16 oktober 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR

Meneer de Waalse Minister-President
Beste Rudy Demotte
Beste Ronsenaar Rudy

Monsieur le président je vous fais une lettre
que vous lirez peut-être si vous avez le temps…

Gaarne zoude ik hier voort Le Déserteur van Boris Vian parafraseren doch ik weet dat u de Nederlandse taele machtig bent. Ik hou van die prachtige zware basstem waarmee u het over ‘Weulloonie’ hebt. Ziehier waarvoor ik de penne ter hand neem om u te schrijven deze brief.

Ik zie in de media dat u onder een gele helm (met zwart riempje) bovenop Antwerpse dokkerskranen hangt. Van daaruit bekijkt u met importante Antwerpse ondernemers hoe u meer Walen aan het werk kan krijgen in de haven aldaar.

‘Bijvoorrrbeeld Luikse ingeneurrs’ zegt u, in uw bijna volmaakt sappig Nederlands.

Als belangrijkste ambassadeur van Weulloonie vertelt u hen tussendoor ook nog eens waarom ze als Vlaamse ondernemers beter in Weulloonie kunnen investeren.
Ten eerste omdat er in uw regio nog eens 5000 hectare extra industriegebied klaar ligt tegen de laagste vastgoedprijs van Europa (10 tot 50 euro per vierkante meter).
Ten tweede omdat ze kunnen rekenen ‘op zeer gunstige investeringssteun’.

Beste Rudy, als Ronsenaar steekt het mij dat u die eerste stappen in Vlaanderen niet recht naar uw geboortestad zet. Of is dat te voor de hand liggend?

Ronse, dat is toch de voordeur van Vlaanderen? Of ziet u Ronse meer als het achterpoortje van Weulloonie?

Van een samenwerking met Weulloonie hebben wij, van geboorte uw stadsgenoten, hier totnogtoe alleen maar deze twee dingen gezien:

1.De vlucht van Vlaamse bedrijven naar Leuze en Doornik vanwege de vetpotten (meer bepaald: concurrentievervalsende subsidies en marktontwrichtende goedkope gronden).

2.Armoede bevorderende instroom van eentalige werkloze Walen als bedanking.

‘Samenwerking’ met Vlaanderen?

Wij Ronsenaars weten daar alles al van. Jullie onze fabrieken, wij uw miserie.

Beste Rudy, u kiest er dus voor om boven het hoofd van de Ronsenaars Vlaanderen in te trekken? U kiest ervoor om ons straal te negeren, als uw eerste Vlaamse buren en stadsgenoten dan nog.

U loopt neusophalend in een boogje rond uw eigen geboortestad Ronse? Veeleer dan hier eerst ’s te komen kijken hoe we samen uit de miserie geraken? U wil meer Walen aan het werk in Vlaanderen? Goed zo. Maar het zal toch in Ronse niet zijn als u hier eerst onze fabrieken naar Weulloonie weglokt...

Doch doe maar. Loop naar Antwerpen, Zeebrugge, Gent. Vertel hen hoe goed het is in Weulloonie. Onderweg naar ginder kunnen ze misschien eens stoppen in het centrum van Ronse. Om te zien wat dat geeft. We zullen boven de Kruissens een plaatje hangen:

WELKOM IN RONSE

Geboortestad van Rudy Demotte

President van Weulloonie.


Weet u was het is? Gewoon hetzelfde verhaal van altijd dat de Ronsenaars al veertig jaar kennen.

Ronse tussen twee stoelen.
De politiek van Vlaanderen.
De politiek van Weulloonie.
En Ronse in de zak.