01 november 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

RECHTVAARDIGHEID
VOOR LUC DUPONT,
BURGEMEESTER VAN RONSE
EN ADVOCAAT1. Een burgemeester die volkomen ter goede trouw de beste oplossing zoekt om zijn eengemaakte politie - overigens op verzoek van de hogere overheid zelf - snel een efficiënt, goedkoop en ruimer onderkomen te bezorgen.
2. Een car-wash-uitbater die ons geliefd Ronse inmiddels alweer vaarwel heeft gezegd maar die dan nog vindt dat de nieuwe kazerne eigenlijk beter op zijn eigendom (inmiddels doorverkocht als woonproject) terecht komt, eerder dan op de nochtans zo voor de hand liggende aanpalende gebouwen van het voormalige bedrijf Reseco aan de overkant. Maar die daarbij bot vangt.
3. Een schepencollege dat daarop bestookt wordt met allerlei klachten, gaande van manipulatie tot belangenneming en schriftvervalsing met als zogenaamde ‘beschuldigden’ burgemeester Luc Dupont, schepen van Financiën Pol Kerckhove en stadssecretaris Linda Vandekerkhove.
4. Een oppositieleider, Erik Tack van Vlaams Belang, die zijn kans schoon ziet om politiek te scoren en daarbij gretig uit de vermeende grieventrommel van de carwash-uitbater gaat graaien.
5. Een discussie van welles nietes die helemaal ontspoort en tenslotte verhuist van de gemeenteraad en het stadhuis naar de rechtbank.
Dat is een notedop de resumé van een affaire die er geen is. Acht jaar duurt de rechtsgang van dit zogenaamd ‘Reseco-dossier’ nu al. Vorige week is het na veel omwegen ten gronde behandeld. Eind deze maand wordt de uitspraak verwacht van een affaire die nooit had mogen bestaan.


Geen zinnig mens in Ronse die twijfelt aan de goede trouw van burgemeester Luc Dupont en zijn correcte handelwijze ten dienste van het algemeen belang van de Ronsenaars. Het echte schandaal van deze affaire is dan ook dat ze bestaat. Dat ze volkomen nutteloos en overbodig haar weg vond naar de rechtbank. Het echte schandaal is dat de verhuizing van de politie hierdoor zo lang is uitgesteld en de Ronsenaars aldus hopen geld heeft gekost. Het echte schandaal is de totaal buitensporige en contraproductieve manier om het Grote Gelijk te willen halen in een uit de hand gelopen belangendispuut. Dit is ‘politiek’ Ronse op zijn smalst. Dit is het soort van politiek die wij als Ronsenaars kunnen missen als de pest. Dit is het soort oeverloos gekibbel dat pas echt van Ronse een spookstad dreigt te maken. Een stad waarin degene die het hardste schreeuwt gelijk zou krijgen.

Vooral voor Luc Dupont is deze affaire bijzonder pijnlijk omdat ze hem treft in zijn beroepseer als advocaat, iets wat een bekwaam en gedreven jurist met zijn staat van dienst heel diep raken moet.

Het Reseco-dossier is een vloek voor Ronse. Vooral omdat de zaak al die tijd gewogen heeft op de sereniteit van een bestuur dat geleden heeft onder de zware mediatisering ervan. Daardoor geraakte de open communicatie over andere aangelegenheden bovendien gaandeweg vertroebeld. Het vertrouwen in een open en eerlijke berichtgeving maakte al eens plaats voor wantrouwen en verschraling van de open informatie. Het verklaart mogelijks ook waarom dit bestuur gaandeweg schichtig is gaan omspringen met openheid van bestuur bij andere gewoon rechtgeaarde vraagstellingen van de publieke opinie.

Datlaatste mag ons vandaag echter niet beletten oprecht te hopen dat de zwartste bladzijde in de politieke petite histoire van Ronse nu snel wordt omgedraaid. Vanuit het volste respect voor het gescheiden, vrije en onafhankelijke verloop van de rechtsgang, verdienen burgemeester Luc Dupont (en zijn twee zogenaamde ‘medebetichten’) in deze Reseco-nep-affaire niks minder dan volledige definitieve vrijspraak en navenant eerherstel. Althans, voor zover dat laatste eigenlijk nog hoeft, in de diepste overtuiging en het hart van de Ronsenaars.

De lange pijnlijke aansleep van die Reseco-nep-affaire is zo onrechtvaardig omdat Luc Dupont gewoon het beste en het meest voor de hand liggende voor had voor alle Ronsenaars tuupe met de kazerne in de Kasteelstraat toen. Maar het was blijkbaar te simpel. En waarom het vlotjes en gemakkelijk houden als het moeilijk ook kan…

Tuupe vuir Ronse.


(Voor alle duidelijkheid: er is voor deze volkomen onafhankelijke commentaar nièt gecommuniceerd met wie dan ook van de betrokkenen. In afwachting van de verdere rechtsgang: no comments bij dit stuk.)