02 oktober 2013

SCHAAM JE SCHAUVLIEGE.

MEI OOF ZONDER
PARAPLU:
NIE MEI OES.
Ronse stelt een ‘milieustakingsvordering’ in tegen het bedrijf OB&D om het storten van verontreinigde grond op de site aan het Muziekbos te laten stilleggen.

Door VZW Comité voor een Leefbaar Louise-Marie en VZW Omer Wattez werd bij de Raad van State een procedure opgestart om de milieuvergunning van OB&D te vernietigen. Op 23 mei dit jaar besprak de Raad dit verzoek. Tot op heden heeft de Raad echter geen uitspraak gedaan. In afwachting kan het bedrijf het stort verder inrichten.

Het stadsbestuur van Ronse besliste in september 2012 al dat Ronse een vordering tot staken zou instellen zodra het storten zou opgestart worden. Nu dat is vastgesteld beslist het stadsbestuur om een milieustakingsvordering in te stellen. Hiermee schaart de huidige coalitie zich achter één van de doelstellingen uit haar bestuursakkoord waarin letterlijk te lezen staat:

"We dulden in Ronse
geen stort voor
gevaarlijke afvalstoffen".
(Bestuursakkoord 2013-2018).

Minister Joke Schauvliege leverde een milieuvergunning af die volgens Ronse niet comform is aan de bouwvergunning. Daarvoor loopt er bij de Raad van State nu de procedure. De auditeur geeft Ronse daarin alvast gelijk. Volgens burgemeester Luc Dupont (vandaag in Het Nieuwsblad) kan een uitspraak over de milieustakingsvordering echter een maand of zelfs meer aanslepen. Ondertussen wordt er volop gestort.

Luc Dupont: ‘De snelste manier om dat storten te stoppen, is dat de Raad van State morgen een arrest verleent. Vernietigt deze de milieuvergunning, dan stopt het storten onmiddellijk.’

Maar dat betekent dan echter nog niet dat alles voorbij is. Dan gaat het dossier terug…. naar de minister. Die kan dan een nieuwe milieuvergunning afleveren, beter gemotiveerd of anders geformuleerd. Of ze kan beslissen geen milieuvergunning af te leveren.SHAME ON SCHAUVLIEGE

Een milieuvergunning dus?
Voor niet-reinigbare gifgrond?
Aan het mooie Muziekbos?
Non-conform de bouwvergunning ?

Maar hier wel in Ronse... ongeneerd komen pronken in de Fiertel? Mee op bedevaart dwars doorheen datzelfde Muziekbos? Van schijnheiligheid gesproken. Met of zonder je paraplu... Of dan is het onbekwaamheid. Schaam je diep, Schauvliege.