22 november 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (8)

Met de Ronsenaars speculeer je niet

Er zijn er die de toekomst van Ronse zien als sjieke slaapstek voor beter volk. Het idee gaat als volgt. Ronse ligt in een groene omgeving. Dus lokken we alle grootverdieners naar hier voor residentieel wonen. Internationale zakenlieden, hoge Eurofunctionarissen. Wat Lasne of Bois-Seigneur-Isaac betekenen voor Waals-Brabant, wordt Ronse voor de Vlaamse Ardennen. We hebben hier genoeg glooiend groen om het schoon volk te bekoren. We leggen een golf aan voor hun vrije momenten, we starten een Internatioale School voor hun kinderen. Als we al die kapitaalkrachtigen naar hier krijgen, is het goed voor Ronse. Dan krikken we het imago op, floreren de winkels, stijgen gronden en huizen in waarde. Iedereen wordt er beter van.
Iedereen ? Vergeet het. Over de inschrijvingsgelden van zo’n Internationale School Ronse zwijgen we nog. Evenmin als over het lidgeld van de golfclub.
Neen. Ronse wordt dan ongetwijfeld aantrekkelijker voor eigenaars, huisjesmelkers, grootgrondbezitters, speculanten en immobiliënmakelaars. Maar tegelijk wordt de kloof tussen en arm en rijk weer groter gemaakt. Terwijl rijken en parvenu’s in hun villa’s aan de rand neerkijken op Ronse, wordt 'het klein grut' vooral ver uit het vizier gehouden, wegkwijnend in hun wijken waar je je vooral niet moet laten zien. Of er komt een krasje in je nieuwe Porsche Cayman.
Er zitten dus nogal wat adders onder het groen gras van Residentieel Ronse. Het ligt allemaal verdacht dicht in de buurt van een gigantische speculatieve operatie. Hét grote mankement aan die zo mooi ogende grootse optie voor Ronse Residentieel is dat ze compleet de neus ophaalt voor de sociale realiteit van het maatschappelijk patchwork genaamd Ronse. Met geen woord wordt er bijvoorbeeld gerept over een masterplan voor de globale renovatie van de binnenstad. En dan wordt hier niet zozeer de (geslaagde) heraanleg van markt en straten bedoeld : wel opwaardering van oude volkse wijken zoals de Prinskouter. De stad probeert nu wel verkrotting van Ronse tegen te gaan met invularchitectuur hier en daar. Goed voor de binnenstad en goed voor de integratie van alle Ronsenaars ‘tuupe.’ Maar waar blijven de omvattende renovatieplannen voor al die ouwe steegjes, citéetjes, volkse buurten ? Het kan nochtans. Voorbeelden ? We vinden het Gentse Patershol of Le Vieux Lille met zijn allen nu zo leuk, zo sjiek. Maar wie herinnert zich nog hoe die er twintig jaar gelegen bij lagen ?
Nee, de protserige plannen voor Residentieel Ronse lijken iets teveel op een vette winstdroom van zelfverklaarde winners die alleen oog hebben voor de top. Die er in hun successtory vanuit gaan dat niets hen kan overkomen, nooit. Geen ongeval. Geen verlammende of blind makende hersenbloeding. Dingen die hen meteen zouden doen nadenken over de relativiteit van het statuskikkerschap.
Pas wanneer de grote plannenmakers de hand willen reiken aan àlle Ronsenaars, zowel die in dikke villa’s als die in bescheiden huisjes, zowel die van de golfclub als die van de straatvoetbalclub, alleen wanneer ze een echt omvattend plan durven bedenken waar naast de residentiële rijken ook de minderbegoeden hun plaats krijgen, zal het goed toeven zijn in Ronse.
Ooit was Ronse het slachtoffer van linke immobiliënfilières die de migranten massaal naar Ronse lokten : om monsterwinsten te boeken op de verkoop van lege werkmanshuisjes. Laten we ons nu niet om de tuin leiden door al te doorzichtige plannen om de mooie groene grond in en om Ronse te verpatsen aan passanten die alleen maar één ding voor ogen hebben : eventjes relatief goedkoop komen wonen in residentieel groen, dan doorverkopen met vette winst en verdwijnen naar zonnige oorden. Het zijn diezelfden die dan de mond vol hebben over migranten (wat zijn zij dan?) die zich moeten integreren.
Niet met ons. Niet met de Ronsenaars. Binnen de kortste keren wordt Ronse dan trouwens totaal onbetaalbaar voor jonge mensen die niét toevallig met hun gat in de boter zijn geboren.
Alleen een doordacht masterplan voor het woonwelzijn van àlle inwoners van Ronse zal de stad een nieuwe dynamiek geven voor jong en oud, rijk én arm. Ronse moet geen stad zijn voor sukkelaars, maar Ronse moet evenmin een reservaat worden voor rijke stinkers. Ronse moet Ronse zijn en zichzelf blijven voor alle Ronsenaars.

Reageren kan via http://www.stefvancaeneghem.be