29 mei 2009

TUUPE VUIR RONSE OP FACEBOOK


De Renaixance van Ronse zoekt sinds gisteren in stroomversnelling haar weg door het Facebook. In ijltempo porren Ronsenaars van hier en elders hun Facebook-vrienden aan lid te worden van de Ronsese alliantie die alle Ronsenaars van goede wil verenigt en daarbij nu ook het Facebook-gebeuren inschakelt, als een nog breder platform en forum.

De al dan niet virtuele leefwereld buiten Ronse zal het voortaan geweten hebben en weze bij deze gewaarschuwd. De tijd van het schampere schimpen op Ronse als zogenaamd ‘minst leefbare stad van Vlaanderen’ is voorgoed voorbij.

Het gaat hier om een nooit eerder geziene a-politieke Ronsese alliantie waaraan voortaan echter geen enkele Ronsese politicus voorbij kan, wil hij of zij een toekomst voor zichzelf in Ronse.

Het gaat hier immers om het réveil van het diepe echte jonge en minder jonge Ronse dat nu zelf, zonder mediacampagnes, citymarketing of strategische plannen, maar spontaan en van onderuit in een pure Ronsese reflex van zelfbehoud en trots, voor Ronse de fierheid opeist die onze stad al te lang is ontzegd.

Het is de verwerping van de onderlinge verdeeldheid, de verlammende voogdij, de beklemmende inmenging van buitenaf, het steriel opgeklopt chagrijn, het persoonlijk opportunisme, de vette mandatenjacht op de kap van de Ronsenaars.

Het gaat er om samen voor ons geliefd Ronse terug op de kaart te plaatsen als stad met uitzicht op de wereld van nu en morgen.

Het is bijzonder verheugend te constateren dat de positieve kijk op Ronse in die simpele kreet ‘Tuupe vuir Ronse’ nu ook bij de jonge generaties zijn weg vindt naar een nieuwe toekomst voor de stad. Dit enthousiasme is de lang gekoesterde revanche van het echte diepgewortelde Ronse-gevoel.

Het is de wording van het jonge Ronse als een hartelijke, gastvrije en tolerante stad op de grens van de culturen, vastberaden en klaar als partner voor de Eurometropool.

Nee, we zijn daarbij niet blind voor de valkuilen, de tegenvallers en de tegenkanting in onze kwetsbare broze maar zo mooie stad. En ja, we zullen de eersten blijven om een steeds beter Ronse te claimen. En niets of niemand, geen enkel sectarisme en geen enkel contra-productief negativisme zal ons tegenhouden. Zonder aanzien des persoons zullen we niks minder dan het beste blijven opeisen voor Ronse. Wij zijn immers Ronsenaars in opstand. We zijn in opstand tegen het immobilisme, het extremisme en het integrisme van welke aard en welke kant ook.

De anonieme gifspuiters en verbitterden van dienst die tegen onze mooie Ronsese droom in blijven emmeren kunnen zich voortaan de moeite van hun comments besparen. We mikken ze waar ze thuishoren : in de vergeetput van het verleden.

Start spreading the news and join the club.
Leve Ronse. Leve de Renaixance. Tuupe vuir Ronse.