13 september 2010

DE BENIEUWDE RONSENAAR

POL KERCKHOVE: TUUPE VUIR TOURNAI…

RONSESE SCHEPEN EN OCMW- VOORZITTER
WORDT LIEFST TWEE KEER BEZOLDIGD DOOR...
'L'INTERCOMMUNALE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE TOURNAI.'

VLAAMS POLITICUS BETAALD DOOR WAALSE INTERCOMMUNALE.

Een blik op de updates van de politieke mandaten op de site van Cumuleo leert ons dat Pol Kerckhove, voorzitter van het OCMW van Ronse én schepen van Financiën van Ronse, liefst tweemaal voorkomt op de betaalrol van…'L’Intercommunale de Développement de Tournai-Ath.' Eén keer als lid van het directiecomité en één keer als bestuurder. We konden de OCMW-voorzitter niet bereiken voor commentaar. Mogelijks is deze op zijn minst zeer verrassende cumul te verklaren door de betrokkenheid van de schepen bij het nieuwe Crematorium van Frasnes. In elk geval een wel zeer 'persoonlijke' interpretatie van Ronse als partner van de Eurometropool met Lille-Tournai-Kortrijk als u het ons vraagt... En nooit was de titel van 'Schepen van Financiën' meer toepasselijk. Hier alle mandaten van beroepspoliticus Pol Kerckhove, zoals aangegeven bij 'Cumuleo' hierna op een rij:

1. OCMW. Ronse.
2. 'Intercommunale de Développement de Tournai- Ath': bezoldigd als bestuurder.
3. Idem supra: bezoldigd als lid van het Directiecomité.
4. Westlede: bezoldigd als bestuurder.
5. Idem supra: bezoldigd als lid van het directiecomité.
6. Sociale Huistvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard'. Bezoldigd als bestuurder.

HIERONDER DE VOLLEDIGE LIJST
VAN ALLE CUMULS VAN
DE RONSESE BESTUURSMEERDERHEID:

Luc Dupont:

1. Stad Ronse. (Burgemeesterswedde)
2. Solva: Bezoldigd als bestuurder.
3. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard'. Bezoldigd als bestuurder.
4. Overo: Bezoldigd als bestuurder.
5. Beroepsmatig: Advocatenkantoor Dupont. (Advocaat-zaakvoerder).

Gunter Deriemaker:

1. Stad Ronse. (Bezoldigd als Eerste Schepen).
2. Gaselwest: Bezoldigd als lid van een sectorcomité.
3. IWVB: Bezoldigd als bestuurder.
4. Solva: Bezoldigd als bestuurder.
5. TMVW: Bezoldigd als bestuurder.
6. TMVW: Bezoldigd als lid van het directiecomité.
7. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard': Bezoldigd als als bestuurder.
Yves Deworm:

1. Ronse: Bezoldigd als schepen van Openbare Werken.
2. Gaselwest: Bezoldigd als lid van een sectorcomité.
3. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard': Bezoldigd als bestuurder.
4. Idem Supra: Bezoldigd als lid van het directiecomité.
5. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Vlaamse Ardennene: bezoldigd als bestuurder.
6. Beroepsmatig: gepensioneerd ambtenaar.

(Zijn bestuursfunctie bij de immobiliënvennootschap 'BVBA Residas' - aanvankelijk in samenwerking met stadsingenieur Dany De Brakeleer- werd volgens Cumuleo geschrapt op...9 juli 2009. Ter info: De inmiddels doorverkochte BVBA Residas kreeg van de Stad Ronse - geheel volgens het boekje, dat spreekt - meer dan 8000 euro subsidies voor de realisatie van het Panos-pand.

Jan Foulon:

1. Stad Ronse. Bezoldigd als gemeenteraadslid- voorzitter van de raad).
2. TMVW: Bezoldigd als bestuurder.
3. TMVW: Bezoldigd als lid van het Directiecomité.
4. Eandis: Bezoldigd als lid van het College der Commissarissen.
5. Beroepsmatig: 'Assurfin Groep NV': bestuurder.
6. Beroepsmatig: 'Foulon Gcv': zaakvoerder.

Vandenhoucke Joris:

1. Stad Ronse: Bezoldigd als schepen van Cultuur.
2. Gaselwest: Bezoldigd als bestuurder.
3. Gaselwest: Bezoldigd als lid van een sectorcomité.
4. Beroepsmatig: Leraar.

Agnes Van Crombrugge:

1. Stad Ronse: Bezoldigd als (ondermeer) schepen van Afvalbeleid en Recyclagepark.
2. Ivla: Bezoldigd als bestuurder.
3. Beroepsmatig: gepensioneerd ambtenaar.

Suzy Arijs:

1. Stad Ronse: Bezoldigd als Schepen van Lokaal Sociaal Beleid.
2. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard': bezoldigd als bestuurder.
3. Sociale Huisvestingsmaatschappij 'De Nieuwe Haard': bezoldigd als lid van het directiecomité.
4. Beroepsmatig: Ambtenaar.

Nedia Gmati-Trabelsi:

1. Stad Ronse: Bezoldigd als schepen van Gelijke Kansen.
2. TMVW: Bezoldigd als lid van het Directiecomité.
3. Beroepsmatig: werkzaam als juriste bij een advocatenkantoor.


(Illustratie Michel Provost: 'Oupenboere Wierken'.)