15 mei 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (88)

NIEUWE VLAAMSE ALLIANTIE NU AL IN RONSESE RAAD?

STEFAAN LEYN CLAIMT OPVOLGING VAN RUDI GISTELINCK

RONSIES RAADSLID VAN HET VLAAMS BELANG WOONT…IN BRUGGE


Rudy Gistelinck, gemeenteraadslid en ocmw-raadslid van het Vlaams Belang Ronse, blijkt al een tijd woonachtig te zijn in…Brugge.

Zijn opvolger is niemand minder dan Stefaan Leyn. Die heeft inmiddels echter zelf het voormalig Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, de rug toegekeerd. Hij komt op voor de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

Stefaan Leyn is ook de man die, precies vanwege zijn Vlaams Blokverleden, aan de basis lag van de breuk tussen CD&V en NVA omtrent een gemeenschappelijke lijstvorming. De CD&V wou immers van geen ‘ex-Blokker’ op de lijst weten.

Vraagje van Joost

Door de verhuizing van raadslid Gistelinck naar Brugge zit de gemeenteraad van Ronse met ‘een probleempje’. Na de raadsvergadering van 11 mei heeft Joost Hysselinckx, ex-Vlaams Belang en nu zelf de grote uitdager van Erik Tack met ‘Het Belang van Ronse’ het college van Burgemeester en schepenen al gevraagd of die bijeenkomst dan wel helemaal volgens het boekje is verlopen.

Volgens Hysselinckx alvast niet. Vermits Gistelinck, die door de Vlaams Belangfractie als ‘verontschuldigd’ werd opgegegeven... toen al geen Ronsenaar meer was.

Een situatie die ook haar weerslag kan hebben op de besluiten van de zittingen van april en mei.

Briefje van Stefaan

Van zijn kant ziet Stefaan Leyn zijn kans schoon om nog voor de raadsverkiezingen van oktober al zijn entree te maken in de Ronsese gemeenteraad en met hem de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

Leyn claimt immers voluit de stek van Gistelinck die hem als opvolger toekomt.

Hieronder geven we u in primeur ook nog de brief mee die Stefaan Leyn vandaag aangetekend stuurt naar het Ronsese college van burgemeester en schepenen waarin hij zijn stek opeist in de raad en het ocmw.

‘Ik meen mij te kunnen beroepen op mijn recht als opvolger van gewezen gemeenteraadslid (en ocmw-raadslid) dhr Rudi Gistelinck. Naar ik verneem, is dhr. Gistelinck geschrapt uit het bevolkingsregister sedert 24 april jongstleden. Er hadden echter sinds die datum reeds twee zittingen van de raad plaats (24/04 en 11/05), waaruit ik mag besluiten dat de oproeping voor de raadszitting van 11 mei niet correct is verlopen. Kan het college van burgemeester en schepenen zo snel mogelijk de procedure van vervallenverklaring voor de Bestendigde Députatie opstarten?’

Door De Nieuwe Ronsenaar hierover vandaag ondervraagd, bevestigt Stefaan Leyn ons dat hij in de raad vanzelfsprekend gaat zetelen namens de Nieuwe Vlaamse Alliantie.

(Vervolgt allicht).