor 10 nieuwe (tot dusver leegstaande) huizen op de hoek van de Elzelestraat en de Zenobe Grammestaat. Die huizen geraakten, op eentje na, maar niet verkocht en worden nu binnenkort verhuurd.

Hopelijk doen de huizen van het prestigeproject 'De Stadstuin' het wat beter. De graafmachines zijn er volop bezig de site bouwrijp te maken en de zogenaamde 'Kerf' uit te graven tot één van de grootste stadsparken van Vlaanderen. Ons eigen Central Parkje kom.

U heeft ze allicht al gezien. Her en der in de stad staan nu bij de toeristische attracties infobordjes met tekst en uitleg. Voetgangers hoeven maar de pijltjes te volgen vanaf het station of het kantoor voor toerisme om hun weg te vinden naar de bezienswaardigheden van Ronse. (In de nieuwe Sint-Martinus is dat een pastoor die, behalve zijn diaken als hij niet rap genoeg voor wierook zorgt, ook wel eens zijn gelovigen publiek uitschelden wil op begrafenissen). De passerelle heeft er geen, een bordje dat ons wijst op gevaar voor instorting. Betreden op eigen risico.

Ronse is tweede in het kampioenschap van de meest ondernemende gemeenten. Na Haàààsselt. Ronse won die wedstrijd al eens in 2003 met het Handelspandenfondsproject en deed nu mee met het TIO3-project. Maar de wedstrijd voor 'den arrivei van de Ronde', die gaan we winnen. Als we er als Ronsenaars maar tuupe voor gaan. Politiekers incluis die zich nu al schrap zetten voor die andere koers van 2012...

Ronse heeft vijf zwenkende bewakingscamera’s: op de Markt, aan KSK, aan de Steenbrugge, op de Kleine Markt en aan het station. Er wordt nu onderzocht of er niet nog meer bewakingscamera’s moeten geplaatst worden. Een firma zou daartoe voorstellen komen doen. Hopelijk wordt de oppositie daarvan op de hoogte gehouden. Ien Ronse ee dat iet.


DA MEEN DJE NIE!...Op donderdagavond 17 maart spreekt Rik Vanwalleghem, directeur het provinciale Centrum Ronde van Vlaanderen 'en fervent voorstander voor Oudenaarde als aankomstplaats' op uitnodiging van Robert Hoebeke, over de Ronde bij Rotary Kluisbergen. De gewezen Plus-hoofdredacteur is momenteel voorzitter van deze club waarin leden uit de Vlaamse Ardennen - een paar Ronsenaars incluis - mekaar (horen te) vinden. Robert nodigt namens de Rotary natuurlijk uit wie hij wil. Maar er mag hier in Ronse alvast wel gehoopt worden dat hij als gewezen perschef van het Wereldkampioenschap '88 in Ronse én het recente Belgisch Kampioenschap alhier doet wat alle Ronsenaars (en ik neem aan: ook alle Ronsese Rotariërs) van hem verwachten en bijgevolg ook een van de Ronsiese initiatiefnemers voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Ronse uitnodigt om 'den arrivei ien Ronse' te bepleiten voor de Rotariens. Of Rotary Kluisbergen in dit dossier overigens het verschil maken zal, is zeer twijfelachtig. Het is meer een kwestie van Ronsiese plicht. Vind ik, als Ronsies voormalig medestichtend-lid van die herenclub. Ien Ronse ee dat iet.