21 augustus 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (125)

LUC DUPONT IN DE KRANT DE MORGEN:

MAROKKAANSE STADSVLUCHT VANUIT BRUSSEL NAAR RONSE

WOONPRIJSVERSCHIL EN FACILITEITEN OORZAKEN VAN INWIJKING

TWEETALIGE POLITICI DOODGRAVERS VAN RONSE


Ronse haalt vandaag de frontpagina van de krant De Morgen met een alarmkreet van Luc Dupont. Volgens de Ronsese burgemeester leidde de explosie van de Brusselse woningprijzen de afgelopen drie jaar tot een Marokkaanse stadsvlucht naar Ronse. Deze demografische alarmkreet wordt in dezelfde krant bevestigd door VUB-demograaf Patrick Deboosere.
De Marokkaanse gemeenschap is in Ronse goed voor duizend inwoners op een totaal van 24.000.
Luc Dupont: ‘Het fenomeen van de Marokkaanse immigratie bestaat al een jaar of vijftien, maar de voorbije drie jaar is er een stroomversnelling.’

Ronse waar het goedkoop wonen is…

VUB-demograaf Patrick Deboosere zocht de steden uit waar de Marokkaanse gemeenschap naartoe trekt, nu de Brusselse woningprijzen de pan uitswingen. Hij vergeleek de toestand in 1991 met die van 2001. Hieruit blijkt dat Ronse op de derde plaats komt na Vilvoorde (dichtbij en goedkoop) en Antwerpen (groot met een belangrijke Marokkaanse gemeenschap). Ronse komt hiermee als uitwijkbestemming nog voor Sint-Pieters-Leeuw, Charleroi en Machelen.

…Maar zo goedkoop nu ook weer niet

De Brusselse huizenprijzen zijn al jaren steil aan het klimmen. In 2005 werden eensgezinswoningen in één jaar 53 percent duurder. De referentieprijs ligt in Brussel bij de 350.000 euro. In Ronse daarentegen worden al arbeidsershuisjes te koop aangeboden vanaf 50.000 tot 75.000 euro.

Al wordt dat door elke jonge Ronsese woningzoekende ook weer gerelativeerd. Ook in Ronse gaan de prijzen namelijk snel en fel de hoogte in. Er worden op de markt huizen aangeboden voor 100.000 euro die er hooguit 60.000 waard zijn.
En voor een ietwat betere woning waar je dan nog eens bom verbouwingskosten aan hebt, moet je in Ronse al niet meer gaan zoeken onder de 125.000 (eigen bronnen DeNiRo).

Integratie via Nederlandstalig onderwijs

Heeft de leegloop van de Ronse-verlaters de afgelopen jaren de leegstand en dus het aanbod aan goedkope huisjes veroorzaakt, dan trekt Ronse daar bovenop nog eens de in hoofdzaak franstalige Brusselse migrantenfamilie aan. Dit komt door een totaal verkeerd ingeschat faciliteitenstatuut dat van Ronse voor de Franstalige migranten een zogeheten ‘tweetalige stad’ maakt.

Luc Dupont daarover: ‘Het nuanceringsverschil tussen Franstalige en faciliteitengemeente ontgaat veel nieuwe inwoners.’

Toch komt er kentering ten goede: vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf. Steeds meer Ronsese Marokkanen beginnen in te zien dat Nederlandstalig onderwijs hier de beste garanties biedt op werk en betere integratie als nieuwe Belgen.

De Morgen-reporter Kris Hendrickx laat daarover een paar Ronsese Marokkanen zelf aan het woord. Zij blijken niet enkel voor het goedkoper wonen naar Ronse gekomen.

‘We hebben het gevoel dat onze kinderen hier meer kans maken om te slagen in het leven’, aldus Rachid. ‘De integratie verloopt hier vlotter, het klimaat is niet zo hard als bij de Brusselse migrantenjongeren. Mijn kinderen gaan naar een Nederlandstalige school. Steeds meer Marokkanen doen dat trouwens in Ronse.’

De tweetalige doodgravers van Ronse

Partijen die vandaag, als was er niks aan de hand, nog immer blijven uitpakken met hun tweetalige lijsten en campagnes dragen alleen maar bij tot de grootste verwarring omtrent de identiteit van deze stad.

Zij, meer dan wie ook, wekken bij de Franstalige migranten de totaal foute indruk dat Ronse een tweetalige annexe is van Brussel. Zij zijn de doodgravers van Ronse.

Om de paar honderd rabiate eentalige ‘bilinguïsten’ van weleer ter wille te zijn, vergooien ze de echte eigenheid van hun stad. Zij meer dan wie ook, zadelen Ronse op met een hoofdzakelijk Franstalige immigratiestroom die ze dan beloven te zullen aanpakken: ‘Ze moeten zich aanpassen of…’

Zelf echter praten ze diegenen naar de mond die het nu al veertig jaar vertikken om zich ook maar een beetje aan te passen aan de Vlaamse eigenheid van Ronse. Zelf verschansen ze zich achter de faciliteiten – die bedoeld waren als overgangsmaatregel - om op hun stellingen te blijven in hun doen en laten, in hun clubjes, hun kliekjes.

Zij liggen aan de basis van de dubbele Franstalige immigratie die de Ronsese gemeenschap vandaag ontwricht en de Ronsenaar het gevoel geeft een vreemde te zijn geworden in zijn eigen stad.

Zij hebben het Vlaams Belang hier sterk gemaakt. Zij bevorderen Erik Tack tot 'Redder van Ronse' zonder ook maar één remedie.

Zij hebben schuld aan de Franstalige allochtone migratie uit Brussel waarover Luc Dupont het vandaag in De Morgen heeft. Zij hebben schuld aan de Waalse immigratie van Nederlandsonkundige gelukszoekers die de Ronsese werklozenrangen nog komen aandikken.

Zij liggen aan de basis van het zwellend ongenoegen dat Ronse opzadelt met een verwerpelijk opflakkerend racisme dat niks oplost en van ons geliefd verdraagzaam Ronse een extreem intolerant nest maakt.

De Vlaamse Ronsenaar heeft geen faciliteiten vandoen om zich tolerant, gastvrij, hoffelijk en meertalig op te stellen. Dat kan van de hautaine Nederlandsonkundige bourgeois-kliek (of wat er van rest) die Ronse aldus al veertig jaar in de vernieling duwt niet worden gezegd.

Elke Ronsese politicus die hier straks nog uitpakt met tweetalige affiches, plakborden of advertenties moet beseffen dat hij zich in het Frans richt tot Ronsenaars die al veertig jaar de faciliteiten aangrijpen om te kunnen blijven wat ze zijn: eentalig Franstalig, nederlandsonkundig, elitair en wereldvreemd.