10 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEVE BERICHTGEVING

BURGEMEESTER LUC DUPONT:
‘GEEN SPRAKE VAN INFORMATIESTOP’
'PERS VOND ZELF DAGELIJKS POLITIERAPPORT NEFAST'
Kloppen die ‘alarmerende' berichten her en der dat Luc Dupont een informatiestop zou hebben afgekondigd? Waarop zou zo’n infostop dan wel moeten slaan? Wat was er de aanleiding voor? Dat zijn de vragen waarmee ‘De Benieuwde Ronsenaar’ de burgemeester confronteerde. Hieronder zijn omstandig antwoord. Heet van de naald.

Luc Dupont: ‘Er is geen sprake van een informatiestop. Sinds ongeveer één maand stuurde politie Ronse dagelijks een communiqué naar de lokale pers met een overzicht van de kleine feiten die zich de dag en nacht voordien voordeden. Ik was zelf niet op de hoogte dat dit systeem van dagelijkse rapportage was ingevoerd. Ik vernam het naar aanleiding van de persconferentie over ons ontwerp-city-marketingplan van vorige woensdag . Het was de pers zelf die nadien liet opmerken dat dit aanleiding was voor het publiceren van allerlei voorvallen die Ronse niet in een gunstig daglicht plaatsen. Zeker vermits wij de enige stad, gemeente of politiezone zijn die dit doen. Een aantal van de persmensen zag er ook de meerwaarde niet van in. Vandaar de beslissing om dit stop te zetten.’

Hoge woorden geven veel wind…

‘Dat hoeft echter helemaal niet te betekenen dat er meteen reden zou zijn om alweer grote woorden in de mond te nemen zoals censuur’, aldus nog de burgemeester. De pers blijft als voordien breed geînformeerd via diverse professionele kanalen.

Luc Dupont: ‘De pers wordt van de feiten geïnformeerd door het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK), door de persmagistraat voor de ernstiger feiten en door onze maandelijkse rapportage, ook te consulteren op onze website. We zijn trouwens de enige gemeente die dat doen.’

Met City Marketing de draagkracht van Ronse opkrikken.
Met een nieuw City-Marketingplan wil Luc Dupont vooral Ronse meer uitstraling geven. Verfraaien van parken. Meer groen op de invalswegen. Een nieuw bedrijventerrein aan de Pontstraat west. Herinrichting van het hospitaalgebouw als Textiel Innovatiecentrum. Herinrichting van de Oude Vrijheid als historische stadskern. Een nieuw cultuurcentrum. Een bedrijven-opstartcentrum in de Zonnestraat. Het Kloef-woonproject. Een nieuw stadslogo. Allemaal initiatieven die Luc Dupont met zijn bestuursploeg uitwerkt om de Renaixance van Ronse te realiseren. Dag na dag.

Luc Dupont: ‘Ons project van city-marketing is bedoeld om op een profesionele manier onze troeven in het licht te stellen en zo nieuwe inwoners, toeristen en investeerders naar de stad te lokken. We willen aldus de draagkracht van deze stad opkrikken. Dàt is de essentie. En die tracht ik voor ogen te houden. De rest nemen we er dan maar bij...’

(Copyright: ‘De Benieuwde Ronsenaar’).