23 april 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (120)

EXCLUSIEVE INFO

MOOI VOORSTEL ERE-COMMISSARIS JOSE PLUME

ETIENNE VERSCHUEREN & ROLAND CARDON :

VOOR ALTIJD BIJEEN IN CULTUREEL CENTRUM


Het College van burgemeester en schepenen heeft vorige vrijdag een brief in de bus gekregen met een bijzonder interessant voorstel van de Ronsese Ere-Commissaris van Politie José Plume.

De vader van de inmiddels ook al gerenommeerde muzikant Serge, zelf verdienstelijke muzikant en melomaan zette eerder al zijn schouders onder de fijn verzorgde en geslaagde viering van wijlen Etienne Verschueren.

José Plume stelt nu voor twee auditoria van het nieuw te bouwen Cultureel Centrum De Nieuwe Leie de namen mee te geven van Etienne Verschueren en Roland Cardon: twee Ronsenaars, twee vrienden, twee internationaal befaamde muzikanten.

Hieronder publiceren we voor onze lezers als eerste de brief die via een zacht aprils windeke ‘De Benieuwde Ronsenaar ‘ bereikte.

Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren Schepenen,

Via de pers vernam ik dat er plannen op tafel liggen om de vroegere fabrieksgebouwen van ‘De Nieuwe Leie’ in de Wolvestraat te verbouwen tot een modern cultureel centrum. Ook onze muziekacademie zou er ondergebracht worden. Dit is voorwaar een schitterend initiatief dat door vele Ronsenaars zal naar waarde geschat worden.
Zoals U weet droeg onze geliefde stad steeds de kunst hoog in het vaandel en talrijk zijn de artiesten met Ronsese roots die tot ver buiten de landsgrenzen bekendheid verwierven. Het is over twee van deze beroemdheden, met name de musici Etienne Verschueren (1928-1995) en Roland Cardon (1929-2001), dat ik het wou hebben. Omdat deze kunstenaars met internationale faam niet alleen geboren en getogen Ronsenaars waren maar bovendien oud-leerlingen van onze muziekacademie durf ik het aan U bij wijze van suggestie voor te stellen beider namen blijvend te linken aan de op stapel staande nieuwe cultuurtempel, door te voorzien in een ‘auditorium Etienne Verschueren’ en een ‘auditorium Roland Cardon’.
Ik ben ervan overtuigd dat vele kunstminnaars in binnen- en buitenland ons deze muzikale grootheden benijden en dat het voorgestelde initiatief in brede kringen zal op prijs gesteld worden.
Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat Etienne Verschueren en Roland Cardon rasechte Ronsenaars waren en generatiegenoten die beiden hun studies aanvingen aan onze muziekacademie. Bovendien waren zij vrienden en het is mij bekend dat zij mekaars talent en carrière bewonderden.
Het zou fijn zijn mocht daarvan een blijvend spoor overblijven.


José Plume