25 april 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (121)
ONTDEK HIER DE EERSTE SCHETSEN

PRESTIGEPROJECT KLOEF: EROP OF ERONDER

SAAIE HOLLANDSE EENHEIDSWORST

OF HET GROENE GEZELLIGE HART VAN RONSE?

VERRAS RONSE. MAAK HET MOOI EN ECHT.


‘Ronse maakt op dit moment een enorme ontwikkeling door. Er is iets gaande met deze stad. Ronse wordt weer een aantrekkelijke stad om in te wonen. Dat was vijftien jaar geleden wel even anders. Ronse is nu zo aantrekkelijk, dat we in een straal van dertig kilometer mensen willen aantrekken om hier te komen wonen. Met De Kloef willen we Ronse weer op de woonkaart zetten.’

Aldus de Nederlandse Projectontwikkelaar Lorenz Mooij van de Rotterdamse Vastgoedgroep Bokx, eerder deze avond voor een bomvolle Muziekacademie-zaal van omwonenden en belangstellende Ronsenaars.

Lorenz Mooij antwoordde hiermee op een vraag van de plaatselijke vastgoedmakelaar Yves Dufour op welke bewonersdoelgroep hij met het Kloef Woonproject eigenlijk mikt. Mooij gaf er meteen ook veelzeggende richtprijzen bij. En dat was het meest relevante nieuws van de avond.

Appartementen zullen er te koop worden aangeboden vanaf 125.000 euro. Voor een alleenstaande woning zal tot 300.000 euro dienen te worden afgedokt. Een sociale wijk wordt het dus alvast nièt.

Over die andere vraag van Dufour wat de voornaamste troef wordt van dit project, liet Mooij niks aan duidelijkheid over: het park, het park en het park.
Het hele project werd vanavond dan ook gelanceerd onder de slogan: ‘Een groen hart voor Ronse’.

Een nieuwe thuis voor 800 Ronsenaars

Van het hele project kregen de aanwezigen helaas voorlopig weinig meer te zien dan een paar schetsen en tekeningen. Op papier lijkt het allemaal heel mooi doordacht en oogt het vagelijk als een groen kapmes, met bewoonde randjes.

In cijfertaal wordt de Kloef een totaal verkeersvrij publiek stadspark van 6,7 hectare met erin 4,6 hectare aan kavels en 1,1 hectare wegenis goed voor 19 vrijstaande woningen, 83 eensgezinswoningen en 125 appartementen.

In een gesprek dat ‘De Benieuwde Ronsenaar’ vanavond met hem had, schat de Nederlandse Projectontwikkelaar Lorenz Mooij namens de Vastgoedgroep Bokx dat de eerste bouwactiviteiten zullen kunnen starten in het derde of vierde kwartaal van volgend jaar. Realisatie van het hele project binnen de vijf tot zes jaar. Totaalkost: naar schatting 50 miljoen euro.

Lorenz Mooij: ‘We denken dat in de Kloef in totaal zo’n 800 Ronsenaars gaan komen wonen. Het niveau van de kopers zal vrij hoog liggen. We hebben hier twee jaar lang goed rondgekeken naar de woonsituatie. De Kloef wordt een kwalitatief hoogstaand woonproject. We hebben het gehaald van tien Europese aanbestedingen en daar zijn we heel blij om.’

Een park voor heel Ronse

De Nederlandse Projectonwikkelaar heeft het oorspronkelijk plan van het befaamde stedebouwkundige projectontwikkelaar Robrecht & Daem (die nu tekent voor de uitbreiding en hernieuwing van de Antwerpse Zoo) uitgefijnd vanuit de prioriteiten die door de stad Ronse waren vooropgesteld. Dit na een lange voorgeschiedenis die vanavond nog eens door burgemeester Luc Dupont kort werd geschetst en die uitliep op de steun en de deskundige begeleiding van de Vlaamse regering.

Het Kloefwoonproject moet kwaliteit bieden op alle vlak. Het moet het visitekaartje zijn van de Renaixance. Die zo unieke open ruimte vlakbij de markt dient te worden behouden en het nieuw aan te leggen stadspark moet een stadstuin zijn voor àlle Ronsenaars.

Luc Dupont:‘Een knooppunt moet het worden voor zachte recreatie met wandelpaden, fietspaden, aangename plekjes voor zonnekloppers en een amfitheater voor allerlei activiteiten. De Kloef moet de jonge Ronsenaars in Ronse houden en nieuwe Ronsenaars aantrekken.’

Ronsenaars voor Ronse

De vragen uit het publiek toonden vooral een grote bekommernis voor de kwaliteit van de hele woonomgeving en leverden interessante bijkomende informatie op.

Zo krijgt de Canfijnstraat een bomenrij en wordt zij aldus één van de groene vingers uit het Strategisch plan: een groene doorsteek naar de Beekstraat en zo door naar het Muziekbos. Zonder dat evenwel aan het karakter van de straat zelf zal worden geraakt. Integendeel zal door de verfraaiingswerken de hele buurt mee kunnen profiteren van het Kloefproject.

Opmerkelijk is ook dat de kant aan de Elzelestraat - om vertraging van het hele dossier te vermijden - wordt losgekoppeld van dit woonproject. Aan de zogeheten ‘onderkant’ van de Kloef wordt daar dan in een latere fase een hotel voorzien, een ondergrondse parking en zijn er ook al plannen voor een bioscoop.

Luc Dupont:‘We hebben dit inderdaad afgesplitst van wat we nu al als woonproject opstarten omdat die onderkant complexer ineen zit. We hebben dit verhaal afgescheiden om het remmend effect ervan te vermijden. Een haalbaarheidsstudie heeft ons wel al geleerd dat er inderdaad ruimte is voor een rendabel drie sterrenhotel met 60 kamers. Maar zonder die onderkant is het totale Kloefproject natuurlijk niet af. Het kan dat we onderweg Bokx vragen of zij interesse hebben voor de realisatie van de onderkant als uitbreiding van het bestaande bestek. Of dan komt er een nieuw. Dat zien we nog.'

Parking Kloef verdwijnt

Door de realisatie van het woonproject zal de bestaande parking opgaan in het nieuwe stadspark.

Luc Dupont: ‘Die parkeerplaatsen gaan inderdaad verloren. Maar je maakt geen omelet zonder eieren te breken. We zoeken naar alternatieven. Zo denken we aan een betere invulling van de Portoisparking die nu vaak onvolzet blijft.'

Het late gelijk van Bernard Van Den Daele

Een paar decennia geleden nam toenmalig schepen van Openbare Werken Bernard Van Den Daele heel consequent ontslag omdat hij zich verzette tegen weer nieuwe sociale woonkazernen op de Kloef. De stad had al woonwijken genoeg.Van Den Daele bedankte er toen terecht feestelijk voor om mee te draaien in al te doorzichtige electorale klantenbinding van de socialistische bestuurspartners.

Een kwarteeuw later geeft de geschiedenis hem nu gelijk. Sociale woningen komen er alvast niet. Al komen er dus wél woningen.

Luc Dupont:‘De Stad heeft het hele Kloefgebied overgekocht van De Nieuwe Haard. Dit wordt dus duidelijk géén sociale woonwijk. We gaan gewoon her en der in de stad verder aan sociale invularchitectuur doen. Daarbij integreren we sociale woningen perfect in het stadsbeeld en dringen we de verkrotting in de binnenstad terug. Met De Kloef mikken we duidelijk op tweeverdieners en ietwat kapitaalkrachtige kopers die ervoor kiezen om middenin in het groen te wonen, maar dan wel midden in de stad.’

De aan(deel)houder wint

Veel, zoniet alles zal voor het succes van dit grootse Kloefproject afhangen van het soort architectuur dat de Nederlandse groep nu in het park gaat neerpoten.

De allergrootste bedreiging van dit prachtige project is volgens ons namelijk de ‘eenheidsworst’ die het slaapverwekkende Nederlands woonaanbod zo saai maakt.

U kent ze wel die slaapsteden met hun eindeloze rijen oh zo kraaknette maar toch zo kleinburgerlijke voorspelbare beklemmende Hollandse huisjes met hun gordijntjes, tuintjes, hekkentjes, huisnummertjes, brievenbusje, tulpenperkjes.

Wat we vanavond bij wijze van referentie van eerder in Holland al uitgevoerde woonprojecten te zien kregen, was alles behalve overtuigend. Nep Zweedse polderblueschalets en grijs dokkersverdriet.
(Alleen een suikerspin van André Hazes op de achtergrond ontbrak nog).

In die zin loopt Unizo-voorzitter Johan Michiels weg met de meest pertinente vraag van de avond aan het adres van de Nederlandse Projectontwikkelaar:

Johan Michiels:‘En gaat u ook architecten en bouwvaklieden van Ronse aanspreken?’

De vraag werd met de vroegzomerse zachte zuidwester in de wieken van de Hollandse windmolen gedraaid. (Zie die boerinnekes hun rokjes waaien, vanachter en van voor,
je ziet er los en door.)

Neen dus. Alleen Rotterdamse aandeelhouders gaan beter worden van al dat geld van de Ronsese belastingbetaler. En het was dan nog uitgerekend een Ronsenaar, Yves Dufour, die de eerste was om hen met de toewijzing van het werk te feliciteren. In het kader van de globalisering van de winsten allicht. Want de beste wint, Yves. De beste en de sterkste. The winner takes it all.

De Kloef, het woord alleen al, staat bij de Ronsenaars echter nu net nièt voor die al te voorspelbare netjes afgemeten Volendamse klompendans. Maar wel voor het flamboyante hartelijke kleurrijke, diepe gezellige Tavi Kloef- Ronse van altijd. Dàt gaan uitleggen en diets maken aan een Hollandse architect, 't en zal niet simpel zijn.

Als de Groep Bokx erin slaagt dié biezonder onnavolgbare Ronsese sfeer in het groene hart van Ronse te leggen, dan pas zal dat hart ook echt gaan kloppen. Dan zullen de Rotterdammers de Ronsenaars pas echt kunnen overtuigen waarom zij inderdaad de besten zijn.

Maak het dus mooi, Bokx. Verras ons. Maak het echt. Alle Ronsenaars willen het. Echt.


Copyright 'De Benieuwde Ronsenaar'. Verplichte bronvermelding bij overname.