27 juni 2012

KRONIEK VAN EEN MACHTSWISSEL

EXITSCENARIO VOOR ROOD IN RONSE
DOOR DE NIEUWE VERRUIMDE ALLIANTIE


1. Luc Dupont (CD&V) schrijft, volkomen buiten medeweten van zijn socialistische coalitiepartner (SP.A) een brief naar Leterme waarin hij de voluit Vlaamse identiteit voor Ronse en de afschaffing van de faciliteiten claimt.

2. In een woelige stemming over zijn brief haalt Dupont een wisselmeerderheid bij Vlaams Belang en Open VLD op de oppositiebanken.

3. De CD&V-schepenen laten voor het eerst eentalig Vlaamse naamstraatbordjes aanmaken. Het eerste is dat van de nieuwe Cypriaan de Rorestraat aan ’t Marktje. De socialistische schepenen reageren furieus, het bordje wordt weer weggehaald.

4. Als nieuwe voorzitter van de sociale woningmaatschappij ‘De Nieuwe Haard’ in opvolging van voormalig socialistisch burgemeester Walter Kerckhove ontslaat Luc Dupont de directeur van de maatschappij - van notoire socialistische signatuur- op staande voet om 'zwaarwichtige redenen'. Voor alle duidelijkheid: een ontslag dat door betrokkene tot op vandaag wordt aangevochten en redenen die het onderwerp zijn van juridische betwisting.

5. In volle lijstvorming voor 14 oktober haalt CD&V Groen binnen op een georkestreerde ‘persconferentie’. De niet-verkozen Groen-kopman zetelt in de gemeenteraad met een stoel gekregen van de SP.A-coalitiepartner.

6. Verkiezingen. Dupont scoort goed dank zij zijn gezag als burgemeester, zijn visie, zijn vele verdienstelijke realisaties en als drijvende kracht achter het bestuur. CD&V kan zich min of meer handhaven. Gunther Deriemaker wordt stemmenkampioen van Ronse en de SP. A is de grootste partij. De Liberale Unie doet het goed. De zelfverklaarde ‘niet-ethnische Vlaamse Nationalisten’ van de Nieuwe Vlaamse Alliantie scoren fors in Ronse zoals overal elders in Vlaanderen. In Ronse vooral ten koste van de hardcore nationalisten van Het Vlaams Belang.

7. De CD&V sluit daarop prompt een ‘Nieuwe Ronsiese Alliantie’ met de N-VA en de Liberale Unie. Verbijstering en hevig protest bij de socialisten. Gunther Deriemaker eist als stemmenkampioen het burgemeesterschap op maar moet er lijdzaam op toezien hoe de socialisten na een halve eeuw onafgebroken macht in Ronse op de oppositiebanken belanden naast Vlaams Belang.

8. Luc Dupont blijft – nog een tijd - burgemeester. Als diens gedoodverfd opvolger en sterke man van de CD&V wordt Jan Foulon diens Eerste Schepen. Joris Vandenhoucke scoort zeer goed, groeit door als schepen en krijgt er behalve Cultuur ook nog Sport bovenop. Abderrahim Lahlali wordt de nieuwe schepen van Integratie. Wim Vandevelde wordt schepen van Immaterieel Erfgoed en Renovatie van de Oude Vrijheid. Achnes Van Crombrugge wordt schepen van schouwvliegen. Ignace Michaux schepen van rechts(wege). Rudi Boudringhien wordt schepen van Toerisme, Tom Deputter van Financiën. Isabelle Raevens en Natacha Meeuws verdelen het Schepenambt van Sociale Zaken en het voorzitterschap van het OCMW onder mekaar en zorgen voor grendels in Het Sociaal Huis. Patrick Dedobbeleer wordt Schepen van Feestelijkheden. Wouter Stockman wordt schepen van groene en goddelijke aangelegenheden.

9. De voorlopig nog geheime lijstduwer van de N-VA ( zijn naam komt zo) maakt een opmerkelijke comeback in de Ronsiese politieke arena. Na enig aandringen wordt hij als nestor en wijze grijze eminentie de nieuwe Voorzitter van de Gemeenteraad in opvolging van Jan Foulon.

10. Na wat zoekwerk en netwerken vinden Pol Kerckhove en Gunther Deriemaker professioneel onderdak via de tentakels van de broederschap en de partij. Nedia Gmati-Trabelsi gaat voluit aan de slag als juriste in Ronse. Erik Tack blijft zichzelf.

En uw dienaar? Stopt met politieke verslaggeving maar niet met zijn vermaledijde blog. Pent nog wat Toevallig Heden. Wordt op de niet veilig afgebakende wielerpaden van Wielerstad Ronse bauvenop den Hutond gegrepen door een zware camion onderweg naar het stort van Louise-Marie. Laat zich - incognito - uitstrooien (zoals de poeiersuiker op de smoutebollen van de kermis) op de ligweide bauvenop den Hugerleucht. Voor eeuwig dromend van een echt 'Tuupe Vuir Ronse' van alle Ronsenaars bijeen. Genietend middenin het groen van deze stad met uitzicht. Wachtend tot dat 't kloert ien Ronse. Door eenieder terecht vervloekt en verwenst om zijne geschriften. Zodus: iedereen content. Alles went.