03 december 2013

BRIEFGEHEIMEN

IK GELOOF IN RONSE. DUS IN JOU.Vergeet die brandende auto’s. Vergeet de inbrekers en nachtbrakers die je vanop onze daken ziet. Verleen Ronse uw globale gratie. Breek bij ons in voor uw goede doel. Ledig uw zak in ons huis, liever dan dat anderen hem in deze duistere winteruurtijden vullen met onze eigen efemere bezittingen.

Onderaan mijn schouw, in mijn sportschoenen voor jou deze brief.
Maak dat in Ronse alle geslachte schapen voor het Offerfeest voortaan van vanille zijn. Alle Kerstkalkoenen van marsepein. Alle vetgemeste ganzen van sjukola.

Verhoog de dotatie van de Koning en Koningin der Bommels. Zegen onze schepen van Vuurwerk Ignace Sichaud. Schrap wel meteen alle dotaties van de Ronsese Intercommunalisten.Zegen de nieuwe Fiertelkruiskegod aan Wattripont. Wees genadig voor degenen die errond staan op de foto. Ofschoon ze in tegenstelling tot diegenen die Kristus aan zijn eigen kruiskegod nagelden, maar al te goed weten wat ze doen. Overal op de foto staan. Iedereen leuk vinden op Facebook. Onze zielkens winnen in hun stemhokje.

Spijs de kassa van de Ronsese pompiers. Dat ze eindelijk de trottoirs kunnen schoonspuiten die ze zelf onder de modderstroom hebben gespetseld . Bezorg inkomend schepenesse Brigitte Vanhoutte een eigen straat op haar naam in beide landstalen. (Nederlands en Westfluuts). Red KSK van sportieve managers en onbetaalde facturen. Zuiver de Ronsese drinkwateren. Vermijd aldus rellen aan d’Oude Vesten bij de gratis waterbedeling volgende zomer. Verwijder insijpelend gif in onze heilige Ronsese grond. Verban diegenen die beloven dat er geen gifstort op het Ronsese grondgebied komt. (Naar je collega Saint-Léonard, Louise-Marie).

Stuur de rekening van Marcel Vantilt naar de vzw van Prins Laurent die Lybië wil bebossen om er met de eekhoorntjes te praten. Vraag aan Zwarte Piet dat hij zelf met zijn andere Pieten het containerpark runt, de betaaltickets intikt en toezicht houdt op ’t oud ijzer.

Maak van Jean-Luc Crucke l’ Echevin des Quart Mondiens Renaisiens. Of beter: stuur hem naar Straatsburg om er bij Louis Michel te lobbyen voor een nieuwe atletiekpiste in Ronse, een nieuw zwembad in Ronse, nieuwe botte stenen op de Molendam in Ronse, anti-oxidanten op de boulonks van de Passerelle in Ronse, een Vier Sterren Paardenhotel voor Willy Naessens aan het station van Ronse, gewijd water voor toeristen uit de draaiende kolommen op de Plaas in Ronse, rode lichten aan de Pessemiersbrug in Ronse, den Arrivée van de Ronde van Vlaanderen bovenop de Kruissens in Ronse en de start van den Tour in Ronse.Geef burgemeester Dupont van Ronse een nieuw schaakbord. Jan Foulon een Stratego. Geef Joris Vandenhoucke een wit-wit pluimke en Wim Vandevelde wat hem toekomt. Laat Erik Tack met het Vocaal Ensemble voortaan alleen nog zachtgevooisde liederkens kwelen van Schubeir. Dàt doet hij goed.
Gun Gunther Deriemaker zijn grote ongelijk. Schenk Pol Kerckhove een nieuw leven: op een zeilboot in groepsaankoop. Geef Wouter Stockman een groen boekje, en een kopje t. Schenk Agnes Van Crombrugge een Schauvliegenvanger. Voor als ze in haar Fiertelkoets met de Minister van Milieuvervuiling naar Louise-Marie toert.

Geef de burgemeester van Oudenaarde een gigantische GAS. Als jij niet weet waarom, hijzelf zeker wel. Laat hem alle verliezen van het Provinciale Centrum voor de Ronde van Vlaanderen uit eigen zak bijpassen.

Verbied Trappisten op de Ronsese Kerstmarkt. Je weet maar nooit wie daar ondergedoken tussen dolt, in opwaaiende zomerpij.

Gun Ronse meer blauw op straat. Vraag schepen van Openbare Werken Rudi Boudringhien dat hij daartoe de nieuwe armaturen voor de stadsverlichting in het blauw schildert.

Laat Ronse niet links, niet rechts liggen.
Maar laat u ne keer goed slieren.
Kom van dat zonnedak af.
Ik geloof in Ronse. Dus in jou.

(Aan Nikolaas van Mira).