07 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

KRONIEK VAN DE GEMEENTERAAD

STRATEGISCH PLAN

VOOR STRUISVOGELS STADSBESTUURRONSE: GENIETEN MIDDENIN DE UITZICHTLOOSHEID

’t Is niet dat ze het Nederlands niet machtig zijn en daardoor geen werk meer zouden vinden. Neen, ’t is meer dat ze plotseling geen agendapunten meer vinden om tuupe vuir Roonse hun Strategisch Plan uit te voeren.

U leest het goed. De geplande gemeenteraad van volgende maandag 13 oktober wordt uitgesteld tot 17 november…bij gebrek aan voldoende agendapunten. In de stad met de hoogste werkloosheidsgraad van de hele regio is het stadsbestuur met andere woorden nu zelf werkloos…

De reden ligt natuurlijk elders. Sp.a-Groen! en CD&V leggen elkaar nu compleet vleugellam rond de faciliteitenkwestie. Overleg daarover heeft de diepe kloof, waarover we hier op de avond zelf van de vorige gemeenteraad al berichtten, nu helemaal bloot gelegd.

Complete patstelling die de Ronsese bestuursmeerderheid verdeelt en nu ook lam legt. Kloof binnen de meerderheid zelf. Plus kloof binnen de socialistische partij. Zie daarover ons vorig bericht.

Ten behoeve van de struisvogels van het Stadhuis hieronder alvast ons Alternatief Strategisch Plan voor de Renaixance tuupe vuir Ronse.

(Maar misschien vinden onze bestuurders hiervoor, ofschoon ze dan wel werkloos zijn, geen tijd. Dit vanwege de vele vetbetaalde mandaten die ze voor hun Ronsese kiezers cumuleren. Kwestie van toch iets om handen te hebben). Arm werkloos bestuur van Ronse…


Alternatieve Agenda Gemeenteraad 13 oktober

1. Op kosten van de belastingbetaler heeft de OCMW-voorzitter vorige week in alle Ronsese brievenbussen zijn gratis cadeaupolitiek-imagocampagne gepromoot door de Ronsenaars korting op hun stookolie voor te spiegelen.
Vandaar ons voorstel om de Ronsenaars die met hout stoken of met aardgas gelijkaardige kortingsbonnen te sturen. In te houden op het honorarium van de voorzitter. Dat spreekt.

2. Er zijn discrete contacten tussen de stad Ronse en het bestuur van de Eurometropool Lille-Tournai-Kortrijk. Meer bepaald tussen Luc Dupont (Cd&V) en Stefaan De Clercq (ook CD&V).
Hoever staat het daarmee? Waarop wacht Ronse? Op Jean-Luc Crucke toch niet?

3. Hoe zit het met de vooruitzichten voor het Kloefproject voor betere tweeverdieners in het licht van de internationale kredietcrisis, de verwachte recessie en vooral de vele geplande nieuwe sociale projecten, ondermeer aan de Glorieuxlaan?

4. Carnaval van Aalst is bij de Unesco ingediend als project van immaterieel werelderfgoed. Hoever staat de Erfgoedraad van Ronse, meer bepaald de Subwerkgroep1000 jaar Hermes met zijn aanvraag tot werelderfgoed?

5. Waar staat de schepen van openbare werken met het door zijn collega van Cultuur publiekelijk gevraagde voorbereidende (grond)werk voor de ontwikkeling van de Oude Vrijheid? Meer bepaald de hele buurt rond de Sint-Hermes en de Oude Sint-Martinus. Waardoor de doorsteek van Markt tot Marktje kan gerealiseerd worden en het doodbloeden van de Wijnstraat kan worden tegengehouden.

6. Door het Sint-Martensstraatje razen dagelijks 7000 wagens die de voetgangers (moeders kunnen er bijvoorbeeld niet eens met de kinderwagen op het voetpad) levensgevaarlijk bedreigen. Wanneer en hoe wordt dit aangepakt? Slapen de struisvogels gerust, met de kop in het zand de achtersteven in de lucht?

7. Ronse had onlangs een autoluwe zondag. Wanneer wordt het globaal fietsplan van Ronse voorgesteld? Ronse, Genieten middenin het gedonder van camions.

8. Hoe ver staat het met de aanduiding van een parkeerroute in Ronse? Met de aankoop van parking Portois?

9. Wat met het rapport over de veiligheid in Ronse voor de maand oktober? Alles volmaakt veilig deze maand? Als ge 's morgens binnen blijft en ge 's avonds niet buiten komt...

10. Oh ja…, hoe zit het eigenlijk met die motie over de faciliteiten? Afschaffen? Uitdoven?

Bijzonder agendapunt:
Motie van Open VLD over de achteruitgang van de kennis van de Franse taal. Een voorbeeld daarvan leest u in de Open VLD- mededeling in Passe-Partout deze week...