14 februari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (79)


KADZOURKIES VOOR OLIFANTENHARTEN

WELKOM, PRINSES.


Tijdens de kerstmarkt verkochten KWB, KAV en OKRA glühwein, kadzourkies en kerststukjes om de kas te spijzen. De opbrengst gaat naar Effeta : het opvangtehuis voor aidspatiënten in de vroegere gebouwen van de Arme Klaren aan de Olifantstraat in Ronse. Van deze doe-mensen van Ronse hierover een pakkend getuigenis.
Het biedt de lezer van De Benieuwde Ronsenaar een zeldzame kijk op een wereld die de Ronsenaars al te weinig bekend is. Zoals onlang bekend geraakte, plant prinses Astrid plan een bezoek aan het vroegere klooster.

Hierna nu al een vooruitblik op de stille wereld waarin de prinses dan even vertoeven zal. Op onze Belgafoto uit het paleisarchief ziet u haar met een aidspatiëntje, tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika in gezelschap van minister Verwilghen.

‘DE ANGST DAT IK AL DOOD BEN’

Effeta wordt gerund door de Broeders van Liefde. Broeder Flor Carette is er een echte vaderfiguur. Hij ontving ons met open armen en vertelde honderduit over de werking.

Stel dat je op een dag te horen krijgt dat je seropositief bent, dat je voortaan 20 à 30 pillen per dag moet slikken om je leven te rekken, dat je elk moment AIDS kan ontwikkelen.

Stel dat je familie en vrienden je hiervoor verstoten, dat je huisbaas je uit je appartement zet en dat je je werk verliest… Hoe kan een mens zoiets alleen dragen?
Een aidspatiënt drukt het zo uit: ‘Ik heb twee grote angsten. De eerste is de angst voor de dood en de tweede is dat ik voor de anderen al dood ben.’

Dit verwoordt ten volle het isolement waarin deze mensen zich bevinden. Om aan deze nood tegemoet te komen, openden de Broeders van Liefde het unieke opvangtehuis in de Olifantstraat. Met hart en ziel legt broeder Flor uit hoe Effeta een thuis wil zijn en niet zomaar een instelling of ziekenhuis. Effeta is Aramees en betekent : ‘Open je’ en heeft als boodschap: ‘Je hoort er weer bij. Je hoort weer bij het geheel’


GEEN OORDEEL VELLEN

In het tehuis verblijven een vijftal patiënten, enkele vrijwilligers en vier broeders. Zij leven allen samen.

‘We eten en koken samen, we delen het huis als een echt gezin’, zegt broeder Flor. ‘Er wordt tijd genomen om te praten en naar elkaar te luisteren. De sfeer is er open en warm.’

De keuze voor deze unieke samenlevingsvorm heeft als gevolg dat de overheid hiervoor geen subsidiekader heeft. Alle giften zijn dan ook van harte welkom. Broeder Flor, een psychiatrisch verpleegkundige, die nog steeds bijscholing volgt om een aangepaste verzorging van zijn medebewoners te verzekeren, is vanuit de congregatie aangesteld als ‘vader’ van de groep. Het is een taak die hem letterlijk op het lijf geschreven is. Zijn devies: ‘Wij vellen geen oordeel over het verleden of over de levenswijze van onze bewoners’

Wij waren sterk getroffen door dit verhaal van respect, warmte, liefde en opkomen voor elkaar.’


De KWB, KAV en OKRA van Ronse.

UW STEUN

Uw persoonlijke steun (met fiscaal attest) kan u kwijt op rekn° 440-0340021-11 op naam van VZW Projectenfonds BVL Stropstraat 119 in 9000 Gent, met vermelding “voor Effeta, graag fiscaal attest”

Voor alle giften minder dan €30 kan u terecht op rekn° 443-6722571-92 op naam van Effeta, Olifantstraat 5 in Ronse met vermelding: ‘Steun’.