02 oktober 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

THE KING OF BOMMELS
WITH THE TRUMPETS OF RONSE


Zoan ze nie schuune? Ziehier beelden van het optreden van onze Ronsiese Thebaanse Trompetters op de recente Europese top van de Defensieministers in Gent. We zien ze hier op het Sint-Baafsplein.

Zoals ik hier eerder al meldde fungeerde het Rappe Ronsese Raadslid Ignace Michaux op die top als Algemeen Coördinator, nadat hij zijn Gulden Sporen had verdiend met de organisatie van de herdenkingsfeesten in Ronse.

U ziet onze gewezen King of Bommels hier in gezelschap van His Trumpets of Ronse omringd door een paar mindere goden als daar zijn: Kroonprins of Belgium Prins Filip, European President Herman van Rompuy (jaarinkomen 280.000 euro en een sjieke), burgemeester Daniel Termont van Gent en nog iemand uit het Aalterse wiens naam me nu helaas eventjes ontglipt. Neemt u me dit niet kwalijk.