15 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

OPPOSITIE DWINGT GEMEENTERAAD AF

VLAAMS BELANG EN OPEN VLD ROEPEN GEMEENTERAAD BIJEEN
Het Vlaams Belang heeft bij monde van oppositieleider Erik Tack zopas gemeenteraadsvoorzitter Jan Foulon gevraagd de gemeenteraad bijeen te roepen. Ook Open VLD wil de meerderheid dwingen tot het houden van een gemeenteraad. Samen komen beide partijen aan het wettelijke derde van de raadsleden. Ze hebben daarmee de wet aan hun kant: de meerderheid is nu verplicht om de raad bijeen te roepen. Die wordt gepland op 27 oktober.

De gemeenteraad van vorige maandag was aanvankelijk uitgesteld tot 17 november. Officieel vanwege te weinig agendapunten. Zoals heel Ronse onderhand weet in werkelijkheid omdat de bestuurspartijen het maar niet eens kunnen worden over de brief van burgemeester Dupont aan Yves Leterme waarin de burgemeester van Ronse (CD&V) de premier vraagt de faciliteiten af te schaffen.

De socialistische bestuurspartner wil echter van het woord ‘afschaffen’ niet weten. Hooguit wil men daar spreken van 'uitdoven'. Bij de socialistische bestuurspartner is men vooral onderling heel verdeeld over de kwestie.

Volgens onze bronnen weet niemand daar nog wie eigenlijk voor wat staat en wanneer...Op de achtergrond woedt daarbij ook de aloude clanoorlog waarbij kopman Gunther Deriemaker als loyale bestuurspartner geïsoleerd wordt door de oude machtsclans rond (vader en zoon) Kerckhove en (de familie) Stockman.

DE BRIEF VAN ERIK TACK AAN DE VOORZITTER
VAN DE GEMEENTERAAD JAN FOULON


‘Hoewel het gemeentedecreet daartoe de mogelijkheid voorziet, is het uitzonderlijk dat de oppositie zelf de gemeenteraad samenroept. Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het Vlaams Belang vandaag de voorzitter van de gemeenteraad verzocht om de gemeenteraad bijeen te roepen. Het Vlaams Belang zal er de in de vorige gemeenteraad door Erik Tack beloofde motie ter goedkeuring voorleggen.

Het was diezelfde voorzitter die in een schrijven van 3 oktober de raadsleden verwittigd had dat de reeds op 13 oktober geplande gemeenteraad werd afgelast. Navraag leerde dat dit zogezegd was omdat er onvoldoende agendapunten voorhanden waren.

Nooit eerder maakte ik dat in de afgelopen 8 jaar waarin ik als raadslid zetel mee.

De werkelijke reden is dat de meerderheid het niet eens raakt omtrent de problematiek van de taalfaciliteiten. Enerzijds wenst de SP.a geen motie goed te keuren waarin de afschaffing van die faciliteiten bepleit wordt. Anderzijds wenst de CD&V geen tekst voor te leggen waarover binnen de meerderheid geen overeenstemming heerst. Tenslotte wenst de CD&V geen motie van het Vlaams Belang goed te keuren, zelfs al zou ze het volkomen eens zijn met de inhoud ervan.

De tijd dringt nochtans. De onderhandelingen van gemeenschap tot gemeenschap zijn begonnen. Het is belangrijk dat de Vlaamse onderhandelaars van meet af aan hun verlanglijst op tafel kunnen leggen. Langer wachten met de stemming van een motie omtrent de afschaffing van de taalfaciliteiten zou een historische blunder zijn. Daarom wil het Vlaams Belang dat de voorzitter de gemeenteraad samenroept op 27 oktober. Het Vlaams Belang zal er de gemeenteraad vragen een aan de Vlaamse regering en Minister-President Kris Peeters gerichte motie goed te keuren. Daarnaast zal het Vlaams Belang ook enkele andere punten op de agenda plaatsen.

Erik Tack
Vlaams Parlementslid
Fractieleider Vlaams Belang Ronse


De oppositie doet hiermee wat haar te doen staat. Het kan niet - toch niet in het kader van een open dynamisch bestuur - dat een gemeenteraad zomaar doodgemoedereerd wordt uitgesteld vanwege onderling gekibbel binnen de meerderheid over wat dan ook, weze het de faciliteitenkwestie.

De bevolking heeft recht op informatie. De gemeenteraad is daartoe een van de belangrijkste democratische kanalen. De bal ligt daarmee nu helemaal in het kamp van de Spa.-Groen-meerderheidsfractie.

Zij moet nu maar eens over de brug komen met een klaar standpunt. Tegelijk compensatiegeld vragen voor de faciliteiten en voor de rest de andere kant uit kijken vanwege electoraal opportunisme en onder het mom van vermeende solidariteit is iets wat de grote meerderheid der Ronsenaars niet pikt.