24 juni 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (106)

OPEN BRIEF VAN EEN FIERTELDRAGER

AAN DE VOORZITTER VAN HET VLAAMS BELANG


Beste Paul,

Het verbaast u ongetwijfeld deze brief van mij op deze site aan te treffen. Ik ben namelijk een kersverse lezer van de artikels op deze site. (Ja, ik ben die ene Ronsenaar die hier nog niet eerder kwam surfen).
Op een lastige Fiertelmaandag kwam daar verandering in. Rond het schrijn werd onder de dragers en de belders gepraat over “De nieuwe Ronsenaar”. Nieuwsgierig als ik ben, las ik ondertussen de meeste teksten.

Het is nu net over de Fiertel dat ik je wil aanspreken. Stef vermeldt in één van zijn teksten hoe erg hij het vindt dat Het Vlaams Belang het meest authentieke te Ronse misbruikt om een politieke ideologie te ondersteunen. Hij verwijst hierbij naar de belachelijke tekeningen in jullie krantje. Op vaste tijdstippen vind ik dergelijke publicaties in mijn brievenbus. Jullie deinzen er niet voor terug om bellemannen en dragers te gebruiken in deze tekeningen. Op de achtergrond zien we gebouwen staan die er ons moeten van overtuigen in welk gevaar deze stad wel verkeert.

Stef voegt er eveneens fijntjes aan toe dat hij bijzonder verbaasd is dat noch het Stedelijk Fiertelcomité, noch de Sint-Hermelgilde, noch de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes reageren op dit gegeven.

Stef heeft gelijk. Als trotse Fierteldrager voel ik me aangesproken omdat ik als drager mee wil waken over het feit dat de Fiertel kan blijven wat het is. Het is ook mijn standpunt dat onder andere de politiek beter leeft in het besef dat de Fiertel niet moet gebruikt worden om één of andere politiek standpunt te verkondigen.

Ik hoop daarom dat je deze brief kan lezen als oud-scout. Mijn vader, zelf een oud-scout, vertelt me nog vaak over die mooie scoutstijd van jullie. Ook over jullie schooltijd praat de man graag. Telkens weer zie ik die tinteling in zijn ogen. Nooit heb ik die vriendschapsband tussen jou en mijn vader kunnen vatten. Kunnen twee werelden meer verschillen dan die van jou en die van mijn vader?
Zou het kunnen, Paul, dat jullie jeugdjaren en bij uitbreiding jullie scoutsjaren, een mysterieuze vriendschapsband hebben gekneed tussen twee totaal verschillende personen? Het werd me meer dan ooit duidelijk toen mijn va jou, in minder aangename omstandigheden voor jou, een brief schreef. Mijn vader. Een man van weinig woorden. Behalve die keer dan. Scouts laten elkaar nooit in de steek. Zo was het, zo blijft het.

Het waren nu net die scouts die jarenlang het schrijn hebben begeleid. Mijn vader vertelt erover met heimwee en passie in de stem. Ik zie het zo voor mij. Guy en Paul samen op stap. Tijdens de Fiertel weliswaar. (Ik mag er niet aan denken mijn vader met u in andere omstandigheden op stap te zien gaan. Wie weet komen jullie ooit nog terug?). Jullie, de scouts van toen, vormden jarenlang een “cordon” rond de dragers,de belders en het schrijn. De scouts werden aanvaard door iedereen als de beschermers van het schrijn. Mijn vader heeft nog foto’s van dit tafereel. Het is zo intens mooi! Het zou mooi zijn voor de Fiertel dit opnieuw in ere te kunnen herstellen.
Jullie zouden nooit aanvaard hebben dat de sfeer rond het reliek zou aantast worden door één of andere onverlaat die zich wil profileren.

Fiertel 2006. Ter hoogte van Louise-Marie. Plots loopt een Vlaamse Volksvertegenwoordiger tussen de dragers. Hij doet zijn praatje met een oudere drager. Zijn lichaamstaal straalt iets uit dat net niet bestempeld kan worden als provocatief gedrag. Je ziet het gewoon aan de man: hij weet perfect dat dit not-done is.

Ik dacht meteen aan jou, Paul. (niet omwille van die lichaamstaal, maar wel omdat je nu eenmaal voorzitter bent van de partij van de man in kwestie). De gedachte dat jij je als oud-scout onmogelijk kan verzoenen met dergelijk gedrag, flitst door mijn hoofd. Nooit eerder haalde een politicus in Ronse het in zijn hoofd de Fiertel te gaan gebruiken (misbruiken) om zich te profileren. ( met uitzondering van De Croo en De Gucht die het tijdens de verkiezingsstrijd van de vorige federale verkiezingen nodig vonden te staan paraderen langs de Ommegangsstraat. Het zijn dan ook geen Ronsenaars en in de Bijbel staat: “Zij die dwalen zullen we vergiffenis schenken”. Bij deze.). Het respect voor de gebruiken en de sfeer rond het schrijn toornt ver boven ieders belang uit. Het is een ongeschreven wet dat in politieke publicaties geen beelden worden gebruikt die verwijzen naar de Fiertel. Zeker niet als het gaat over de fantastische eeuwenoude gebruiken rond het schrijn.

Zou deze simpele Klijpenaar en trotse Fierteldrager mogen hopen dat een oud-scout begrijpt wat ik bedoel? Zou ik mogen hopen dat die oud-scout de moed kent om in zijn partij aan de mandatarissen te vragen respect te tonen voor de unieke traditie dat onze zeer geliefde Fiertel is? Mag ik bescheiden hopen dat een oud-scout en thans voorzitter van Vlaams Belang, zijn partij kan overtuigen te stoppen met die belachelijke verwijzingen naar de Fiertel in jullie publicaties en dat uw mandatarissen nog enige terughoudendheid aan de dag kunnen leggen in deze? We hoeven de politiek even niet als het gaat over het meest authentieke dat deze mooie stad nog rest.

Ik weet het! Democratie geeft de mensen bepaalde vrijheden. Het is dus ook mogelijk politieke ideeën te verkondigen. Maar ik ben het roerend eens met Stef: handen af van de Fiertel. Dan gaan Ronsenaars op stap. Samen voor de stad. Samen met vrienden. Samen voor anderen. Samen rond het schrijn. Samen solidair. Dat maakt onze Fiertel zo mooi en dat brengt die unieke sfeer. Is het dan echt teveel gevraagd aan uw partij enig respect te tonen voor dit gegeven?

Met genegen groeten,


Wim Vandevelde

Fierteldrager