16 augustus 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (124)

RUDI BOUDRINGHIEN GAAT VOOR HET BELEID

GEMEENTEBELANGEN/INTERETS COMMUNAUX:

LEES HIER ALS EERSTE DE VOLLEDIGE LIJST

‘DE CROO HEEFT RAEVENS BEDREIGD’

DE MEERTALIGHEID… VAN DE TWEETALIGHEID


‘We zijn een volkse, liberale volledig vrije partij voor eenieder die het goed meent met Ronse. We kappen met de smalle partijpolitiek. We gaan voor vrijheid, pluralisme en verdraagzaamheid. We verwerpen in Ronse elke discriminatie tegenover welke inwoner van Ronse dan ook.'

Aldus Rudi Boudringhien bij de voorstelling van zijn nieuwe tweetalige partij Gemeentebelangen- Intérêts Communaux. Kortweg: GBIC. Met de obelisk als I in het logo, op de blauw-witte shirts van alle kandidaten.


Boudringhien: ‘Noem ons vooral niet de dissenten van de VLD. We hadden enkel meningsverschillen met de afdeling Ronse. En noem ons ook nooit meer een tweetalige partij! Neen, we zijn een méértalige partij! We willen wat dat betreft gewoon de Belgische en Vlaamse wetgeving naleven. Het is aan Brussel om daarover te beslissen.’

‘Aantrekkelijk is dat we een partij oprichten voor de stad Ronse. Onze norm is dat wij het beleid willen voeren voor àlle Ronsenaars. We menen dat. Want op onze vierde plaats staat een zestalige allochtoon van Tunesische afkomt die actief is in het overlegplatorm tussen de Stad Ronse en de Tunesische en Marokkaanse gemeenschap. We willen een sociale partij zijn. We gaan werken voor alle inwoners van Ronse.’

De Croo: Bedreiging of druk?

Bij de voorstelling van de kandidaten kwam bij monde van Johnny Verledens de opmerkelijke melding dat één van de kandidaten zich in haar professioneel leven ‘bedreigd’ (sic) heeft gevoeld door Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD).

Het gaat om Isabelle Raevens die als bediende is tewerkgesteld in de Kamer. Hierover door ons ondervraagd, tempert de betrokkene echter zelf meteen die zware beschuldiging aan het adres van de minister van State die als Kamervoorzitter haar baas is.

Isabelle Raevens: ‘Mij zal u dat woord bedreigen niet horen uitspreken. Op het moment van de splitsing van de partij ben ik wel door Herman De Croo meerdere malen verzocht om de mensen hier rond de tafel ervan te overtuigen de kloof met de VLD te dichten. Het is me nooit expliciet met zoveel woorden gezegd. Maar ik heb wel een zekere druk gevoeld. Ik kan ook niet beweren dat ik daarom nu een promotie dreig mis te lopen.’

Johnny Verledens: ‘De Croo heeft in heel de affaire van de scheuring scherp eenzijdig gehandeld. Zonder onze argumenten ook maar te aanhoren, heeft hij gekozen voor de situatie die hem het beste uitkwam. In dat geval rekent hij erop dat André Deruyver hem 600 Franstalige kiezers oplevert. Als blijkt dat hij zich vergist heeft, dan is dat zijn probleem.’

Handen vrij voor Ronse

Waarom zou een Ronsenaar voor GBIC kiezen?

Rudi Boudringhien: ‘Omdat ik als eerste schepen zes jaar know how heb opgedaan. Ik heb mee het Strategisch Plan van de huidige meerderheid opgesteld van bij het begin. Ik was er één van de basismedewerkers van. De stadskas was zwaar negatief toen ik eraan kwam als schepen van Financiën en Begroting. Die heb ik naar 200 miljoen positief kunnen tillen. Wel dan vind ik dat we het goed gedaan hebben.’

Boudringhien belooft binnen de kortste keren zijn beleidsplan te publiceren op een eigen site.

Boudringhien:‘Maar ik kan u nu al zeggen dat dit volledig parallel zal lopen met het Strategisch Plan. Onze grote troef is dat we de handen helemaal vrij hebben om al onze aandacht af te stemmen op de bevolking van Ronse’.

Frans heeft Vlaams probleem

Dat de politieke geladenheid van een nieuwe tweetalige Ronsese politieke formatie ook anno 2006 niet zomaar kan worden weggedacht met dat meertaligheidtrucje, bleek vanavond al meteen bij de voorstelling van de lijst in Local Unique. Eén van de aanwezige sympathisanten op de voorstelling uitte luidstemmig zijn ongenoegen over het feit dat het bij GBIC dan misschien wel om allemaal tweetalige kandidaten gaat en een 'meertalige lijst', maar dat er bij de hele persvoorstelling geen woord Frans was gesproken…

De bewering van Boudringhien dat je de kandidatuur van Frans Vandenbossche op een nieuwe tweetalige Ronsese formatie bezwaarlijk kan duiden in de context van een privé-aangelegenheid zoals diens lidmaatschap van de Marnixring, werd door Boudringhien zelf even later helemaal weer onkracht toen hij bij de presentatie van zijn veertiende kandidate, tandartsassistentie Julie Cnudde 'voor de geïnteresserden' de privé-info meegaf ‘dat ze nog niet getrouwd is’…

Lid van Marnixring en Davidsfonds of niet, Frans Vandenbossche heeft vandaag vooral als Vlaamse Ronsese prominent wel degelijk een probleem. Maar dat had hij natuurlijk evengoed al als VLD-voorzitter.

Het al te doorzichtige woordenspelletje van als meertaligheid verpakte tweetaligheid (welke Ronsenaar loopt daar nu in?) bij GBIC kan vooral niet verdoezelen dat de beide Ronsese liberale partijen er maar niet in slagen het verleden van zich af te schudden.

De GBIC met zijn verse tweetalige naam al zeker niet. En de VLD die dus zo te horen met De Croo voor de 600 franstalige kiezers van Deruyver gaat evenmin. Beide partijen azen zonder meer op wat rest van de Renaix-Bilingue achterban. Daar is het hen om te doen. Al de rest is pure window dressing.

De lijst GBIC

1.Rudi Boudringhien
2.Erik Van der Eeedt
3.Isabelle Raevens
4.Kamel Safi
5.Elien Van Coppenolle
6.Carine Van Dille
7.Gilles Van Liefde
8.Philippe Torque
9.Marnic Cnudde
10.Philippe De Beyter
11.Hugo Schiettecatte
12.Sandrine Duval
13.Marianne Van Laeken
14.Julie Cnudde
15.Gerlinde Deuninck
16.Laurence Lamont
17.Kathleen de Bruyne
18.Christelle Desmet
19.Pascal Pirotte
20.Jonathan Amiel
21.Rita Parez
22.Sarah Everaert
23.Thérèse Guelluy
24.Huguette Courtin
25.Frans Vandenbossche
26.Leonel Rubbens
27.Johnny Verledens