13 februari 2011

DE BENIEUWDE RONSENAAR

RONSESE HISTORICA ALS KERSVERS
DOCTOR INGENIEURSWETENSCHAPPEN NAAR YALE.
ANNE-FRANCOISE MOREL BLIJFT BEGAAN OM RONSESE ERFGOED.


Op 2 februari is onze stadsgenote Anne-Françoise Morel aan de Gentse universiteit gepromoveerd tot doctor in de ingenieurswetenschappen, afdeling architectuur. De Ronsese kunsthistorica overhandigde vanochtend haar tweedelig proefschrift aan de Ronsese deken Michel T’Joen. Een terechte symbolische démarche want eenieder weet hoezeer de deken van Ronse oprecht begaan is met het erfgoed van de Oude Vrijheid in het bijzonder en dat van Ronse in zijn geheel. Een veelbetekenend gebaar dat door de betrokkene zeer op prijs wordt gesteld.

De kersverse doctor, geboren in Ronse (1983), verloochent haar roots niet. Ze was eerder al actief in de Werkgroep voor een zinvolle bestemming van de Oude-Sint Martinuskerk. Ons eigen rijk erfgoed kreeg en zal haar deskundige aandacht blijven genieten zo verzekerde ze de Ronsese deken. Zeker nu de Oude Vrijheid wordt aangepakt en gerenoveerd. Teminste, dat beloven de politiekers die het (momenteel) voor het zeggen hebben maar die inmiddels wel geen cent over hebben voor de aankoop van de Oude Sint-Martens: daarmee definitief in privéhanden en binnenkort omgebouwd tot winkelcentrum...

The Stuarts

Het geïllustreerd eindwerk van Anne-Françoise Morel (in het Engels) beslaat 553 pagina’s en behandelt het kerkgebouw in de Anglicaanse kerk tijdens de periode van de Stuarts, de 17de en vroege 18de eeuw. Vanuit kerkwijdingspreken wordt aangetoond dat er toen in Engeland twee tendensen bestonden: de puriteinse en de ceremoniële. De eerste visie kwam op voor eenvoud in de kerkelijke architectuur, de tweede voor meer rijkelijke decoratie. De enen wilden een glorierijke tempel zoals Salomo die bouwde om Gods heerlijkheid op te roepen. De anderen zagen in pracht en praal een gevaarlijke afleiding naar het wereldse. Vandaar de schokkende titel van de studie: ‘Glorious temples or Babylonic whores’. Op 6 maart vertrekt Anne-Françoise naar de universiteit van Yale, Verenigde Staten.

(Eigen nieuws. Bronmelding verplicht bij overname.)