02 april 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (112)


OPEN VLD
VOORZITSTER
NATASCHA MEEUWS

HAALT
SCHERP
UIT
NAAR
BURGEMEESTER
DUPONT

‘JE ZWIJGT
OF JE KOMT
ER NIET IN….’


ALBERT DE CORDIER : DOOD EN TOCH ALWEER VAN DIENST….


Natascha Meeuws, de nieuwbakken voorzitster van Open VLD Ronse, mist haar entree niet in het Ronsese politieke debat van nà de gemeenteraadsverkiezingen.

In de ‘Burgerkrant van Ronse’ haalt ze alvast vlijmscherp uit naar burgemeester Luc Dupont.

De meerderheid verzwijgt haar blunders. Wie niet in de pas loopt gaat eruit, aldus een wel heel combattieve Meeuws die er zowaar de pas begraven Albert De Cordier bij sleurt om haar strijdlust te legitimeren…

Natascha Meeuws: ‘Vorig jaar viel Luc Dupont op de CD&V nieuwjaarsreceptie uit tegenover mijn persoon dat je als meerderheid niet stelt dat er zaken verkeerd gaan in Ronse. Begin 2007 verklaart hij zelf echter dat Ronse een negatief imago heeft en stelt hij een bureau aan om dit euvel te herstellen. Het siert de heer Dupont natuurlijk dat hij al na één jaar mijn bevindingen betreedt’, aldus de verse voorzitster niet zonder ironie.


’n Gruute moale

Natascha Meeuws schrijft al dit fraais in de ‘Burgerkrant van Ronse’, dat deze week in alle Ronsese bussen wordt gedropt. Onder de titel ‘Een stukje politieke realiteit’ ventileert ze ook haar mening over haar niet-aanduiding tot OCMW-raadslid, ofschoon ze door haar partij was voorgedragen.

Sp.a en CD&V gaven toen de voorkeur aan Elien Van Coppenolle, de kandidaat van liberale aartsrivaal GBIC, de fractie van Rudi Boudringhien. Volgens Open VLD (en de meeste waarnemers) een politieke afrekening. Of tenminste de rekening die Meeuws gepresenteerd kreeg van de meerderheid voor haar assertieve houding gedurende de voorbije zes jaar.

Natascha Meeuws: ‘Ik heb me inderdaad asserrtief opgesteld bij een aantal dossiers. Daar waren ook redenen toe. Ik verwijs naar drie belangrijke dossiers. Aurora, naar mijn oordeel een juridische niet sluitend dossier. De Raad van State deed op 2 oktober 2006 uitspraak. Ze gaf de aanklagers gelijk en heeft de toenmalige beslissingen van Overo en Aurora vernietigd. Politiek is over dit laatste met dit woord gerept.’

Zwijgen of buiten

Volgens Meeuws heeft de meerderheid met het veto tegen haar persoon de Ronsenaars een duidelijk signaal gegeven.

Natascha Meeuws: ‘Je zwijgt of je komt er niet in! Dan staat men verstelt dat de burger zo negatief is over politiek. Mijn liefde voor Ronse heeft me vaak gesterkt om vol te houden.’

De voorzitser aarzelt ook niet om de pas begraven alweer uit zijn eeuwige rust te halen om haar motivering te duiden.

Natascha Meeuws: ‘Ik koester de woorden die wijlen Albert De Cordier, ook wel eens l’enfant terrible van de gemeenteraad genoemd, me toesprak tijdens de campagne. ‘Bedankt mie kind, nie voer vandoege of giesteren, moer voer iergiesteren omdaade oa moale tuirt aupentreeken.’ Albert ik zal je niet ontgoochelen!


Loat hem noa drumen vaan Roonse...

Soms eest nekier goed,
mie kind,

om iesties zeiven kieren
oa tongskie te droeien

enfin,‘k wiele zeen…
niet voer te moalen

moer zeeg noa zuive,
mie kind,

zoede Beerie diene mens
noa niet beiter

duud oop zien gemakske
gereust loeten vurst drumen vaan Roonse?