25 juni 2012

ANDERS EN BETER

ALLOCHTONE KANDIDATEN GAAN VOORTAAN VLAAMS
LAHLALI EN MARZOUKI HEBBEN HET BEGREPEN:
NU NOG DE VOORZITTER ZELF.

‘Du choc des idées jaillit la lumière’.


Abderrahim Lahlali en Safia Marzouki, de twee allochtone kandidaten voor de Ronsese CD&V, zullen voortaan enkel nog eentalig in het Nederlands communiceren .

‘We hebben ons initiatief om een zo breed mogelijk kiezerspubliek aan te spreken wat verkeerd ingeschat. In de toekomst voeren we onze campagne nog alleen in het Nederlands.’

Dat meldt Abderrahim Lahlali vanochtend zelf in Het Laatste Nieuws. Lahlali en Marzouki nodigden vrijdag hun achterban zowel in het Nederlands als in het Frans uit voor de opening van hun campagnehuis in de Elzelestraat 19. De ruchtbaarheid die ik hieraan gaf, veroorzaakte een nooit eerder geziene stormloop op deze blog. Mijn standpunt hierover werd me – vrij en ver van alle partijpolitiek - exclusief ingegeven door de louter logische constatering van de totaal onhoudbare tegenstelling die aldus ontstond.

De openlijke contradictie tussen de ronduit Vlaamse koers – met vraag om afschaffing van de faciliteiten - die burgemeester Dupont terecht claimt voor Ronse, ondermeer in zijn brief naar Leterme, en de hier alweer nieuw gecreëerde perceptie van tweetaligheid van de kandidaten in hun werftocht naar de allochtone kiezer. Dit alles mèt logo van CD&V.

Dat ze dit deden buiten medeweten van de partij kan geen argument zijn en zegt dan alles over de zwakte van een voorzitterschap dat de partij al een tijd op regelrechte ramkoers zet. Dat ze dit deden als privépersonen, zoals CD&V-voorzitter Leo Verstichel de Ronsenaars nog vruchteloos probeerde wijs te maken in de krant was gewoon te gek voor woorden.


De brief van de kandidaten verwekte op slag het déja-vu-gevoel van de sixties en diepe verontwaardiging om een - door elke tolerante Vlaamse Ronsenaar - oprechte Vlaamse taalhoffelijkheid tegenover alweer dat gemakzuchtig bestendigen van verpampering verwekkende miskenning van de taal van Ronse om plat opportunistisch politiek eigenbelang. De perversie van 'Tuupe vuir Ronse' op basis van eerlijke afspraken omtrent taalhoffelijkheid.

Zoals ik het eerder al schreef sloeg dit initiatief ook CD&V kringen zelf in als aan tijdbom naar de verkiezingen. Een cadeau aan de twee nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang en het grote gelijk voor alle 'bilinguisten' en francofonen die hier ooit door diezelfde CD&V waren geweerd of bestreden om hun unitarisme of hun status quo-inertie, avec section Française. De melding van een apart campagnehuis werd bovendien door heel wat fidele Volksbonders totaal niet gepikt en beschouwd als een regelrechte belediging aan alle Volksbondpioniers die gestreden hebben voor de ontvoogding.

Tot vrijdag hingen er aan de ramen van dat campagnehuis in de Elzelestraat ook tweetalige affiches. Die affiches zijn inmiddels verwijderd.

VERSTICHEL EN CD&V RONSE : HET WERKT NIET

Dat de kandidaten nu hun 'verkeerde inschatting' lees maar hun blunder van formaat inzien, siert hen. Al hadden ze ook geen andere keuze en dit hadden ze vooraf kunnen weten. Zoniet: dit had hen dienen gezegd te worden. Aan hen nu om het puin van de collaterale schade te ruimen.

Maar ook aan CD&V voorzitter Leo Verstichel om de verantwoordelijkheid voor zijn stilaan onoverzichtelijke rij blunders onder ogen te zien en er zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen. Twee kandidaten laten blunderen en dan zand erover? Iets te simpel.

Dat je als voorzitter de groene zetel pikt van je coalitie-partner en de a-politieke optocht voor een Geweldig Ronse doodleuk politiek recupereert om allochtone kiezers te bekoren, maakt blijkbaar deel uit van de 'nieuwe waarden' die worden geëtaleerd. Dat je van je communicatie een puinhoop maakt en daarover 'diverse' variaties op de waarheid verkondigt à la tête du client, is zo te horen meer een probleem voor de kandidaten onderling binnen de partij zelf. Maar dat je de geloofwaardigheid van je partij helemaal overboord gooit en elke tolerante Vlaamse Ronsenaar - inbegrepen de Vlaamssprekende allochtone Ronsenaar zelf die veel moeite doet om zich te integreren - zomaar schoffeert dat is er ver, te ver over. Je kan niet eindeloos in de schaduw schuilen voor de bui(l)en. In het Frans: à bon entendeur salut. Tuupe vuir Ronse.


(Foto: 'Komen eten met Luc'. Met dank aan Etienne Van Lerberghe).