24 september 2012

BLOGBOEK

OPENLUCHTCINEMA
IN DE STADSTUINGunther Deriemaker wil burgemeester worden.
Luc Dupont wil burgemeester blijven.
Rudi Boudringhien wil schepen zijn.
Van Toerisme is goed genoeg.
Het mag voor de Liberale Rudi
zelfs een ietsepietsje meer zijn.
‘Met Eerste Schepen Boudringhien’
Klinkt goed aan de portable.
Bernard Van Den Daele wil Luc Dupont steunen.
Door hem zijn kiezers af te luizen.


Tom Deputter wedt er - in augustus al - voor dat Brigitte Vanhoutte naar de N-VA gaat. Brigitte Vanhoutte zetelt ondertussen in september nog eventjes vrolijk door voor CD&V. Doet op feestjes met hoog CD&V-gehalte of haar neus bloedt.
Zij het overlopensklaar in N-VA-tenue.
Straks met Belgische driekleur om?
De kracht van verandering.

Rudi Boudringhien tekent borg voor de lijst van N-VA.
Signé: Rudi Boudringhien (*)
(*) Texte Flamand sur demande.

Eric Vander Eedt wil niet dat de Liberale Unie de N-VA aldus besnuffelt. Heeft zijn Guy Verhofstadt goed gelezen. Straks scheurt de prille Liberale Unie van blauwe prins Alexander alreeds wederom in stukjes.
De Liberale Unie en de N-VA vallen tuupe het OCMW-beleid aan.
Ennemi Public Numéro Un is Grote Zondebok Pol Kerckhove. Er wordt over en weer gezwaaid met cijfers. Een mens krijgt er geen Vrolijke Kringen van. De slachtofferrol ligt hem goed. Als ze Pol zoeken, gaan ze hem vinden.Waar, vraag je? Laat ons zeggen: in het Feestpaleis.In de CD&V Ronse zit een scheur met wat daar overschiet aan (heel) rechtse rakkers die zich er - na enige aarzeling – ooit van partij hebben vergist nu in ijltempo aan te komen.

Remember Volksbond versus Patria
Toen was het voor de Taal, nu voor Het Volk.
Bijna schreef ik: voor Het Volk van Ronse.
Het is goed je Ronsiese geschiedenis wat te kennen.

CD&V Ronse: straks al vooruitlopend op de vandaag aangekondigde hertekening van het Vlaamse politieke centrum door Wouter Beke. Het zal rap 2014 zijn. In den Tap zeer zeker.

Romantisch tussendoortje.
Nedia Gmati-Trabelsi is verloofd met Walid.
Face tot Facebook.
Salade de fruit
Jolie Jolie.
In de Stoesiestroete zit er straks voor Gunther een remake in van de Germain Derouckstory . De macht van polls aldaar valt nauwelijks te overschatten.
Neem passer en pen en schrijf het op.

De N-VA ziet Gunther à la limite wel zitten.
Gunther Glimlach wel. Pol Zondebok niet.

Zuster Magdaleen wou ook een keer in de politiek en op de lijst van N-VA. Ochere dat geel-zwarte schaap des Heren. Maar ze mag dus niet. ‘Van bepaalde krachten in de kerk’. Lees: van de kanunnik van Ronse. Tegen de Kerst is dat allemaal alweer vergeten en vergeven. Tegen de Fiertel is het een bijkomend mysterie. Schallend door de megafoon: in het oor van 'bepaalde dragers'.


Bernard Van Den Daele
wil de socialisten
een Kloef terug
onder de broek zetten.

(Pour un bon mot, je donnerais ma peau).

Brigitte Vanhoutte wou graag een toerke fietsen ‘om Ronse eens te leren kennen’. De N-VA legt daartoe nu al fietspaden aan. Van in Louise tot in Ronse. Rode fietspaden.
Luc Dupont wil dat iedereen op 14 oktober Tavi Buirgemiester kiest. Met of zonder Cinema Pathé in de Stadstuin. Ik kan diene mens begrijpen. Ien Ronse ee dat iet.