09 november 2005

DE NIEUWE RONSENAAR (1)

Tuupe vuir Roonse.

‘De Nieuwe Ronsenaar’ is een ovenvers volkomen onafhankelijk mediaforum met - voorlopig - onderdak op deze nieuwe snelgroeiende auteursblog. ‘De Nieuwe Ronsenaar’ richt zich tot alle Ronsese doemensen, wars van eigenbelang of sektarisch denken. Alles wat u in de klassieke printpers niet vindt, leest u in de auteursrechterlijke beschermde titel ‘De Nieuwe Ronsenaar’.
Bijtitel: ‘Tuupe vuir Ronse’.
We verwerpen verlammende partijpolitieke termen als ‘cordon sanitaire’. We laten ons niet gijzelen door de beperkingen van het al te vaak misbruikte ‘politiek correcte denken’. We respecteren de keuze van elke Ronsese kiezer. Als één op drie Ronsenaars stemt voor een partij als het Vlaams Belang, respecteren we die democratische keuze. Het gaat er ons niet om wie volgend jaar de nieuwe burgemeester van Ronse wordt. Het gaat er ons om wat die burgemeester met de sjerp voor Ronse en voor alle Ronsenaars ‘tuupe’ doet.
Zijn we a-politiek, dan verwerpen we de anti-politiek. ‘De Nieuwe Ronsenaar’ bestrijdt elke vorm van racisme of elitarisme. We verwerpen kordaat de verderfelijke opdeling van Ronsenaars in aparte sociale, intellectuele, financiële, ethnische, religieuze, ideologische en taalkundige clans. We zien waartoe zoiets leidt in Frankrijk. We gaan integendeel voor openheid, wederzijds respect, hartelijkheid, broederlijkheid, solidariteit. De wereld is onze stad en Ronse is een stad van de wereld. Tegelijk gaan we voor een vastberaden aanpak van onveiligheid en van de verloedering van onze stad. Elk democratisch antwoord op de malaise verdient onze aandacht.
‘De Nieuwe Ronsenaar’ garandeert gastvrijheid en persvrijheid voor de beste pennen van Ronse. Geheel in de geest van artikel 18 van de Belgische grondwet (de drukpers is vrij) zullen we in ‘De Nieuwe Ronsenaar’ datgene publiceren wat sommigen omwille van het machtsgeile eigenbelang elders (vruchteloos) proberen te muilkorven. De pers blijft vrij. Ook en meer dan ooit in Ronse. ‘De Nieuwe Ronsenaar’ stelt zich hiervoor garant. Geheel volgens de ethiek, vastgelegd door de Beroepsunie van de Belgische Pers en gegarandeerd door de hogervermelde grondwet.
Het gaat ons hier ook niet om het draaien van de grote grieventommel. Het gaat ons niet om de zoveelste klaagzang omtrent de malaise van Ronse. Waar het ‘De Nieuwe Ronsenaar’ om gaat, dat zijn de positieve initiatieven, de haalbare oplossingen, de interessante ideeën. Het goede, het ware, het schone.
Regelmatig duiken we daarbij in de Ronsese anekdotiek van het heden. Of in de petite histoire de Renaix, om er de lessen uit te trekken voor de toekomst. We blijven de humor van de Ronsenaar koesteren en vrijwaren. Dit zullen we blijven doen we in tekst, lied, revue en Ronsies gezang. Als nagelnieuwe mediastem en opiniemaker wil ‘De Nieuwe Ronsenaar’ bijdragen tot het herstel van het imago van Ronse. Voor een hartelijke, hoffelijke, vredige en veilige stad.

Tuupe vuir Ronse

Stef Vancaeneghem.